Biuletyn Polonistyczny

Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Konferencja
18 października 2018 - 19 października 2018

Zakład Języka Niemieckiego Instytut Filologii Germańskiej oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji "Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?", która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem projektu jest między innymi odkłamanie po części potocznych, ale także czasami pojawiających się w dyskursie naukowym mniemań dotyczących retoryki, jej natury, zadań i metod. Zamierzamy podjąć próbę określenia i opisania stref komunikacji, w których obecność retoryki jest oczywista, nieoczywista czy zaledwie przeczuwana. Rozważymy zasadność stwierdzenia, że sztuka retoryczna i teoria komunikacji, które badają i opisują naturalne zasady tworzenia relacji międzyludzkich, wzajemnie się warunkują, że istnieje między nimi szczególny, naturalny związek oparty na założeniu intencjonalności działań człowieka jako twórcy kultury i struktur społecznych. Zastanowimy się nad możliwościami wykorzystania narzędzi perswazyjnych sztuki retorycznej, którymi dysponujemy w sposób świadomy lub nieświadomy a także zgodny lub sprzeczny z zasadami opisanymi przez mistrzów ars rhetorica. Pragniemy wykazać aktualność i żywotność retoryki wynikającą z jej zakorzenienie w naturze człowieka, istoty świadomie kształtującej warunki swojej egzystencji. Nasza konferencja pomyślana jest jako okazja do rozmowy między reprezentantami różnych specjalności naukowych. Zapraszamy do wspólnego poszukiwania śladów żywej obecności ciągle młodej i atrakcyjnej Królowej Sztuk.

W ramach konferencji zostaną poruszone następujące tematy:

  • granice wolności słowa, środki perswazji i ich wpływ na rzeczywistość;
  • komunikacja perswazyjna i jej ujęcie w różnych paradygmatach humanistyki;
  • prozodia w retoryce;
  • metafora – funkcja retoryczna i ontologiczna.

Chętnie przyjęte zostaną także inne propozycje wystąpień, związane z tematem przewodnim konferencji.

Abstrakty w języku polskim lub niemieckim można zgłaszać do dnia 28 lutego 2018 r. poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy.

Link do formularza: https://goo.gl/forms/TtBGbObSrkLI7Jfv2

Opłata konferencyjna: 350 zł Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, bankiet, a także publikację pokonferencyjną. Opłata nie obejmuje kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania podczas konferencji.

Dane kontaktowe: konferencja.retoryka2018@gmail.com

Do pobrania:

Zobacz także:

Szczegóły wydarzenia:

Organizatorzy:

Miejscowość: Wrocław, dolnośląskie, Polska

Adres: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Wrocławski, Pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

Termin zgłaszania prelegentów: 28 lutego 2018

Termin zgłaszania uczestników: 28 lutego 2018

Opłata: 350 zł

Słowa kluczowe: komunikacja, retoryka,

Data dodania wydarzenia: 8 lutego 2018; 17:30

* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto