Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 03.07.2018
Data wydarzenia: 01.08.2018 - 02.08.2018

Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Sokółka

Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego UW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach”, która odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2018 r. Sokółce na Podlasiu. Konferencja jest organizowana jako impreza towarzysząca tradycyjnym warsztatom dialektologicznym „Dialog pokoleń 5”.

Warsztaty odbywają się już po raz piąty jako część programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Biorą w nich udział językoznawcy i kulturoznawcy z wielu ośrodków akademickich, studenci, nauczyciele oraz uczniowie. Po raz trzeci w miejscu, gdzie odbywają się warsztaty, jest organizowana konferencja naukowa, w której wezmą udział polscy i zagraniczni slawiści.

Tematem tegorocznej konferencji są zjawiska językowe charakterystyczne dla przedstawicieli określonego pokolenia użytkowników polszczyzny. Przedmiotem dyskusji będzie słownictwo gwarowe i środowiskowe, ale także to należące do języka ogólnego, które znika wraz ze światem, którego dotyczyło, i ludźmi, dla których było kiedyś ważne, oraz to, które do języka wchodzi, wypełniając luki w systemie dostosowującym się do nowych potrzeb komunikacyjnych. Chcemy porozmawiać także o zmianach w polskim systemie gramatycznym, o tendencjach rozwojowych obserwowanych w morfologii i składni i o stosunku do tych zmian przedstawicieli różnych pokoleń.

Mamy nadzieję, że mimo nietypowej pory (środek wakacji) i miejsca odległego od ośrodków akademickich (Sokółka – miejscowość położona na krańcu Polski) potraktują Państwo udział w naszej konferencji jako niecodzienną przygodę intelektualną i wezmą udział w obradach, które będą poświęcone różnorodnym zjawiskom językowym:

  • globalizacji językowej, a jednocześnie powstawaniu nowych odmian środowiskowych polszczyzny;
  • wychodzeniu z użycia części słownictwa, a jednocześnie tendencji do ocalania od zapomnienia przeszłości językowej;
  • zanikaniu gwar ludowych, a jednocześnie kultywowaniu odmienności językowej mieszkańców poszczególnych regionów Polski;
  • zmianom w polskim systemie gramatycznym, wpływającym na coraz częstsze pojawianie się w tekstach form niezgodnych z normą, które mogą zakłócać komunikację i być odmiennie oceniane przez przedstawicieli różnych pokoleń;
  • coraz silniejszym wpływom języków obcych na polszczyznę, zwłaszcza języka angielskiego, przy jednoczesnym działaniu językowych mechanizmów adaptacyjnych (fonetycznych, morfologicznych i składniowych itp.);
  • kulturowemu i literackiemu obrazowi współczesnej polszczyzny zróżnicowanej pokoleniowo, wyostrzonemu przez językową wrażliwość twórców.

Czekamy na Państwa referaty reprezentujące różne działy współczesnego językoznawstwa i różne podejścia metodologiczne, o tematyce związanej z Państwa zainteresowaniami i wynikami badań.

Mimo krótkiego czasu, jaki dzieli nas od konferencji, liczymy na Państwa obecność. Zgłoszenia z krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać w terminie do 15 lipca 2018r. pocztą elektroniczną na adres: d.pokolen@gmail.com.
Do 20 lipca 2018 r. przekażemy Państwu program konferencji.

Opłata konferencyjna obejmująca 2 noclegi, czyli 1/2 sierpnia i 2/3 sierpnia, całodzienne wyżywienie, kawę w przerwach obrad, materiały konferencyjne, a także druk recenzowanego tomu pokonferencyjnego wynosi:

  • 300 zł dla osób, które zechcą nocować w hotelu w pokoju dwuosobowym z łazienką;
  • 200 zł dla osób, które zdecydują się na nocleg w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce (łazienka na korytarzu), w którym są zakwaterowani uczestnicy warsztatów dialektologicznych.

Osoby, które chciałyby po konferencji zostać w Sokółce do końca trwania warsztatów, czyli do 6 sierpnia, prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu na konferencję (poinformujemy wtedy o możliwych wolnych miejscach). Program warsztatów można będzie znaleźć od 1 lipca na stronie www.dialogpokolen.uw.edu.pl.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto Towarzystwa Kultury Języka. Podajemy numer konta: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

W imieniu organizatorów
Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
15.07.2018
Opłata:
200-300 zł

Zobacz także

27.05.2018

Języki i dialekty na pograniczach, kresach i peryferiach. In memoriam Professoris Slavomiri Gala

Jest to druga konferencja z cyklu Język – region – kultura. Pragniemy ją dedykować pamięci zmarłego 11 grudnia 2013 r. Profesora Sławomira Gali, językoznawcy, pierwszego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej, długoletniego redaktora naczelnego „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”, inicjatora wielu konferencji naukowych.

21.03.2018

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo - III ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na III ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką "Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo" Czas i miejsce: 24 kwietnia 2018 roku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G.

02.12.2017

Warsztaty w ramach projektu "Z komunikacją ku integracji"

W Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego trwają warsztaty w ramach projektu Z komunikacją ku integracji. Spotkania mają na celu pogłębienie poczucia wspólnoty językowej i społecznej wśród młodzieży i osób dorosłych polsko- i obcojęzycznej obecnie zamieszkałych w województwie lubuskim. Uczestnicy projektu biorą aktywny udział w warsztatach, w ramach których uczą się współdziałania i pokonywania barier językowych i kulturowych. Spotkania mają na celu budowanie pozytywnych relacji w środowisku językowym poprzez zrozumienie, naukę i działanie.

19.02.2017

Dawna i nowa polszczyzna w słownikach

Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zaprasza na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Języka Ojczystego: "Dawna i nowa polszczyzna w słownikach" 23 lutego o godz. 13:00, ul. Dewajtis 5 Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Aula Jana Pawła II Reprezentanci zespołów autorskich pokażą zastosowanie słowników internetowych i zaproszą do udziału w warsztatach:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.