Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 06.04.2016
Data wydarzenia: 07.04.2016 - 08.04.2016

Postcolonial Theory and Practice in the Twenty-First Century,Crossing Boundaries, Breaking Ties, Bridging Worlds / Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Rzeszów
Organizatorzy:

Organizatorzy konferencji Postcolonial Theory and Practice in the Twenty-First Century, Crossing Boundaries, Breaking Ties, Bridging Worlds

serdecznie zapraszają do udziału w obradach, które odbywać się będą w dniach 7 i 8 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim (Wydział Filologiczny).

Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji na temat rzeczywistości postkolonialnej oraz najnowszych trendów w badaniach postkolonialnych.

Referaty z zakresu socjologii, antropologii, historii, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa dotyczyć będą przede wszystkim interpretacji procesów zachodzących we współczesnym świecie, postrzeganych w perspektywie teorii postkolonialnych.

W związku z międzynarodowym charakterem tego wydarzenia językiem obrad będzie język angielski.

Uroczyste otwarcie konferencji nastąpi 7 kwietnia o godzinie 9.30 w dużej auli budynku A0. Ciąg dalszy obrad w budynku A3.

Zobacz także

14.11.2016

4th Annual Conference in Games and Literary Theory

Doroczna konferencja skupiająca literaturoznawców zainteresowanych poszerzaniem pola teorii literatury o refleksję nad grami cyfrowymi oraz groznawców starających się aplikować perspektywy metodyczne i teoretyczne, wywiedzione z obszaru badań literackich do analizy gier. Poprzednie edycje odbywały się na Macie (2013), w Amsterdamie (2014) i w Nowym Orleanie (2015) – gospodarzem obecnej jest Wydział Polonistyki UJ.

05.04.2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Feminism and Gender in Translation"

W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Fredry 10 (w budynku Collegium Maius) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana "Feminism and Gender in Translation". Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu!

23.01.2019

GENESIS – CRACOW 2019. Genetic Criticism: from Theory to Practice

Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Cracow and Institut des Textes & Manuscrits Modernes (ITEM) in Paris are pleased to invite you to participate in the international conference GENESIS  –  CRACOW 2019. GENESIS – CRACOW 2019 will be the second edition of a new series of conferences on genetic criticism, understood as the study of the creative process. The first edition, held on 7-9 June 2017 in Helsinki (Finland), was organized by the Finnish Literature Society and Institut des Textes & Manuscrits Modernes in Paris. The participants included scholars from Finland, France, Austria, Belgium, England, Germany, Ireland, Italy, Lithuania, Netherlands, Poland, Russia, Tunisia, Turkey, Wales and Canada.

19.03.2016

Obraz religii we współczesnej literaturze i sztuce

Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt zaprosić na organizowaną przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie konferencję naukową, pt.: Obraz religii we współczesnej literaturze i sztuce W związku z organizowanymi w tym roku w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży, w kręgu naszych zainteresowań znalazła się religia, wraz z szerokim polem jej wykorzystania oraz funkcjonowania w literaturze i kulturze współczesnej. Konferencja adresowana jest do doktorantów oraz młodych doktorów nauk humanistycznych, zajmujących się m. in. literaturoznawstwem, kulturoznawstwem, filozofią, filmoznawstwem, językoznawstwem, antropologią, teatrologią, a także historią sztuki i sztuką. Jesteśmy otwarci na szerokie pole badań, obejmujące wiele kontekstów, perspektyw badawczych oraz sposobów funkcjonowania religii w literaturze i kulturze współczesnej. Termin to 2-3 czerwca 2016 roku. Konferencja odbędzie się w salach Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, mieszczącym się przy ul. Podchorążych 2. Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do 31 marca 2016. Przyjęci prelegenci zostaną o tym powiadomieni do dnia 10 kwietnia 2016 roku. Głównym językiem jest język polski. Z uwagi na planowany międzynarodowy charakter konferencji, organizatorzy dopuszczają użycie języków obcych. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje: obiad w wybranym dniu konferencji, kawę, herbatę i przekąski w przerwach pomiędzy sekcjami, uroczystą kolację w pierwszym dniu oraz materiały konferencyjne i planowaną publikację. Opłata nie obejmuje noclegu ani kosztów dojazdu. Dalsze informacje przekażemy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, które należy nadesłać na adres e-mailowy: obrazreligii@gmail.com. Organizatorzy: Natalia Góra Magdalena Kuczek Barbara Szymczak-Maciejczyk Barbara Żmuda Dear Friends, It is our honour to invite you to an academic conference titled “The Image of Religion in Contemporary Literature and Art” organised by the Doctoral Students’ Academic Circle of the Faculty of Philology at the Commission of National Education Pedagogical University of Krakow and the Doctoral Students’ Association at the Pontifical University of John Paul II. In relation to World Youth Day, which will be held in Krakow this year, our sphere of interest includes religion along with the wide range of its utilisation and functioning in contemporary literature and culture. The conference is addressed to doctoral students as well as young PhDs in the humanities who deal with literary science, cultural studies, philosophy, film studies, linguistics, anthropology, theatre studies, art history, and art. We are open to broad areas of study encompassing many contexts, research perspectives, and means by which religion functions in contemporary literature and culture. The conference will take place on June 2-3, 2016. It will take place in the lecture halls of the Commission of National Education Pedagogical University of Krakow, which is located at Podchorążych Street 2. The deadline for submitting proposals is March 31, 2016. Accepted speakers will be notified before April 10, 2016. The main language spoken at the conference will be Polish. Because of the international nature of the conference, however, the organisers allow for the use of foreign languages. The conference fee is 250 PLN and includes: lunch during a selected day of the conference; coffee, tea, and snacks during the breaks between the sections; a formal dinner on the first day; and conference materials as well as a planned publication. The fee does not cover lodging or travel expenses. We will give you more information after confirming that we have received your proposals, which you should send to the following email address: obrazreligii@gmail.com. Organisers: Natalia Góra Magdalena Kuczek Barbara Szymczak-Maciejczyk Barbara Żmuda

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.