Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 30.08.2018
Data wydarzenia: 10.01.2019 - 11.01.2019

Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży – przekład i recepcja

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Poznań

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję translatologiczną „Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży – przekład i recepcja”. Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 10–11.01.2019 roku.

Konferencja zorganizowana przez „Grupę badań nad przekładem i recepcją literatury dla dzieci i młodzieży” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii poświęcona będzie procesom międzykulturowym w przekładzie i recepcji literatury dla dzieci i młodzieży. Głównym przedmiotem refleksji będzie pojęcie różnorodności kulturowej.

W opinii organizatorów w pierwszym rzędzie należy zbadać, w jaki sposób literatura dla dzieci i młodzieży umożliwia „oswajanie” obcości, na ile „wdraża się” czytelników w doświadczenie inności. Chodzi tu o sposób prezentacji kultury własne j i kultury obcej, ich stałości, ale i zmienności. To właśnie w przekładach ujawniają się różnice kulturowe, które dotyczą choćby obrazów dzieciństwa. Asymetrie w kształcie tradycji obecnych w literaturze dla dzieci i młodzieży mogą prowadzić do powstawania barier lub deficytów w recepcji, a z drugiej strony nurty tradycji mogą się zazębiać i wzajemnie wzbogacać.

Uwzględnione zostaną zarówno ujęcia teoretyczne, jak i studia przypadku (case studies) w różnorodnych medialnych formach (opowiadania, książki obrazkowe, komiksy, graphic novels, adaptacje filmowe). Punktem wyjścia będą transkulturowe procesy w ramach transferu niemiecko-polskiego, jakkolwiek przyczynki dotyczące innych par językowych są również mile widziane.

Możliwe tematy, aspekty, podejścia i motywy to:

  • nowe przekłady klasyki literatury dla dzieci i młodzieży;
  • serie translatorskie;
  • kulturowe aspekty kanonizacji literatury dziecięcej;
  • książka dla dzieci jako medium doświadczenia inności;
  • kulturowe aspekty przekładu komiksów i graphic novels;
  • bariery recepcyjne, strategie przekładowe;
  • tematy tabu w realistycznej literaturze dla dzieci i młodzieży;
  • fantastyczna literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce i w Niemczech oraz ich wzajemne oddziaływanie.

Poza tymi zakresami badawczymi mile widziane będą referaty dotyczące literatury dla dzieci i młodzieży w ujęciu teoretycznym.

Języki obrad to niemiecki, polski i angielski. Na każdy referat przewidziano 20 minut plus dodatkowe 10 minut na dyskusję. Potwierdzone wystąpienie plenarne: Prof. Dr. Brigitte Schultze oraz Prof. Dr. Hans–Heino Ewers.

Streszczenie (ok. 400 słów) dwudziestominutowego wystąpienia wraz z krótkim biogramem (ok. 200 słów) i danymi kontaktowymi należy przesłać na adresy: Prof. Dr. Michael Düring (dueringm@slav.uni-kiel.de) Dr Anna Fimiak–Chwiłkowska (afimiak@amu.edu.pl).

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
01.09.2018
Opłata:
400 zł lub 100 euro

Zobacz także

01.01.2018

Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji” organizowana jest przez Wydział Polonistyki UJ.

14.03.2017

Słowiańskie światy wyobraźni / Slavic Worlds of Imagination

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki UJ

24.03.2016

Twórczość polskich pisarek, poetek i ilustratorek dla dzieci i młodzieży po 1989 roku

Zapraszamy na konferencję

04.10.2016

(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży

Od 24 do 25 listopada 2016 roku w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży”, która skupiać się będzie na problematyce związanej z niezwykle dziś popularnym w kulturze zjawiskiem postpamięci. Można już chyba mówić o szeroko zakrojonym projekcie „Postpamięć”, który realizuje się również w przestrzeni współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. Wydaje się jednak, że jego ogląd zawężony jedynie do literatury najnowszej, podejmującej próbę zmierzenia się z opisem przeszłości, ograniczałby pole badawcze. Dlatego też organizatorzy spotkania proponują, aby do obszaru zainteresowań – oprócz (zdefiniowanego przez Marianne Hirsch) pojęcia postpamięci – włączyć również refleksję nad gatunkami literackimi (np. powieść historyczna, saga, dziennik, pamiętnik), kategorią wspomnienia, instrumentalizacją i ideologizacją historii oraz refleksję nad ponowoczesnymi grami z kanonami (toposami) typowymi dla poszczególnych reprezentacji przeszłości.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.