Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 12.03.2019
Data wydarzenia: 24.09.2019 - 26.09.2019

Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej zatytułowanej: Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym, która odbędzie się w Wambierzycach (Kotlina Kłodzka) w dniach 24-26 września 2019 roku.

Proponowane zagadnienia:

· refleksja teoretyczna na temat znaczenia pojęć: pieśń religijna – pieśń kościelna – piosenka religijna; muzyka – religijna, kościelna, sakralna i liturgiczna;

· sytuacja prawna śpiewu i muzyki we wspólnotach religijnych;

· śpiew i muzyka w kontekście liturgicznym;

· tradycja i nowatorstwo słowno-muzycznych utworów religijnych;

· korelacja między tekstem a melodią w pieśniach i piosenkach religijnych;

· język pieśni i piosenek religijnych;

· problem modernizacji tekstów dawnych pieśni i piosenek religijnych;

· źródła polskich pieśni religijnych;

· repertuar polskich śpiewników – perspektywa porównawcza;

· analiza i interpretacja wybranych pieśni i piosenek religijnych;

· sacrum i profanum w pieśniach i piosenkach religijnych;

· wątki teologiczne w pieśniach i piosenkach religijnych;

· miejsce i rola pieśni i piosenek religijnych w szkolnej i pozaszkolnej edukacji dziecka;

· rola pieśni i piosenek religijnych w kształtowaniu etosu patriotycznego;

· kulturotwórcza rola pieśni i piosenek religijnych.

Przedstawione zagadnienia nie wyczerpują listy możliwych do podjęcia tematów. Organizatorzy zachęcają do wymiany poglądów i doświadczeń na płaszczyźnie naukowej, artystycznej i dydaktycznej. Zaproszenie kierują nie tylko do językoznawców i teologów, ale także do przedstawicieli innych dyscyplin – kompozytorów, muzyków, muzykologów, historyków, literaturoznawców, teatrologów, filmoznawców, antropologów kultury, psychologów, pedagogów, socjologów.

Karty zgłoszeniowe można przesyłać na adres sekretarza konferencji: jankoszmagdalena@gmail.com najpóźniej do 15 maja 2019 roku. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wraz z decyzją o akceptacji zgłoszonego tematu.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty zakwaterowania i wyżywienia, wycieczki, materiałów konferencyjnych oraz druku monografii pokonferencyjnej.

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
15.05.2019
Opłata:
350 zł
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.