Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 02.11.2017
Data wydarzenia: 13.04.2018 - 14.04.2018

Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne – między teorią a praktyką

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Łódź
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 13-14 kwietnia 2018 r. konferencję naukową zatytułowaną:

Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne – między teorią a praktyką

Glottodydaktyka polonistyczna to (sub)dyscyplina, która coraz mocniej utwierdza swą pozycję naukową. Największym zainteresowaniem badaczy cieszyły się w ostatnich dwóch dekadach przede wszystkim zagadnienia metodyczne związane z nauczaniem sprawności językowych (receptywnych i produktywnych, rzadziej innych), jak też kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Tymczasem, jak się wydaje, niewiele miejsca poświęcano problemom rozwijania komunikacyjnych kompetencji uczących się jpjo, a w szczególności kompetencji lingwistycznych.

            Naszą konferencję chcielibyśmy poświęcić właśnie spotkaniu teorii i praktyki w zakresie wprowadzania zagadnień językoznawczych do nauczania jpjo/drugiego/odziedziczonego. Oczekujemy, że nasze refleksje w dużym stopniu przyczynią się do rozwoju polonistycznego językoznawstwa glottodydaktycznego, ważnej subdyscypliny glottodydaktyki polonistycznej. Przedmiotem rozważań pragniemy uczynić prezentację (także z zastosowaniem perspektywy porównawczej) zagadnień językoznawczych (obejmujących gramatykę, fonetykę, fonologię, leksykologię, leksykografię, pragmatykę językową, pisownię) i socjolingwistycznych w perspektywie glottodydaktycznej, jak i praktyczne rozwiązania metodyczne, analizy podręczników, gramatyk pedagogicznych, przewodników językowych, programów nauczania, standardów i praktyk w zakresie testowania, refleksje na temat wykorzystania słowników/ korpusów językowych w glottodydaktyce polonistycznej. Czekamy również na prace o charakterze teoretycznym.

Wymienione zagadnienia to jedynie ogólne propozycje, chętnie przyjrzymy się także innym tematom zaproponowanym przez Państwa.

Informujemy, że planujemy opublikować teksty, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, w czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, znajdującym się na liście czasopism punktowanych MNiSW (ze względu na cykl wydawniczy nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów do druku to 15.06.2018 r.)

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza do 20 stycznia 2018 r. na adres: jezykoznawstwoglotto@gmail.com

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173.

Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, uroczystej kolacji, przerw na kawę, koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) wynosi 350 zł i nie obejmuje wyżywienia (z wyjątkiem kolacji 13 kwietnia), dojazdów ani noclegów.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
20.01.2018
Opłata:
350 zł
Słowa kluczowe:

Zobacz także

15.02.2016

Odmiany specjalistyczne i stylistyczne w nauczaniu języków obcych i języka polskiego jako obcego / drugiego

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji naukowej na temat odmian specjalistycznych i stylistycznych w nauczaniu różnorodnych języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego.

16.03.2016

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV / międzynarodowa konferencja

Celem konferencji jest refleksja nad perspektywami rozwoju dydaktyki języka polskiego jako obcego. W kręgu zainteresowań znajdują się zarówno rozważania dotyczące tradycyjnych i nowych metod nauczania, jak i prezentacje najnowszych materiałów dydaktycznych. Organizatorzy chcieliby również poruszyć ważne problemy związane z wyzwaniami, jakie stawia przed glottodydaktyką współczesna sytuacja geopolityczna. Proponowane ramy tematyczne:

09.11.2015

VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy

Organizatorzy: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych polonistyczne Instytuty Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Komitet Nauk o Literaturze PAN Komitet Językoznawstwa PAN Komitet Nauk o Kulturze PAN

04.12.2017

Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania / Międzynarodowa konferencja naukowa

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji "Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania", która odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-21 września 2018 roku

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.