Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 27.05.2018
Data wydarzenia: 07.12.2018 - 08.12.2018

Języki i dialekty na pograniczach, kresach i peryferiach. In memoriam Professoris Slavomiri Gala

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Łódź
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Jest to druga konferencja z cyklu Język – region – kultura. Pragniemy ją dedykować pamięci zmarłego 11 grudnia 2013 r. Profesora Sławomira Gali, językoznawcy, pierwszego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej, długoletniego redaktora naczelnego „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”, inicjatora wielu konferencji naukowych.

Szczególnym obiektem zainteresowań naukowych Profesora Sławomira Gali były: antroponimia, pogranicza dialektalne oraz słowotwórstwo w gwarach. Jego prace wpisują się w tradycję łódzkiej szkoły dialektologicznej stworzonej przez Profesora Karola Dejnę.

W nawiązaniu do problematyki naukowej podejmowanej przez autora Małopolsko-śląsko-wielkopolskiego pogranicza językowego zapraszamy do dyskusji na temat sytuacji językowej panującej na pograniczach etniczno-językowych (w tym na dawnych Kresach Wschodnich rozumianych jako swoisty typ pogranicza), na pograniczach dialektalnych oraz na terenach peryferycznych. Zakładamy, iż problematyka ta rozpatrywana będzie zarówno w odniesieniu do polszczyzny, jak też innych języków etnicznych, rozważania przyjmą zaś formę bądź to ujęć teoretyczno-metodologicznych, bądź też badań materiałowych.

Proponujemy, aby wystąpienia dotyczyły następujących zagadnień:  

  • problem koegzystencji języków etnicznych (języków literackich lub gwar) na terenach pogranicznych, kontakt językowy, wielojęzyczność, przełączanie kodów, interferencje językowe, zapożyczenia, świadomość językowa mieszkańców pogranicza,
  • historia i współczesność pograniczy językowo-kulturowych, dynamika zmian na pograniczach, dawne i nowe pogranicza językowo-kulturowe,
  • języki mniejszości w otoczeniu obcym,
  • polszczyzna kresowa dawniej i dziś,
  • specyfika systemowo-leksykalna gwar na pograniczach dialektalnych, problem ostrości granic dialektalnych, gwary przejściowe i gwary mieszane,
  • nazwy własne na pograniczach,
  • metodologia badań języków i dialektów na pograniczach.

Celem konferencji jest wymiana myśli, obserwacji i wyników badań teoretycznych i empirycznych dotyczących statusu i funkcjonowania języków literackich i gwar  w warunkach pogranicza (etnicznego bądź dialektalnego) w powiązaniu z tłem historycznym, społecznym, politycznym i kulturowym.

Konferencja odbędzie się w dniach 7–8 grudnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź).

Zgłoszenia w postaci wypełnionej karty prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2018 r. drogą elektroniczną na adres: jezykregionkultura@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:

Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek

Wydział Filologiczny
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród zgłoszonych propozycji. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana do 15 lipca 2018 r.

Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut.

Artykuły na podstawie wygłoszonych referatów – po uzyskaniu pozytywnych recenzji – zostaną opublikowane w kolejnych tomach czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”.

Językami konferencji będą: język polski i inne języki słowiańskie, języki kongresowe.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Pokrywa ona koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia (dwóch obiadów, uroczystej kolacji w pierwszy dzień konferencji i przerw kawowych), udziału w imprezach towarzyszących oraz druku publikacji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów oraz śniadań. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.

Informacje

Adres:
Kopcińskiego 16/18, Łódź
Termin zgłaszania prelegentów:
30.06.2018
Opłata:
400 zł

Zobacz także

02.04.2016

Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna

Przedmiotem refleksji naukowej w trakcie planowanej konferencji pragniemy uczynić gwarę i jej wartość ujmowaną w aspekcie komunikacyjnym, kulturowym i społecznym. Zakładamy, iż problematyka ta rozpatrywana będzie zarówno w ujęciu teoretyczno-metodologicznym, jak i w postaci badań empirycznych, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej.

19.03.2016

Obszary pogranicza

Szanowni Państwo! Zachęceni sukcesem pierwszej konferencji, z przyjemnością pragniemy ogłosić drugą edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Obszary pogranicza”!  Przedmiotem tegorocznych wystąpień chcielibyśmy uczynić głównie pogranicza kulturowe, postrzegane zarówno przez pryzmat kultury samej w sobie, jak i literatury czy języka. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szeroko rozumianej humanistyki do nasyłania abstraktów. Planujemy wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Tematy proponowanych referatów mogą (lecz nie muszą) skupiać się na takich zagadnieniach, jak: - podróże jako źródło twórczości oscylującej na pograniczu kultur, - autorzy „wielonarodowi”, - język i jego przemiany jako efekt wpływu kultury pogranicza, - dzieła z pogranicza kultur narodowych, wyznaniowych, etnicznych. Chcielibyśmy zaznaczyć, że wyżej wymienione zagadnienia są jedynie orientacyjne, zachęcamy więc do przesyłania swoich propozycji tematów. Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.03.2016 r. Informacje o zakwalifikowaniu referatu zostaną wysłane Uczestnikom do 14.04.2016 r. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21.05.2016 r. Abstrakty prosimy wysyłać na adres: pograniczapolonuw@gmail.com Opłata konferencyjna dla Uczestników spoza Uniwersytetu Warszawskiego – 100 zł. Przeznaczona będzie ona na poczęstunek, materiały oraz recenzowaną publikację konferencyjną. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, jednak chętnie służą pomocą. W zgłoszeniu prosimy podać tytuł wystąpienia, abstrakt (do 1800 znaków ze spacjami) oraz dane Uczestnika: imię, nazwisko, rok studiów (jeśli zgłaszający się jest studentem/doktorantem), afiliację oraz telefon i adres korespondencyjny. Czekamy na Państwa abstrakty!

29.03.2019

Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego (RC) serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku”, która odbędzie się 17 i 18 września 2019 (tym razem dosłownie na polsko-czeskiej granicy). Miejscem spotkania będzie hotel Pod Zeleným dubem w Starym Boguminie (RC) oraz Zamek Chałupki (Polska).

05.05.2016

Audiodeskrypcja i jej pogranicza

Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Naukowe Koło Audiodeskryberów mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję Audiodeskrypcja i jej pogranicza, która odbędzie się w dniach 9–11 maja 2016 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ministerstwa Cyfryzacji. Program konferencji w załączniku.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.