Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 11.02.2018
Data wydarzenia: 23.04.2018 - 24.04.2018

„Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Olsztyn
Grupy docelowe:
Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy, Tłumacze

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2018 r.

Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak zagadnienia przekładu artystycznego, przekładu literackiego, przekładu audiowizualnego oraz nowoczesne instrumentarium w pracy tłumacza.

Z założenia konferencja ma mieć interdyscyplinarny charakter. W związku z tym zapraszamy do udziału w niej nie tylko tłumaczy i lingwistów, ale i literaturoznawców, kulturoznawców, a także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane problemy z zakresu komunikacji międzykulturowej w sytuacjach przekładu. W związku z interdyscyplinarnością tych dziedzin, referaty dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:

  • studia nad teorią i praktyką przekładu tekstów literackich;
  • metodologia tłumaczenia tekstów literackich;
  • przekład literacki w perspektywie komunikacji międzykulturowej;
  • przekład audiowizualny w kontekście komunikacji międzykulturowej;
  • adaptacje filmowe utworów literackich jako system kodów;
  • kody kulturowe w przekładzie;
  • granice i wyzwania komunikacji w przekładzie,
  • przekład specjalistyczny itd.

Konferencja odbędzie się w w siedzibie Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie przy ul. Kurta Obitza 1. Obrady prowadzone będą w języku: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Przedstawione artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w czasopismach naukowych: „Acta Neophilologica” (8 pkt.) i „Acta Polono-Ruthenica” (13 pkt.).

Prosimy o zgłoszenie tematu wystąpienia do 20 lutego 2018 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi do 27 lutego. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 20 minut.

Koszt udziału w konferencji wynosi 400 PLN. Opłata konferencyjna pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, lunchu, bankietu (Hotel HP Park w Olsztynie) oraz publikacji w monografii zbiorowej. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów związanych z zakwaterowaniem. Opłatę konferencyjną należy uiścić do 15 marca 2018 roku na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (numer konta zostanie podany w piśmie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na podany adres: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn; z dopiskiem: Konferencja „Komunikacja międzykulturowa” lub pocztą elektroniczną na adres: miedzy.slowami.uwm@wp.pl

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM (przewodnicząca)

dr Beata Jeglińska (sekretarz)

dr Olga Letka-Spychała

dr Joanna Nawacka

dr Izabela Siemianowska

mgr Kinga Perużyńska

Informacje

Adres:
Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Termin zgłaszania prelegentów:
20.02.2018
Opłata:
400,00 zł

Zobacz także

27.05.2016

Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza

Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG oraz Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają do udziału w piątej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza na temat Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza pod patronatem Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 roku (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, Budynek Neofilologii).

14.06.2017

Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej / Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication

W imieniu członków Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej. Sesja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 w Instytucie Badań Literackich w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica).

14.07.2017

Otwartość w badaniach językowych, kulturowych i przekładowych. Otwartość w nauce i dydaktyce / konferencja z serii: Język trzeciego tysiąclecia

Szanowni Państwo,

06.02.2018

Emocje w języku, tekście i komunikacji / 7. konferencja z cyklu "Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji"

Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji 7

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.