Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 11.01.2018
Data wydarzenia: 14.04.2018 - 15.04.2018

Literatura a rzeźba - konferencja

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Zespołem Badawczym LitLinAl w Instytucie Filologii  Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela oraz Sekcją Germanistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Wuppertalu serdecznie zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji "Literatura a rzeźba", organizowanej w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego Literatura – Konteksty. Konferencja odbędzie się w dniach 14–15 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

Projekt Literatura – Konteksty został zainaugurowany w roku 2016 – szczególnym zarówno dla  Uniwersytetu Warszawskiego, świętującego wówczas 200-lecie istnienia, jak i Uniwersytetu Pedagogicznego, obchodzącego jubileusz 70-lecia. Celem przedsięwzięcia jest stymulowanie pogłębionych studiów nad wzajemnymi relacjami między literaturą a wszelkimi innymi dziedzinami nauki i sztuki, głównie poprzez organizację interdyscyplinarnych konferencji oraz publikację serii wydawniczej dotyczącej tych zagadnień. Dwoistość perspektywy badawczej przedsięwzięcia, integrującej lub przynajmniej zestawiającej spojrzenie właściwe literaturoznawstwu i – każdorazowo – optykę wybranej domeny szeroko pojętej kultury, służyć ma sformułowaniu nowych zakresów naukowej eksploracji, usytuowanych nierzadko w „strefie niczyjej”. Pierwszy cykl konferencji dotyczy powiązań literatury i sztuk pięknych.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie na zależnościach oraz analogiach między literaturą a rzeźbą. Do zagadnień, na które organizatorzy chcieliby zwrócić szczególną uwagę, należą m.in.:

  • ekfrazy poświęcone dziełom rzeźbiarskim,
  • rzeźba jako temat i motyw literacki,
  • dzieła literackie inspirowane rzeźbą,
  • dzieła rzeźbiarskie inspirowane literaturą,
  • narracyjność w rzeźbie,
  • plastyczność w literaturze,
  • teoria rzeźby a teoria literatury. 


Języki konferencji: polski i niemiecki. Opłata konferencyjna: 400 zł. Obejmuje koszty organizacji konferencji (catering, materiały konferencyjne). Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące. Czas wystąpień: do 20 min.

Publikacja: Teksty, zredagowane zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi i nieprzekraczające objętości 30.000 znaków (ze spacjami), zostaną opublikowane po pozytywnej opinii redaktorów i recenzentów. 

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i abstraktu wystąpienia na adres mailowy: literatura-rzezba@wp.pl lub literatur-skulptur@wp.pl. Formularz jest dostępny na stronie internetowej: www.literatura-konteksty.uw.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2018 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do 31 stycznia 2018 roku.

W imieniu organizatorów
dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (UW)
dr Tomasz Szybisty (UP Kraków)

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
15.01.2018
Termin zgłaszania uczestników:
15.01.2018
Opłata:
400 zł
Słowa kluczowe:

Zobacz także

30.05.2017

Wino w literaturze i kulturze

Koło Naukowe Doktorantów Literaturoznawców i Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają​ na ogólnopolską konferencję naukową WINO W LITERATURZE I KULTURZE.

27.02.2018

Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Koło Naukowe Polonistów oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Obszary polonistyki 5. Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim.

03.08.2018

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zaowocowała ona szeregiem dyskusji, spotkań i konferencji naukowych na temat znaczenia tej doniosłej daty dla kształtowania się postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w różnych okresach historycznych. Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w tej debacie. 

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.