Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 09.02.2016
Data wydarzenia: 12.05.2016 - 13.05.2016

Horyzonty rozumienia. Miejsce hermeneutyki we współczesnej humanistyce

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Poznań
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Koło Hermeneutyczne UAM zaprasza studentów, doktorantów i młodych (duchem) naukowców do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Horyzonty rozumienia. Miejsce hermeneutyki we współczesnej humanistyce, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2016 r. w Poznaniu.

Współczesna humanistyka ma do hermeneutyki stosunek ambiwalentny. Od lat powtarza się przeciw niej te same argumenty, arbitralnie wyznaczając jej cechy kluczowe i ignorując nie tylko jej rozwój, ale także wskazywane przez nią nieścisłości i przeinaczenia, jakich dopuszczają się jej adwersarze. Strukturaliści zarzucali hermeneutyce lekceważenie wymiaru metodologicznego nauk humanistycznych, poststrukturaliści – odwrotnie – oskarżali ją o inklinacje metafizyczne. Przedstawiciele najnowszych tendencji w humanistyce twierdzą z kolei, że hermeneutyka nie potrafi wydobyć praktycznych implikacji własnych rozpoznań, że zatrzymuje się na namyśle teoretycznym, nie umie wyjść poza klasyczną interpretację tekstów, bojąc się namysłu nad kwestiami zaangażowania politycznego, konsekwencjami uwikłania ideologicznego czy problemem transdyscyplinarności najnowszej humanistyki.

Z drugiej strony, od lat mówi się przecież o „hermeneutycznym zwrocie filozofii”, podkreśla się zasadnicze pokrewieństwo hermeneutyki i poststrukturalizmu (Dybel) czy hermeneutyki i dekonstrukcji (Bartoszyński, Markowski), wydobywa się polityczne implikacje myśli hermeneutycznej (Caputo, Vattimo, Przyłębski), bardzo wyraźnie wskazuje się na jej wymiar etyczny (Januszkiewicz), wykorzystuje jej ustalenia w badaniach komparatystycznych (Steiner) czy w krytyce feministycznej (Cornell), nazywając ją nawet koiné współczesnej humanistyki (Vattimo), co sugeruje, że wiele „modnych” teorii ma swoje źródła właśnie w hermeneutyce. Wydaje się, że błędne przypisywanie hermeneutyce cech negatywnych wynika z jednej strony z traktowania jej jako monolitu (mimo istnienia rozmaitych „wersji” hermeneutyki: od technicznej, przez fenomenologiczną, po radykalną, od syngularyzującej do pluralizującej, od hermeneutyki zaufania po hermeneutykę podejrzeń), z drugiej – z nieporozumień metodologicznych (hermeneutyka jest bowiem nie tyle „metodą”, ile postawą, która może – ale nie musi – przybierać różne oblicza metodologiczne).

Pragniemy zachęcić Państwa do wspólnego namysłu nad miejscem hermeneutyki we współczesnej humanistyce. Przekonani, że jest to swoiste „miejsce bez miejsca”, że hermeneutyka żyje dziś „życiem widmowym”, że problematyka hermeneutyczna jest obecna nie tylko w dobrze już przyswojonych zwrotach (lingwistycznym, pragmatycznym czy etycznym), ale także w tych najaktualniejszych (kulturowy, polityczny, performatywny, somatyczny, afektywny), że żywo dziś dyskutowane kwestie „doświadczenia”, „dialogiczności”, „cielesności”, „wspólnotowości”, „zwrotu ku rzeczom” mają swoje wyraźne źródła w hermeneutyce, pragniemy zarówno zastanowić się nad przyczynami ignorowania hermeneutycznych aspektów powyższych zagadnień, jak i rozwinąć „hermeneutykę współczesnej humanistyki” – pogłębioną hermeneutyczną refleksję nad jej dążeniami, metodami, strategiami i zainteresowaniami. Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów oraz młodych (duchem) naukowców.

Proponowane zagadnienia:

 • hermeneutyka wobec poststrukturalizmu – pokrewieństwa/różnice
 • hermeneutyka a postmodernizm – sprzymierzeńcy czy przeciwnicy?
 • dialogiczność współczesnej humanistyki
 • doświadczenie jako pojęcie hermeneutyczne
 • phronesis – racjonalność hermeneutyczna
 • hermeneutyka a religia i doświadczenie religijne/doświadczenie wiary
 • hermeneutyczne aspekty zwrotu etycznego
 • zwrot kulturowy jako zwrot hermeneutyczny
 • polityczne implikacje hermeneutyki / hermeneutyka polityki
 • „hermeneutyka w działaniu” – hermeneutyka wobec aktualnych problemów społeczno-politycznych
 • hermeneutyczne źródła zwrotu performatywnego
 • Heideggerowskie źródła zwrotu ku rzeczom (hermeneutyka faktyczności)
 • hermeneutyka ciała – cielesność jako problem hermeneutyczny
 • hermeneutyka a współczesna antropologia (problemy posthumanizmu, animal studies)
 • hermeneutyka we współczesnej krytyce literackiej i praktyce interpretacyjnej
 • hermeneutyczne aspekty krytyki feministycznej i gender studies
 • transgresje literackie a granice rozumienia i interpretacji
Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony https://drive.google.com/file/d/0B5U5NGI_YDnHYTZJM2dYTC0wbk0/view?usp=sharing oraz – uzupełniony – przesłać na adres: horyzonty.rozumienia@gmail.com. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 18 marca 2016 r. O zakwalifikowaniu referatów poinformujemy do 25 marca 2016 r.
 
Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (studenci) i 100 zł (doktoranci oraz pracownicy naukowi).

Zobacz także

23.09.2016

Humanistyka jako translacja i komunikacja

Dyskusje na temat miejsca humanistyki we współczesnym świecie toczą się nie od dzisiaj i temat ten był przedmiotem wielu konferencji i seminariów. Naszym celem i zadaniem jest wpisać się niejako w ten dyskurs, proponując zarazem określone spojrzenie na rolę humanistyki – czy możemy traktować ją jako sztukę tłumaczenia? Jak chcemy rozumieć tę translację?

03.02.2017

Białostockie "Kontrasty": historia – przekaz – recepcja

Zespół Badań Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji "Białostockie ‘Kontrasty’: historia – przekaz – recepcja", która odbędzie się w dniach 25–26 maja 2017r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

08.02.2016

„Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy / Ogólnopolska konferencja naukowa

„Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy

27.03.2017

Brandstaetter: Biblia w nowoczesnej kulturze / Otwarte seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Dramat Polski. Reaktywacja”

Ośrodek Badań Nad Polskim Dramatem Współczesnym oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie zapraszają na otwarte seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Dramat Polski. Reaktywacja”: Brandstaetter: Biblia w nowoczesnej kulturze. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 12.00 w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie (ul. Jazdów 1).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.