Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 22.04.2017
Data wydarzenia: 07.09.2017 - 08.09.2017

Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych (siódme spotkanie z cyklu "Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi")

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Toruń

Konferencja dotyczy naukowo ważkiego zagadnienia języka jako składnika, a zarazem wyraziciela kultury narodowej. Zamiarem organizatorów jest przeprowadzenie dyskusji zarówno na tematy ogólnometodologiczne, jak i szczegółowe, związane z problematyką odzwierciedlania zjawisk kulturowych w dawnych i współczesnych językach słowiańskich.

Zapraszamy do udziału nie tylko doświadczonych badaczy, ale także młodych adeptów językoznawstwa, którzy będą mogli się zaprezentować w drugim dniu konferencji podczas obrad plenarnych. Językami wystąpień są wszystkie języki słowiańskie. Efektem konferencji będzie monografia tematyczna, w której skład wejdą przedstawione podczas konferencji opracowania pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów.

Konferencja odbędzie się w Toruniu, w Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, w dniach 7-8 września 2017 roku. Zgłoszenia na dołączonym formularzu prosimy przesyłać na adres synchronia2013@umk.pl do 30 kwietnia 2017 r. O przyjęciu referatu na konferencję poinformujemy zaś najpóźniej do 15 maja 2017 r.

Koszt konferencji wynosi 350 zł (dla doktorantów 300 zł). Kwota ta obejmuje koszty organizacji konferencji, posiłki, uroczystą kolację, program kulturalny oraz druk monografii.
Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy uiścić do 30 czerwca 2017 r. przelewem bankowym na konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
Bank Millenium S.A. Warszawa
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: synchronia i diachronia, imię i nazwisko uczestnika konferencji.
Osoby z zagranicy opłatę konferencyjną mogą wpłacić w trakcie konferencji.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak
dr Joanna Kamper-Warejko
dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska

Zobacz także

06.12.2016

VII Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika

Koło Miłośników Historii Języka Polskiego działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego UAM ma przyjemność zaprosić na VII Ogólnopolską Konferencję Historycznojęzykową z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika. Konferencja będzie miała miejsce w dniach 11-12 maja 2017 r. w Poznaniu, w budynku Collegium Maius przy ul. Fredry 10.

14.07.2017

Przekraczanie granic języka

Towarzystwo Kultury Języka oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń zapraszają na konferencję naukową nt. PRZEKRACZANIE GRANIC JĘZYKA, organizowaną wspólnie z Wydziałem Polonistyki UW i Fundacją Języka Polskiego.

06.03.2017

Język prawny w dyskursach społecznych / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Celem konferencji jest wymiana obserwacji dotyczących funkcjonowania języka prawnego w komunikacji społecznej. Proponujemy dyskusję nad tym, w jakim zakresie jedna z najważniejszych odmian funkcjonalnych polszczyzny i innych języków narodowych wpływa na kształt różnych społecznych dyskursów i jak sama jest przez nie kształtowana. Pozostawiając Państwu wybór szczegółowych problemów badawczych związanych z proponowaną tematyką konferencji, sugerujemy następujące obszary refleksji: 1) rola języka prawnego w społeczeństwie demokratycznym; 2) społeczne dyskursy wokół prawa; 3) język wartości chronionych prawnie a inne dyskursy aksjologiczne; 4) płaszczyzny tekstu prawodawczego (poznawczy, normatywny, pragmatyczny i in.); 5) język prawny a inne odmiany specjalistyczne (wewnętrzna dyferencjacja języka prawnego związana ze zróżnicowaniem obszarów regulacji); 6) edukacja społeczna w zakresie kultury prawnej i języka; 7) komunikacja między obywatelem a urzędem; 8) zróżnicowanie kulturowo-językowe w wymiarze europejskim i globalnym jako wyzwanie dla ustawodawców i tłumaczy tekstów prawnych; 9) artystyczne adaptacje realiów prawno-sądowych i rytuału komunikacyjnego.

30.03.2016

W kręgu dawnej polszczyzny II

Konferencja W kręgu dawnej polszczyzny II, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kontynuuje cykl konferencji historycznojęzykowych o tym tytule (pierwsza konferencja odbyła się w grudniu 2014 r.). Spotkania naukowców, organizowane w celu dyskusji nad problematyką dawnej polszczyzny, odbywają się cyklicznie co dwa lata.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.