Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 15.02.2016
Data wydarzenia: 13.05.2016 - 14.05.2016

Odmiany specjalistyczne i stylistyczne w nauczaniu języków obcych i języka polskiego jako obcego / drugiego

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Łódź
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji naukowej na temat odmian specjalistycznych i stylistycznych w nauczaniu różnorodnych języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego.

Dotąd temat ten pojawiał się na polonistycznych konferencjach glottodydaktycznych sporadycznie; zwykle referenci zajmowali się zgłębianiem problematyki związanej z nauczaniem języka w odmianie ogólnej, standardowej. Praktyka glottodydaktyczna, wynikająca ze zmian w globalnej edukacji i ewoluowania międzynarodowego rynku pracy, wskazuje jednak, że coraz częściej uczestnicy rozlicznych kursów językowych spodziewają się ukierunkowania ich nauczania w stronę jednej z odmian języka: np. odmiany technicznej, medycznej, ekonomicznej, humanistycznej (w wariancie zawodowym, jeśli kurs adresowany jest do przedstawicieli określonych profesji, lub akademickim, jeśli jest przeznaczony np. dla obcokrajowców przygotowujących się językowo do studiów za granicą). Ciekawym zagadnieniem wartym eksploracji naukowej jest także nauczanie przedmiotów (np. fizyki, chemii, matematyki, biologii, historii, geografii, wiedzy o realiach społecznych danego kraju) podczas kursów języków obcych oraz jpjo / drugiego. Naukowego namysłu wymaga również problem rejestru językowego w procesie nauczania języków obcych i jpjo / drugiego, czyli występowania w nim odmian stylistycznych (np. stylu potocznego, urzędowego, naukowego, artystycznego).

Spodziewamy się zarówno referatów teoretycznych, charakteryzujących dane typy odmian i sposoby ich nauczania w kontekście glottodydaktycznym, lub koncentrujące się na wybranym aspekcie danego zagadnienia, jak i prac o charakterze aplikacyjnym, przedstawiających praktykę nauczania poszczególnych odmian języka oraz prezentujących programy nauczania czy podręczniki. Temat konferencji powinien zainteresować polonistów, neofilologów oraz nauczycieli języków obcych i jpjo / drugiego w środowisku akademickim lub w szkołach językowych i dwujęzycznych.

Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu (20 minut) lub przygotowania warsztatów dotyczących technik nauczania lub sposobów pracy z podręcznikami bądź materiałami dydaktycznymi innego typu, przeznaczonymi do nauczania języków obcych i jpjo / drugiego w odmianach specjalistycznych lub stylistycznych (45 minut), a także do wzięcia udziału w dyskusji. Językami konferencji są polski i angielski.

Planujemy opublikować teksty, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, w 23. tomie czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, znajdującego się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza do 29 lutego 2016 r. na adres:konferencja.glotto@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: http://klsik.uni.lodz.pl/konferencje.html

Konferencja odbędzie się w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173.

Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, uroczystej kolacji, koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) wynosi 350 zł i nie obejmuje dojazdów, obiadów ani noclegów.

Prosimy uczestników o samodzielne rezerwowanie i opłacanie noclegów. Istnieje możliwość ich zarezerwowania np. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 (http://csk.uni.lodz.pl/noclegi) czy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Legionów 27, tel. 0 42-630-66-80 (http://www.yhlodz.pl/website2/pricelist1.php).

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

Zobacz także

03.02.2017

Wiedza o języku w kształceniu językowym / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

16.03.2016

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV / międzynarodowa konferencja

Celem konferencji jest refleksja nad perspektywami rozwoju dydaktyki języka polskiego jako obcego. W kręgu zainteresowań znajdują się zarówno rozważania dotyczące tradycyjnych i nowych metod nauczania, jak i prezentacje najnowszych materiałów dydaktycznych. Organizatorzy chcieliby również poruszyć ważne problemy związane z wyzwaniami, jakie stawia przed glottodydaktyką współczesna sytuacja geopolityczna. Proponowane ramy tematyczne:

15.05.2016

Zabawa może uczyć, a nauka bawić. Zabawa na lekcjach języka (polskiego jako) obcego

Doktoranckie Koło Glottodydaktyki Polonistycznej zaprasza na warsztaty

19.02.2017

Nauczanie praktyczne w naukach społecznych. Edukacja medialna – nowe metody dydaktyczne

Praktyczne nauczanie w naukach społecznych jest bardzo modne, jak i konieczne. Od kilku lat można zaobserwować w Polsce tendencję do wdrażania tak zwanej metody projektowej. Szczególnie w naukach społecznych i humanistycznych projekty coraz częściej zastępują stresujące egzaminy i zaliczenia. Jednak nowe media wymuszają na wykładowcach ciągłe dokształcanie i stosowanie dużo bardziej atrakcyjnych form prowadzenia zajęć. Wymiana doświadczeń wykładowców-praktyków w tym zakresie wydaje się koniecznością. W trakcie konferencji chcemy poruszyć wiele zagadnień praktycznych, które przekładają się bezpośrednio na jakość nauczania, nie tylko w szkołach wyższych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.