Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 18.02.2019
Data wydarzenia: 31.05.2019 - 01.06.2019

Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Grodno
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy, Inni

Na przełomie maja i czerwca w Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały odbędzie się międzynarodowa konferencja "Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich".

Adam Mickiewicz

Katedra Języków Obcych Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza w Grodnie, Biblioteka Naukowa Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencje komparatystyczną z cyklu „Mickiewicz i kultury”. Tematem spotkania w 2019 roku będzie: „Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich”.

Sesja odbędzie się w Grodnie na Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w dniach 31 maja–1 czerwca 2019 roku.

Dzień pierwszy (31 V): obrady plenarne.

Dzień drugi (1 VI): program kulturalny, obrady plenarne.

Tematy badawcze:

  • Mickiewicz wobec kultury białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.
  • Kultury wschodniosłowiańskie i ich tradycja w twórczości romantyków europejskich.
  • Mickiewicz w kulturze białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.
  • Mickiewicz w kulturach wschodniosłowiańskich: ujęcia interdyscyplinarne.
  • Język, sztuka, słowo Słowian Wschodnich a Mickiewicz.
  • Mickiewicz na ziemi białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.
  • Pierwiastki białoruskie w liryce, epice i dramacie wieszcza.
  • Rocznice Mickiewiczowskie i ich obchody wśród Słowian Wschodnich.

Uczestnicy Konferencji powinni mieć wizę białoruską. Prosimy o przesłanie do 10 marca 2019 roku danych paszportowych potrzebnych do wystawienia oficjalnych zaproszeń przez Grodzieński Państwowy Uniwersytet im J. Kupały. Wiza otrzymana na podstawie takiego zaproszenia jest bezpłatna i jest ważna na czas pobytu na Konferencji.

Organizatorzy przewidują wpisowe: wpłacone na Białorusi (30 euro), uregulowane na miejscu.

W ramach programu kulturalnego planowana jest wycieczka: Jezioro Litewka –Nowogródek – Jezioro Świteź.

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają obiady i kolację, program kulturalny oraz druk monografii pokonferencyjnej. Wpisowe nie pokrywa kosztów noclegu i podróży do Grodna.

Języki konferencji: białoruski, polski, angielski, rosyjski (i inne języki kongresowe).

Zgłoszenia można nadsyłać do 1 marca 2019 roku (wraz z damyni na wizę) na adres mailowy: inst.a.mickiewicz@gmail.com – z dopiskiem w tytule: „Mickiewicz i kultury”.

Przygotowanie Konferencji wiąże się z poniesieniem kosztów przez stronę białoruską i polską jeszcze przed samą sesją. Dlatego zainteresowani proszeni są o podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej uczestnictwa.

 

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
01.03.2019
Opłata:
30 euro

Zobacz także

07.10.2017

Franciszek Skaryna. Życie, twórczość, recepcja. W 500. rocznicę edycji białoruskiej Biblii: 1517-2017 / Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”,

06.12.2016

Pamięć kultury: żywe słowo Elizy Orzeszkowej / Międzynarodowa konferencja naukowa

Organizatorzy:

22.10.2018

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie i historyczno-kulturowe

Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku na Białorusi zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Polsko-białoruskie związki językowe, literackie i historyczno-kulturowe”, zorganizowaną z okazji 220-lecia urodzin Adama Mickiewicza.

17.11.2018

Polonistyki w Europie Środkowo-Wschodniej – teraźniejszość i perspektywy rozwoju

Podczas dwudniowego spotkania chcielibyśmy z jednej strony omówić z przedstawicielami poszczególnych instytutów i wydziałów sytuację polonistyk działających na terenie Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i innych krajów położonych w Europie środkowowschodniej, z drugiej ‒ przedstawić konkretne propozycje współpracy naukowej, projekt kolejnego kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, uczestnictwa w poszerzonej o część historyczną wersji "Biuletynu Polonistycznego", wykorzystania bieżącej literatury naukowej w ramach portalu Academica, zapewniającego elektroniczny dostęp do zasobów Biblioteki Narodowej w Warszawie,  aktualnej oferty programów stypendialnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla badaczy, studentów i kandydatów na studia itp.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.