Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 14.01.2018
Data wydarzenia: 11.04.2018 - 12.04.2018

Przezroczystość w kulturze

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW zaprasza na piątą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa nt. Przezroczystość w kulturze.

Przezroczystość to kolejna po ciężarze i lekkości oraz szybkości kategoria o fizycznym rodowodzie, mogąca znaleźć zastosowanie do opisu różnorodnych zjawisk i tekstów kultury. Własność ta polega na zdolności materiału lub stanu skupienia do przepuszczania wiązki światła bez jej rozproszenia i pochłonięcia. Przezroczystość pośredniczy między światłem a rzeczywistością i dalej – ich obserwatorem, czyli sama sytuuje się na styku różnych fizyczności. Tu rodzi się pytanie, które dodatkowo komplikuje opisaną sytuację: czy przezroczystość jest właściwością bytu, czy raczej ludzkiego poznania? Dlatego analizowana jest ona również w jej wymiarze filozoficznym, estetycznym, etycznym, artystycznym, użytkowym, performatywnym, prawniczym, socjologicznym, psychologicznym. Tym samym tytułowa kategoria funkcjonuje na pograniczu wielu dyscyplin badawczych, m.in. przyrodniczych, humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych i innych. Jakość ta, analogicznie jak jej poprzedniczki (ciężar i lekkość, szybkość oraz możliwość i konieczność), ma niejednoznaczny status ontyczny, ponieważ funkcjonuje jako wielkość skalarna, rozpostarta między swym maksymalnym a minimalnym natężeniem (nieprzezroczystością). Na różnych poziomach nasycenia prowadzi ona pewien rodzaj wielopoziomowej gry: międzą sobą-formą a ukrytą za nią treścią, widzialnym a niewidzialnym, iluzją a deziluzją, materializacją a dematerializacją, sobą-rzeczywistością a rzeczywistością istniejącą poza nią, wreszcie między sobą a odbiorcą, zmuszając go do określonych percepcji, reakcji, zachowań, wartościowań. Przezroczystość nie jest więc z pewnością neutralna w swych wielorakic wymiarach. Dlatego istnieje potrzeba gruntownego rozpoznania tej kategorii, która nieustannie pośredniczy w dostępie do zjawisk rzeczywistych oraz artefaktów i procesów kulturowych.

Sugerujemy wstępny zakres problemów i zagadnień, który z pewnością ulegnie rozszerzeniom zgodnym z oczekiwaniami prelegentów. Przezroczystość może być analizowana:

• w ujęciach teoretycznych i filozoficznych (od starożytności, przez Ojców Kościoła, J.J. Rousseau, I. Calvino i in.);

• w sferze fizycznej, etycznej, egzystencjalno-antropologicznej, psychologicznej i społecznej;

• w kontekście poetyki i estetyki, jakości stylu (np. narracja nie/przezroczysta);

• w aspekcie mediów, mediacji i komunikacji;

• w kontekście mechanizmów władzy i polityki;

• w relacji imersja - emersja.

Przezroczystość traktowana jest również jako:

• temat dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego, teatralnego, filmowego i in.;

• metafora i symbol;

• strategia twórcza na poziomie materii i formy dzieła, konstrukcji postaci, świata przedstawionego i fabuły;

• zjawisko z poziomu percepcji;

• kategoria estetyczno-pragmatyczna, np. w technice, technologii, sztukach użytkowych (architekturze, typografii, liternictwie, interfejsie analogowym lub cyfrowym i in.);

• kompleksowa kategoria performatywna;

• metoda naukowa stosowana do opisu zjawisk.

Opłata konferencyjna w wysokości 280 zł obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, publikacji pokonferencyjnej (w przypadku artykułów zaopiniowanych do druku), posiłków (obiad w dniu wystąpienia, bufet). Pracownicy i współpracownicy WNH UKSW oraz recenzenci czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy” są zwolnieni z opłat. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie ulega zwrotowi.

Abstrakt wystąpienia (do 1500 znaków, z tytułem oraz danymi autora: imieniem i nazwiskiem, miejscem afiliacji, numerem telefonu, adresem e-mail, danymi do faktury) prosimy przesyłać do 4 marca 2018 roku na dwa adresy:

a.smaga@uksw.edu.pl; brygida.pawlowska@gmail.com.

Czas i miejsce obrad: 11–12 kwietnia 2018, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa, ul Dewajtis 5.  Serdecznie zapraszamy!
 
dr Agnieszka Smaga

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, IFKiK UKSW
 

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
04.03.2018

Zobacz także

13.10.2015

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu: Conditio humana i jej przejawy we współczesnej literaturze i kulturze. Tegoroczna edycja: Sacrum w ponowoczesnym świecie

Kategoria sacrum od dłuższego czasu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko teologów, ale również badaczy i teoretyków literatury. Analiza wątków sakralnych obecnych w literaturze i kulturze, które bywają związane z motywami biblijnymi, stanowi istotny dorobek polskiego literaturoznawstwa. Problematyka sacrum stanowi niezwykle szerokie pole do badań. Pojemność samego terminu, w tym jego religioznawcza proweniencja, pozwala na wykorzystanie w analizach wielu metodologii i strategii. Ponieważ sacrum funkcjonuje na różnych poziomach kultury - począwszy od tekstów w rodzaju Biblii, poprzez mitologiczne wątki folklorystyczne i obrzędowe, a skończywszy w ostatnim czasie na post-i transhumanistycznych ujęciach ponowoczesnej duchowości - jego badanie w sposób zdecydowany wykracza poza ramy analizy samego tekstu.

31.05.2016

Festiwal im. Jana Błońskiego "WIDZIEĆ JASNO… W TŁUMACZENIU?"

Spotkania z tłumaczami i tłumaczkami, krytykami i krytyczkami przekładu, krytykami i krytyczkami literatury będą okazją do przedyskutowania takich terminów jak „literatura globalna", „literatura światowa" i „literatura narodowa", a także do zadania wielu pytań: Czy, co i jak widzimy w tłumaczeniu? Czy sama „jasność" jest w tym kontekście kategorią pożądaną, czy raczej należałoby ją – w odniesieniu do przekładu – bardziej sproblematyzować? Czy i w jakim stopniu dążenia do wyjaśniania i czynienia zrozumiałym wszystkiego, co dzięki przekładowi zaczyna istnieć w danym kręgu kultury, powoduje zacieranie swoistości każdej literatury, która staje się jednym z elementów globalnej rzeczywistości? Jak współobecność różnych literatur wpływa na polską literaturę i na nasze myślenie o niej?

27.03.2018

Idealizacja gór: przyroda, człowiek, kultura / Międzynarodowa konferencja

W imieniu Organizatorów VI edycji konferencji z cyklu „Góry-Literatura-Kultura” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tegorocznym spotkaniu, które poświęcone będzie zagadnieniu idealizacji gór w kontekście historycznym i współczesnym.

17.01.2016

Między sacrum a profanum. Literatura-język-kultura-dydaktyka. VIII Humanistyczny Wiatr od Morza

W dniach od 2 do 4 czerwca 2016 roku w Ustce odbędzie się VIII Humanistyczny Wiatr Od Morza: międzynarodowa konferencja naukowa - Między sacrum a profanum. Literatura- kultura – język – dydaktyka

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.