Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 26.04.2018
Data wydarzenia: 20.06.2018

Orientalizm w literaturach świata

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Sesja Międzywydziałowego Zespołu Komparatystycznego Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego Orientalizm w literaturach świata będzie kontynuacją rozważań nad narracjami tubylczości w literaturach świata. Organizatorzy tym razem chcą się skupić nie tyle na narracjach zmarginalizowanych i lokalnych, ile na sposobach, w jaki są one przejmowane i podporządkowywane.

Sesja ma na celu przyjrzenie się zarówno literackim i kulturowym dyskursom hegemonicznym, jak też ich kontestacjom. „Orientalizm” to termin o mocno ugruntowanej pozycji w tradycyjnej humanistyce, będący jednak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wielokrotnie przedmiotem krytyki. Za przełomowe w tej kwestii wydarzenie uznaje się wystąpienie Edwarda W. Saida z 1978 roku, którego monumentalna praca zatytułowana właśnie Orientalizm obwołana została manifestem metodologii badawczej krytyki postkolonialnej. W swym dziele autor analizuje wizję na wpół mitycznego Orientu, przedstawiając mechanizmy podporządkowania innej niż zachodnia narracji Orientu kanonowi zachodnich fabuł i schematów, z intencją przede wszystkim samoidentyfikacji Zachodu. Orientalizm okazuje się systemem fikcji ideologicznych, opartych na opozycjach binarnych, których celem jest rozgraniczenie zachodnich (w znaczeniu logicznych, racjonalnych) „nas” od wschodnich (w znaczeniu nielogicznych, nieuczestniczących twórczo w postępie światowym) „ich”. Zdaniem Saida, świat zachodni usytuował ów „Orient” w szczególnej ramie epistemologicznej, w której przedstawia się on jako „geograficzna, a także kulturalna, polityczna, demograficzna, socjologiczna i historyczna całość”. Badania nad tak zdefiniowanym Orientem nazwał Said krytyką humanistyczną, akcentując w pojęciu humanizmu historyczne i racjonalne zrozumienie, podtrzymujące poczucie wspólnoty z innymi komentatorami, społeczeństwami i epokami. Krytyka zarzuciła Saidowskiemu pojęciu Orientu przede wszystkim zawężenie pola badawczego do kultury islamu i nieuwzględnienie przez to zjawiska orientalizmu dalekowschodniego, który stanowił od wieków równie ważny element ogólnoludzkiego „muzeum wyobraźni”, co orientalizm bliskowschodni.

Zgłoszenia można przesyłać do 20 maja 2018 r. na adresy sekretarzy Zespołu: k.wierzbickatrwoga@uw.edu.pl oraz michal.a.fijalkowski@gmail.com

Organizatorzy:
prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa
dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
dr Michał Fijałkowski
mgr Ewa Niedziałek

Informacje

Adres:
Nowy Świat 69
Termin zgłaszania prelegentów:
20.05.2018
Opłata:
bez opłaty

Zobacz także

03.03.2016

Orient w Literaturze & Literatura w Oriencie

Konferencja jest trzecią edycją dorocznego spotkania orientalistów, literaturoznawców, filologów, kulturoznawców i innych badaczy, którym bliski jest temat literatur orientalnych, inspiracji orientalnych czy przekazów na temat Orientu w literaturze zachodniej. Pierwsza edycja konferencji odbyła się 6-7 marca 2014 roku.

05.03.2017

Odczyt dr hab. Marcelego Olmy, prof. UP: "Językowy obraz Orientu w listach prywatnych Stanisława Chlebowskiego (1835-1884)" / zebranie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddziału w Krakowie)

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie) zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się we wtorek 14 marca 2017 r. o godz. 18.15 w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, ul. Sławkowska 17, sala 24 na parterze.

30.03.2016

Konferencja MUTE: Popular Music Studies (Muzyka, Uniwersytet, Technologia, Emocje)

 Problemy wynikające z trudności w mówieniu o muzyce, jak i rosnące zainteresowanie zjawiskami niebezpośrednio związanymi z muzyką popularną doprowadziły do momentu, w którym konieczne wydaje się organizacja spotkania, które zainicjuje zintegrowane studia nad muzyką popularną. Popular Music Studies, dziedzina która w krajach anglosaskich ma już własną kilkunastoletnią tradycję, w Polsce jest polem badawczym jeszcze wyraźnie niedookreślonym, a jednocześnie od lat wydaje się kuszącą okazją do prób stworzenia nowego języka i słownika w mówieniu o muzyce popularnej. Studia nad muzyką popularną, jakie chcemy przedsięwziąć to zarówno transdyscyplinarny namysł nad zjawiskami muzycznymi i strukturami dźwiękowymi, ale także próba stworzenia własnych metod badawczych, a przede wszystkim określenie przedmiotu. Ideą przyświecającą naszemu spotkaniu jest także próba podjęcia badań nad muzyką popularną w działaniu, z związku z tym proponujemy uczestnikom, oprócz tradycyjnych form konferencyjnych, warsztaty oraz laboratoria, w czasie których możliwe będzie podjęcie dyskusji zarówno z twórcami muzyki i tekstów, producentami dźwięków, a także organizatorami wydarzeń muzycznych. Zależy nam na tym, by zaakcentować fakt, że muzyka popularna jest zjawiskiem złożonym, a przez to nie tylko transdyscyplinarnym ale także transinstytucjonalnym.

13.11.2017

Wschód muzułmański w literaturach wschodnio- i południowosłowiańskich / Muslim East in Eastern and Southern Slavic Literature

Zapraszamy na obrady międzynarodowej konferencji MUSLIM EAST IN EASTERN AND SOUTHERN SLAVIC LITERATURE, która będzie miała miejsce w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku w dniach 17-18 listopada 2017 roku.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.