Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 14.11.2016
Data wydarzenia: 18.11.2016 g.09:00 - 19.11.2016 g.15:00

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Białystok
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Nauczyciele, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:
• Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności.
• Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki
polskie, kontekst europejski.
• Literackie obrazy krajów muzułmańskich.
• Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich.
• Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku.
• Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej.
• Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia
państwa polskiego w 1918 roku.
• Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich:
ich świadectwa, diagnozy, fascynacje.
• Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim
i w XIX w.
• Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy
Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem
Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią,
kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów:
• Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura
polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie,
tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne).
• Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy).
• Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie.
• Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

Informacje

Zobacz także

05.07.2016

Nabór artykułów do ,,Acta Humana”

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do VII numeru, którego temat przewodni brzmi:

30.03.2017

Światy poza światem - narracje fantastyczne w literaturze i mediach / 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wobec niedawnej publikacji książki Piotra Stasiewicza "Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy" (Białystok 2016), w najnowszych badaniach nad fantastyką wypełniła się kolejna z luk metodologicznych, powodowanych długotrwałym impasem w refleksji akademickiej poświęconej poetyce fantastycznej. Zwrot postmodernistyczny, choć zazwyczaj kojarzony z przewartościowywaniem prozy wysokiego realizmu, objął w niej także rozległe spectrum gatunków i konwencji fantastycznych – dzięki czemu możliwe staje się myślenie o postmodernie sensu largo, obejmującej swym zakresem nie tylko "Podwójną wygraną jak nic" Raymonda Federmana, ale także "Troikę" Stepana Chapmana czy też awangardowe powieści z Magowskiej serii “Uczta wyobraźni”.

21.07.2017

Transformacja w (kon)tekstach kultury

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury, działające przy Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprasza pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów studiów wyższych oraz studentów do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, pt. "Transformacja w (kon)tekstach kultury", która odbędzie się w dniach 26-27 września w Krakowie.

30.01.2017

Motyw zabawy w literaturze i kulturze

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia przy Katedrze Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Motyw zabawy w literaturze i kulturze”. Spotkanie odbędzie się 25 lutego 2017 r. w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 171/173, Łódź).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.