Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 21.03.2017
Data wydarzenia: 28.09.2017 - 29.09.2017

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Gdańsk
Organizatorzy:

Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku organizowaną w dniach 28-29 września 2017 roku w Katedrze Historii Literatury UG.

Zaobserwowany w ostatnim czasie wzrost zainteresowania tematyką płci, skutkujący między innymi rozwojem badań genderowych, skupiających się na kobiecie i jej rolach społecznych, zdaje się inspirować do podjęcia równie istotnej problematyki, związanej z figurą mężczyzny. Wieloaspektowość zagadnień oraz ich złożoność stanowią wciąż pretekst do nowych i nowatorskich odczytań, zarówno dzieł starszych, XIX-wiecznych, jak i tych najnowszych, inspirując do oglądu problematyki (nie)męskości, prowadząc do próby opisu ról, relacji, transgresji i korelacji pomiędzy płciami.

Takie zadanie postawili sobie także organizatorzy konferencji, zapraszając do współudziału literaturoznawców, językoznawców, antropologów, kulturoznawców oraz innych znawców tematu z różnych ośrodków naukowych. Proponujemy namysł nad następującymi zagadnieniami, które nie wyczerpują jednak wszystkich możliwości, a są jedynie inspiracją do pogłębionej refleksji na ten temat:

 • figury męskości w literaturze, (nie)męskość jako kategoria kulturowa i jej reprezentacje w kulturze,
 • język w literaturze – język płci pod kątem (nie)męskości,
 • mężczyzna jako twórca literatury (i kultury),
 • mężczyzna (po)nowoczesny,
 • mężczyzna i jego relacje z rodziną,
 • mężczyzna jako ojciec (i matka?),
 • relacje mężczyzny z kobietami i mężczyznami,
 • zachowania „męskie” i „niemęskie”,
 • „maski męskości”,
 • figura homoseksualisty w tekstach kultury,
 • autor homoseksualista,
 • figura hermafrodyty i androgyne w kontekście męskości.

Zachęcamy także do dzielenia się autorskimi ujęciami proponowanej przez nas tematyki i czekamy na Państwa zgłoszenia.

Na propozycje tematów wraz z abstraktami (do 1000 znaków) oczekujemy do 30 czerwca 2017 r. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: konferencja.niemeskosc@gmail.com. Decyzję o włączeniu referatu do refleksji konferencyjnej prześlemy do 15 lipca 2017 roku.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, bufetu kawowego w prze-rwach obrad oraz planowanej publikacji pozytywnie zrecenzowanych artykułów i wynosi 400 zł z udziałem w uroczystej kolacji lub 350 zł bez udziału w kolacji. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.

Komitet Organizacyjny:
prof. UG dr hab. Barbara Zwolińska
prof. UG dr hab. Bolesław Oleksowicz
prof. UG dr hab. Feliks Tomaszewski
mgr Krystian Maciej Tomala (sekretarz konferencji)

Zobacz także

11.12.2017

Męskość a sacrum - konferencja naukowa

Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Szczeciński mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Męskość a sacrum organizowaną w dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Słupsku przez Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Katedrę Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

02.06.2015

Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze

Katedra Poetyki i Teorii Literatury IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze, zaplanowanej w dniach: 24–25 listopada 2015 roku w głównym budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Proponujemy namysł nad wielowymiarowością osoby w biografii i autobiografii, sposobami ich tworzenia i wykorzystania w aspekcie teoretycznoliterackim, historycznoliterackim i kulturowym, w odniesieniu do strategii pisarsko-artystycznych, genologii oraz innych dziedzin, zjawisk i obszarów, w których zachodzi profilowanie osoby. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 października 2015 roku. Kartę zgłoszeń można nadesłać w wersji papierowej (pocztą tradycyjną na adres wyróżniony w nagłówku, z dopiskiem: Biografie i biografizacje) albo elektronicznej na adres: kpitl.ifp@gmail.com Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (dla doktorantów i naukowych pracowników emerytowanych 300 zł). Nie zapewniamy referentom noclegów. Gwarantujemy publikację wygłoszonych referatów, które otrzymają pozytywne recenzje, w czwartym numerze rocznika redagowanego w katedrze – „Studia Poetica” (w ramach uniwersyteckiej serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”), już wówczas – jak sądzimy – mieszczącego się wśród punktowanych periodyków; albo w książkowej publikacji zbiorowej. dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar dr Magdalena Roszczynialska mgr Jakub Knap

31.05.2016

Festiwal im. Jana Błońskiego "WIDZIEĆ JASNO… W TŁUMACZENIU?"

Spotkania z tłumaczami i tłumaczkami, krytykami i krytyczkami przekładu, krytykami i krytyczkami literatury będą okazją do przedyskutowania takich terminów jak „literatura globalna", „literatura światowa" i „literatura narodowa", a także do zadania wielu pytań: Czy, co i jak widzimy w tłumaczeniu? Czy sama „jasność" jest w tym kontekście kategorią pożądaną, czy raczej należałoby ją – w odniesieniu do przekładu – bardziej sproblematyzować? Czy i w jakim stopniu dążenia do wyjaśniania i czynienia zrozumiałym wszystkiego, co dzięki przekładowi zaczyna istnieć w danym kręgu kultury, powoduje zacieranie swoistości każdej literatury, która staje się jednym z elementów globalnej rzeczywistości? Jak współobecność różnych literatur wpływa na polską literaturę i na nasze myślenie o niej?

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.