Kreatywność językowa w komunikacji internetowej

Konferencja
20 marca 2018 - 21 marca 2018

Koło Naukowe Językoznawców działające przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Kreatywność językowa w komunikacji internetowej.

Dyskusja nad językiem w Internecie zostanie osadzona w kontekście kreatywności językowej - w jej wymiarze leksykalnym, składniowym, tekstologicznym i graficznym. Temat wydaje  się ważny nie tylko ze względu na proponowany aspekt opisu, lecz także charakter komunikacji internetowej, z definicji — ulotnej i fragmentarycznej, będącej zbiorem interesujących, ale okazjonalnych form przekazu.

Planowane spotkanie stanowić będzie kontynuację dyskusji na temat oryginalności słownej podjętych na Uniwersytecie Łódzkim w ramach dwóch konferencji: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) (w maju 2014 roku) oraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej (w kwietniu 2016 roku).

Tematyka referatów może koncentrować się wokół następujących zagadnień:
- funkcje kreatywności językowej w Internecie;
- kreatywność językowa a typ komunikacji internetowej (konwersacyjny, korespondencyjny, hipertekstowy);
- kreatywność językowa a leksyka internetowa;
- kreatywność językowa a gatunki internetowe;
- portal społecznościowy jako narzędzie współczesnej komunikacji;
- marketing, reklama i PR w Internecie;
- onomastyka internetowa;
- relacja między tekstem a obrazem w Internecie.

Komitet naukowy:
dr Katarzyna Burska
dr Bartłomiej Cieśla

Sekretarze konferencji:

mgr Magdalena Nowakowska
Martyna Rzeźnik

Do pobrania:

Szczegóły wydarzenia:

Organizatorzy:

Adres: Łódź, ul. Pomorska 171/173

Termin zgłaszania prelegentów: 30 stycznia 2018

Opłata: 150 zł

Słowa kluczowe: język, komunikacja, Internet, kreatywność,

Data dodania wydarzenia: 19 grudnia 2017; 20:01

* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto