Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 25.09.2018
Data wydarzenia: 28.09.2018 g.09:00 - 28.09.2018 g.17:00

„Nie-miejsce, nie- czas” pod hasłem ,,Mit-kobieta-bunt”

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Słupsk
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Zaproszenie na konferencję naukową w AP w Słupsku

INSTYTUT POLONISTYKI, RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW zapraszają na: II Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nie-miejsce, nie- czas”  pod hasłem  ,,Mit-kobieta-bunt”

Konferencja, na którą mamy zaszczyt Państwa zaprosić, jest kontynuacją przedsięwzięcia, które odbyło się we wrześniu 2017 roku pod tytułem „Nie-miejsce, nie-czas. Człowiek wobec współczesności”. Tym razem zapraszamy do udziału w dyskusji na temat szeroko rozumianych kategorii: mitu i buntu. Zachęcając do namysłu nad pojęciem mitu, przywołamy słowa Erazma Kuźmy, które doskonale oddają specyfikę tego trudnego do zdefiniowania i niejednoznacznego pojęcia: „Zmienność i nieuchwytność znaczenia mitu – od takich pełnych ubolewania konstatacji  rozpoczynają swe prace prawie wszyscy jego badacze- nie musi być wcale wadą, przeciwnie, niektórzy sądzą, że jest to jego zaletą i siłą”[1]. Centralną postacią naszych rozważań pragniemy uczynić kobietę, wpisując się w ten sposób w obchody setnej rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych. Przy tej okazji chcemy przyjrzeć się mitom dotyczącym kobiet, a funkcjonującym od dawna w obiegu społecznym i mającym swe odzwierciedlenie w literaturze. Interesuje nas również bunt kobiet przeciwko ograniczającym je konwenansom i krzywdzącym stereotypom. Nasza konferencja ma charakter interdyscyplinarny i nie koncentruje się jedynie na problematyce literaturoznawczej. Pragniemy, by rozważania wokół kategorii mitu i buntu oraz kobiety, jako ich podmiotu, podjęte zostały również przed filozofów, antropologów kultury, historyków, historyków sztuki, a także przedstawicieli nauk społecznych: pedagogów, socjologów, politologów. Adresatami wrześniowego spotkania czynimy pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką.

Wśród proponowanych obszarów naukowej refleksji znajdują się między innymi poniższe zagadnienia:

- mit jako kategoria metodologiczna i zmiany jej roli we współczesnej humanistyce i naukach społecznych (R. Barthes, S. Taylor, E. Cassirer, C. Levis-Strauss, M Eliade);

- sposoby funkcjonowania mitu i formy myślenia mitycznego – ujęcie interdyscyplinarne;

- świadomość mityczna jako problem filozoficzny ( H.G. Gadamer N. Hartmann, L. Kołakowski);

- mit jako przedmiot badań politologicznych i socjologicznych (kategoria mitu w analizie i refleksji politologicznej, współczesna mityzacja w przestrzeni społecznej);

- kategoria mitu w badaniach literackich (rozumienie pojęcia mit, stereotyp, mityczność, mitologizacja, demitologizacja, powtarzalność, mit jako: geneza, prefiguracja, struktura, znaczenie, wartość, mit i utopia);

 - współczesne mitoznawstwo a komparatystyka literacka;

- bunt (sposoby rozumienia buntu, opór i bunt, bunt jako kategoria ontologiczna, filozoficzna);

- bunt w literaturze i kulturze (oblicza „literackiego” buntu i sprzeciwu, twórca jako „ buntownik”, bunt w powieści antyutopijnej);

- nieposłuszeństwo obywatelskie jako szczególna postać buntu;

- struktura przestrzeni wolności i oporu w kulturze i sztuce;

- konstatacja –formy buntu we współczesnym społeczeństwie;

- psychologiczna analiza zjawiska buntu;

- kobiety wtłoczone w stereotypy, społeczne oczekiwania wobec kobiet (matka-Polka, posłuszna, uległa  żona, małżeństwo jako akt nobilitujący kobietę, przypisywanie kobietom „typowo kobiecych” cech);

- ciężar społecznych oczekiwań wobec kobiet (niemożność decydowania o własnym losie, brak akceptacji dla kobiet rezygnujących z macierzyństwa, tłamszenie własnej osobowości, przeszkody w rozwijaniu własnych pasji, trudności w zdobyciu wykształcenia);

- oblicza kobiecego buntu wczoraj i dziś: (w wymiarze jednostkowym: stawianie oporu rodzicom narzucającym córkom niechciane małżeństwa, poszerzanie swojej osobistej przestrzeni w związkach, odrzucanie zamążpójścia na rzecz rozwoju swoich pasji, uzdolnień, powołania;  w wymiarze społecznym: udział w ruchach emancypacyjnych, działania edukacyjne (mające znamiona pracy u podstaw) wśród ubogich zaniedbanych kobiet, udział w polityce i życiu społecznym  (zdobywanie wyższego wykształcenia, zajmowanie stanowisk zarezerwowanych dotychczas dla mężczyzn, wykonywanie „męskich zawodów”, publikacje, działalność dydaktyczna).

Zaproponowaną przez nas problematykę prosimy potraktować jedynie jako przykładowe obszary tematyczne. Organizatorzy są otwarci na inne propozycje, uzupełniające oraz poszerzające horyzonty badawcze. Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji wraz z abstraktem w terminie do 19.09.2018 r.

Informacja o zakwalifikowaniu tematu wystąpienia wraz z numerem konta, na który należy uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł, zostanie przesłana drogą elektroniczną do 22.09.2018 r. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiad, publikację tekstów w monografii. W dniu 28 września (piątek) planowana jest uroczysta kolacja. Uczestnicy organizują, a także pokrywają koszty przejazdu i noclegu na konferencję we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zakwaterowania w jednym z domów studenckich Akademii Pomorskiej lub wskazania dostępnej bazy hotelowej.

Opieka merytoryczna:

dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska – Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich

Komitet organizacyjny:

mgr Ewa Jaszewska

mgr Katarzyna Wasyl

mgr Wojciech Wróblewski

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: rada.doktorantow@apsl.edu.pl

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
19.09.2018
Opłata:
200 zł
Do pobrania:
Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.