Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 19.02.2019
Data wydarzenia:

Nabór zgłoszeń do czasopisma „Artes Humanae”

Typ wydarzenia:
Call for papers

Redakcja czasopisma „Artes Humanae” ogłasza nabór tekstów do numeru anglojęzycznego, poświęconego przestrzeni w literaturze, kulturze i języku.

 

Nabór zgłoszeń do czasopisma „Artes Humanae”

W numerze „Artes Humanae” poświęconym tematyce przestrzenności chcielibyśmy zapytać o zasięg owej „rewolucji przestrzennej” i o rozmaitość metodologicznych stanowisk wobec badania przestrzeni.

Czyli raz jeszcze powrócić do: 1/ kwestii relacji pomiędzy językiem dyscyplin tradycyjnie zajmujących się przestrzenią (geografia) a szeroko pojętym dyskursem humanistycznym; a także zająć się: 2/ relacjami pomiędzy ideologicznymi aspektami rozumienia przestrzeni i próbami konstruowania neutralnych kategorii jej opisu; 3/ zagadnieniami funkcjonowania granic i pograniczy w kulturze, literaturze i języku, 4/ związkami pomiędzy filozoficznymi, socjologicznymi, politologicznymi, antropologicznymi ujęciami przestrzeni a praktykami artystycznymi; 5/ konfrontacją obszaru „nowego historyzmu” z dyskursem przestrzennym; 6/ językowymi narzędziami kreowania i wartościowania przestrzeni; 7/ kwestią przestrzeni etnicznych; 8/ geohistoryczną reinterpretacją relacji centrum-peryferie

Propozycje tekstów w formie abstraktów (1000-2000 znaków) wraz z bibliografią prosimy nadsyłać na adres artes.humanae@gmail.com do 15.04.2019 r.

Zgłoszenia rozpatrzone zostaną przez redakcję w terminie do 30.04.2019 r., zaś termin ostatecznego nadsyłania tekstów (do objętości maksymalnie 1 ark. wyd., 40000 znaków) to 30.06.2019 r.

O przyjęciu artykułu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double-blind review process).

Informacje

Termin zgłaszania uczestników:
15.04.2019

Zobacz także

27.11.2018

Urban Visuality, Mobility, Information, and Technology of Images

Międzynarodowa konferencja TICASS dotycząca form wizualnej organizacji przestrzeni publicznej w miastach w Europie i Afryce, oraz ich uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych odbędzie się w Pwani University w Kilifi w Kenii.

10.02.2016

Kobieta, literatura, medycyna

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej narracjom o kobiecych „doświadczeniach medycznych”.

11.02.2019

Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu - ogólnopolska konferencja naukowa

Litera, słowo, zdanie, wreszcie – akapit i tekst, stanowią materię, która wciąż jest najbardziej precyzyjnym nośnikiem myśli. To dzięki literom (i innym znakom alfanumerycznym) udaje się wyrażanie opinii, postaw i poglądów, rejestrowanie i przekazywanie informacji, emocji czy wrażeń. Sposób ukształtowania treści złożonej z ciągów literowych determinuje nie tylko semantykę, ale i zrozumienie wszelkich graficznych wypowiedzi tekstowych. Stoi za tym wielowiekowa praktyka redaktorska, edytorska i (typo)graficzna. Mimo to każdy kolejny projekt wydawniczy pociąga za sobą szereg wyzwań, problemów i możliwości, z którymi zmierzyć się muszą osoby związane z szeroko pojętą edycją tekstu i obrazu, by dostarczyć odbiorcy publikację odpowiadającą jego oczekiwaniom, a zarazem zdolną sprostać wymogom stawianym przez tekst.  

31.03.2016

Nabór artykułów do czasopisma "Perspektywy Kultury"

Redakcja czasopisma "Perspektywy Kultury" zachęca do nadsyłania artykułów do  numeru  poświęconego kulturowemu dziedzictwu Arystotelesa na przestrzeni wieków.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.