Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 09.06.2019
Data wydarzenia: 24.10.2019 - 25.10.2019

Komizm historyczny - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KOMIZM HISTORYCZNY.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, jest adresowana przede wszystkim do językoznawców i literaturoznawców, a także do badaczy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, np. nauk o kulturze i religii czy filozofii.

Celem konferencji będzie pogłębianie zainteresowania komizmem w jego ujęciu historycznym, a także teorią i metodologią badań nad tym zjawiskiem w przeszłości.

Referentom proponujemy następujące kręgi tematyczne:

  • teoria i metodologia badań nad komizmem historycznym w świetle współczesnej humorologii – propozycje i wyzwania,
  • pole leksykalno-semantyczne komizmu w ujęciu diachronicznym,
  • językowe, stylistyczne i gatunkowe przejawy komizmu w tekstach różnych epok
    (do 1945 r.),
  • konteksty humorystycznej komunikacji w przeszłości,
  • ewolucja badań nad komizmem i jego formami do roku 1945.

Jesteśmy otwarci także na inne propozycje mieszczące się w obrębie badań nad komizmem historycznym. Zależy nam jednak, by przedmiotem refleksji były przede wszystkim teksty i język, a także teorie i pojęcia związane z tytułową tematyką. Językiem konferencyjnym jest język polski.

Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł i obejmuje koszt posiłków, przerw kawowych, materiałów promocyjnych oraz publikacji referatów w tomie pokonferencyjnym (po uzyskaniu pozytywnej recenzji). Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 31 lipca 2019 r. na adres t.korpysz@uksw.edu.pl lub a.krasowska@uksw.edu.pl.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Tomasz Korpysz, dr Anna Krasowska

Informacje

Adres:
01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5
Termin zgłaszania prelegentów:
31.07.2019
Opłata:
400 zł
Słowa kluczowe:

Zobacz także

19.07.2017

Komizm historyczny / II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

17.01.2019

Komizm w popkulturze

Współcześnie komizm odnaleźć można w bardzo różnorodnych obszarach kultury, gdzie wykorzystywany jest jako środek służący zarówno rozrywce, jak i krytyce społecznej czy próbom inicjowania politycznej zmiany (nierzadko jednocześnie). Dlatego chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych przedstawicieli nauk humanistycznych do namysłu nad znaczeniem, formami i funkcją komizmu w kulturze popularnej – zarówno w formie ujęć teoretycznych jak i konkretnych case studies.

06.01.2019

Dr hab. Tomasz Korpysz: Norwid uśmiechnięty – komizm językowy w pismach poety

Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zaprasza na odczyt dr. hab. Tomasza Korpysza "Norwid uśmiechnięty – komizm językowy w pismach poety".

10.02.2018

Językoznawcza strona popkultury

Kultura popularna jest nie tylko przedmiotem badań interdyscyplinarnych, ale ma również intersemiotyczny charakter. Badanie popkulturowych wzorców myślenia może doprowadzić nas do cennych naukowych refleksji. Wiadomo, że ogromną rolę w funkcjonowaniu kultury masowej odgrywa język, a także powiązane z nim zjawiska komunikacyjne, między innymi rozwój nowych mediów, wzorców myślenia potocznego, jak również narracji odwołującej się do humoru i rozrywki. Z tego względu Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury "Trickster" oraz Studenckie Koło Naukowe Językoznawców UWr mają zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową "Językoznawcza strona popkultury", poświęconą szeroko rozumianej kulturze popularnej w kontekście językoznawstwa. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku. W tym czasie pochylimy się nad problemem kultury popularnej w kontekście języka i innych zjawisk komunikacyjnych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.