Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 05.09.2017
Data wydarzenia: 09.04.2018 - 10.04.2018

Kategorie i jednostki w języku i językoznawstwie CULL (ang. akronim) / międzynarodowa konferencja naukowa // Categories and Units in Language and Linguistics, CULL / International Conference

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Wałbrzych

Celem konferencji jest spotkanie badaczy różnych dyscyplin naukowych w celu podjęcia dyskusji na temat jednostek i kategorii używanych w języku, językoznawstwie, dydaktyce
języka, psychologii języka z wielu perspektyw i punktów widzenia. Stosując różnorodne,
analityczne, oraz empiryczne narzędzia i techniki badawcze, uczestnicy konferencji będą mogli
podjąć dyskusję o tym:
- jak kategorie i jednostki wywodzą się z, i nawiązują do różnych dyscyplin i poddyscyplin,
- jak wpływają, a być może ograniczają budowanie teorii i modeli językowych,
- jakie są ich teoretyczne korzenie,
- jaką mają przeszłość, i jaki jest ich obecny status,
- jak mogą ewoluować,
- jak można je badać przy użyciu metod empirycznych: ankiet, eksperymentu, korpusu, obserwacji.

Mile widziane będą propozycje prezentacji dotyczących, ale nie koniecznie ograniczonych do
następujących tematów:
- modele i teorie kategoryzacji,
- kategorie z punktu widzenia różnych szkół językoznawstwa, dydaktyki języka, dydaktyki ogólnej, psychologii
- kategorie na różnych poziomach opisu języka: fonologii, morfologii, znaczenia, dyskursu, pragmatyki,
- kategorie w badaniach gestów,
- kategorie w psychologii poznawczej vis a vis tych, które są używane w językoznawstwie poznawczym,
- kategorie umysłowe odnoszące się do przetwarzania języka i komunikacji,
- kategorie w opisie zachowania ludzi,
- jednostki i kategorie w analizie literackiej.
- gatunki literackie i ich analiza,
- jednostki i kategorie w sztuce,
- jednostki i kategorie w nauce pisania kreatywnego,
- kategorie w statystyce używane a badaniach językowych, również glottodydaktycznych, oraz dotyczących zagadnień akwizycji języka,
- kategorie i jednostki, które wiążą się z ludzkim poznaniem i emocjami,
- diachroniczne i synchroniczne podejścia do zagadnienia jednostek i kategorii w językoznawstwie ogólnym, poznawczym, funkcjonalnym, dydaktyce, psychologii i filozofii języka, czy psychologii edukacyjnej,
- jednostki i kategorie w badaniu komunikacji i w pragmatyce językowej.
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkim możliwości. Propozycje wystąpień, które będą oparte
o konkretne, skończone badania empiryczne będą szczególnie mile wiedziane.

Wszystkie wykłady odbywać się będą w siedzibie PWSZ AS w Wałbrzychu.

Wykłady plenarne:
Prof. Alan Cienki, Free University of Amsterdam, Holandia
Prof. Ewa Dąbrowska, Northumbria University, Newcastle, Wielka Brytania
Prof. Henryk Kardela,, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
Prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, PWSZ, Konin oraz Uniwersytet Łódzki , Polska

Organizatorzy:
Instytut Społeczno-Prawny, Zakład Filologii Angielskiej PWSZ AS im. Angeliusa Silesiusa w Wałbrzychu

Komitet organizacyjny:
Kierownik konferencji: dr hab. Janusz Badio
Sekretarz naukowy konferencji: dr Anna Pełczyńska
Członkowie:
dr Ewa Rychter
mgr Blanka Gołębiewska
Robert Pritchard, M.A.

Informacje kontaktowe:
Adres e-mail konferencji: cull-walbrzych@hotmail.com
Wałbrzych, Zamkowa St. 4, 58-300 Wałbrzych,
tel.: +48 74 641 92 00, +48 74 641 92 01
fax: +48 74 641 92

Abstrakty i rejestracja na konferencję:
1. Wszystkie streszczenia prezentacji na CULL-2018 powinny zostać wysłane mailem na adres konferencji: cull-walbrzych@hotmail.com do 10 grudnia 2017 roku w formacie MS-Word i rozszerzeniem docx, (ewentualnie doc), ale nie pdf.
2. Długość: między 300 and 500 słów (bez tytułu, przykładów, i referencji). Prosimy o podanie ilości słów na końcu streszczenia. Gdyby się okazało, że streszczenie nie będzie spełniało w/w kryterium, poprosimy o dokonanie stosownych zmian. Jeśli potrzebne będzie miejsce na niezbędne grafiki, prosimy o nie przekraczanie jednej strony A4 tekstu.
3. Formatowanie – prosimy o ograniczenie formatowania do niezbędnego minimum.
4. Streszczenia należy wysłać do: 10 grudnia 2017
5. Zawiadomienia o przyjęciu streszczenia: do 17 grudnia 2017
6. Wszystkie propozycje wystąpień będą recenzowane anonimowo.
7. Po otrzymaniu pozytywnej recenzji streszczenia (propozycji wystąpienia), należy dokonać rejestracji na konferencję przy użyciu formularza w formacie Word.docx i odesłać go na adres konferencji. (formularz będzie dostępny w późniejszym terminie).

Opłata konferencyjna zawiera wszystkie materiały konferencyjne, kawę, herbatę i napoje w trakcie przerw w obradach, oraz dwa posiłki (obiady).
Opłata konferencyjna wynosi 120 Euro (480 PLN)
Opłatę należy wnieść (dokonać przelewu) do dnia 15 stycznia 2018. Na przelewie należy dopisać: „CULL-2018”.
Dane do przelewu będą podane w późniejszym terminie.
__________________________________________________________________________________

The aim of “CULL” International Conference is to bring together scholars of varied disciplines to explore CATEGORIES and UNITS used in language study, language pedagogy, psychology of language and psychology from a range of perspectives. By applying a variety of analytical, and empirical tools and concepts, contributors will hopefully demonstrate:
- how categories and units relate to the specific disciplines and sub-disciplines and how they influence and/or possibly constrain theory and model building,
- what theoretical influences have led to their proposal,
- what is their past, and present status,
- how they may change in the future,
- how they can be studied with the use of empirical methodology: survey, experiment, corpus.
Although other topics may be considered, we welcome papers dealing with, but not limited to,
issues such as the following:

- models and theories of categorisation,
- categories from the point of view of different schools of linguistics, language pedagogy,
didactics, psychology,
- categories used in EAP, ESP and other aspects of language teaching,
- categories at different levels of linguistic description: phonology, morphology, study of
meaning, discourse, pragmatics,
- categories in the study of gestures,
- mental categories that relate to linguistic functioning,
- categories used in cognitive psychology vis a vis those used in cognitive linguistics,
- units and categories in analysis of human behaviour,
- units and categories used in literary studies and analysis,
- literary genres, analyses,
- units and categories in art,
- creative writing,
- categories used in statistics as applied to the study of language, but also glottodidactics, and language acquisition,
- categories that pertain to the study of human cognition and affectivity, emotions,
- historical outlooks on the development of units and their status in general linguistics, cognitive linguistics, functional linguistics, didactics, psychology of language, educational psychology
- units and categories used in the study of communication, inter-cultural communication,
pragmatics.
The list is not exhaustive. Especially papers and presentations that use empirical methodology
are welcome.

Plenary Speakers /confirmed/:
Prof. Alan Cienki, Free University of Amsterdam, Netherlands
Prof. Ewa Dąbrowska, Northumbria University, Newcastle, Great Britain
Prof. Henryk Kardela, Maria Curie Skłodowska University, Poland
Prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, State University of Applied Sciences, Konin / University of Łódź, Łódź, Poland

Organizers:
The conference is organised by the Institute of Socio-Legal Studies, Departament of English,
of the Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych,

Organizing committee:
Conference chair: dr hab. Janusz Badio
Conference scientific secretary: dr Anna Pełczyńska
Member dr Ewa Rychter
Member mgr Blanka Gołębiowska
Member Robert Pritchard

Conf. email: cull-walbrzych@hotmail.com

Venue
The venue of the conference is The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych, Zamkowa St. 4, 58-300 Wałbrzych, Poland
tel.: +48 74 641 92 00, +48 74 641 92 01
fax: +48 74 641 92
The Angelus Silesius University of Applied Sciences is conveniently situated in the city
centre, with easy access from the airport in Wrocław, train and bus stations. If you need
assistance in planning your journey, please contact us at cull-walbrzych@hotmail.com

Send abstract and registration
1. All abstracts of papers to be presented at CULL-2018 must be submitted via the e-mail:
cull-walbrzych@hotmail.com by the deadline, which is 10th December 2018 in MS
Word, docx, if possible, not pdf.
2. Length: Between 300 and 500 words (excluding the title, linguistic examples, and
references, if any). Please state the word count of your abstract at the end. If your abstract
does not comply with this requirement, you will be requested to modify it. If you require
extra space, for example, figures or tables, limit those to one extra page. Otherwise, try to
keep your abstract within one page.
3. Formatting: Please limit the formatting to an absolute minimum.
4. Remember the submission deadline: 10th December 2017
5. All abstracts will be reviewed anonymously.
6. When your abstract is accepted, please register using the registration form (in Word.docx)
provided on the conference webpage.
7. Notification of acceptance: 17th Dec. 2017

Payment
The registration fee covers conference materials, refreshments (coffee / tea breaks), and two
lunches.
Standard registration fee – 120 Euro (480 PLN)

Registration (conference) fee must be paid by bank transfer until 20th January 2018. Fees
should be transferred to the account that will be provided later with the reference
“CULL-2018”. Fees can be paid in any major currency – USD, GBP etc. and of course Polish
zloty, PLN. Please instruct your bank to apply exchange rates as on the transfer date.
Beneficiary:
BANK ACCOUNT NUMBER TO BE ANNOUNCED LATER
Note: Cash payments on the day WILL NOT BE ACCEPTED.
The invoices will be ready for collection in person on the first day of the conference. We will
not be in a position to send you an invoice before your fee has been registered at the
conference account. Please remember to provide complete, detailed information about the
institution entitled to receive the invoice. When the invoice is issued, it will be made out to
the title of the account used for payment. Therefore, if you want to have the invoice issued for
your home institution, you must have the payment transferred from your institution account. If
you do it from your personal account, the invoice will be issued with your name on it, not the
name of your institution.

Accommodation
Accommodation (to be arranged by the participants themselves) is possible, among others, at
the following hotels:
1. Ibis Styles, ul. 1 Maja 64, Wałbrzych, phone: +48 74 665 54 44 (from 148 PLN for
a single room)
2. Hotel Konrad, ul. Bolesława Chrobrego14, Wałbrzych, phone: +48 74 847 75 21 (from
40 PLN per person in a double room)
3. A’proposHotel, ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych, phone: + 48 74 840 40 49 (from 190
PLN for a single room).

Important dates
Deadline for abstract submission: 10th Dec. 2017
Notification of acceptance: 17th Dec. 2017
Deadline for registration: 15th Jan. 2018
Deadline for payment: 20th Jan. 2018
Conference dates: 9th-10th. April 2018

Zobacz także

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.