Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 29.05.2016
Data wydarzenia: 18.11.2016 - 19.11.2016

Schulz – słownik mówiony

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Gdańsk
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Historii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej UG

Pracownia Schulzowska w Instytucie Filologii Polskiej UG

organizują ogólnopolską konferencję naukową

„Schulz – słownik mówiony"

Gdańsk, 18-19 listopada 2016 roku

 

Zapraszamy  Państwa  do  udziału  w  ogólnopolskiej  konferencji  literaturoznawczej,  której  celem będzie kontynuacja  "Słownika schulzowskiego" . Pierwsza  część słownika  powstała  z  inicjatywy  Włodzimierza  Boleckiego,  Jerzego  Jarzębskiego i Stanisława Rośka w 2002 roku. Jego autorzy już w wówczas mieli świadomość,  że w  jednej  książce  nie  da  się  zamknąć  obszernej  problematyki  obecnej  w  dziele  Brunona  Schulza  i  skonceptualizowanej  w  postaci  haseł  słownikowych.

 Liczne  i  ważne  terminy  związane z  dziełem  autora   "Sklepów  cynamonowych"   nie  znalazły  się  z  racji  objętości  w  edycji książkowej słownika. Przekonani jesteśmy, że praca nad  "Słownikiem schulzowskim"  powinna być kontynuowana i  zapraszamy Państwa do współuczestnictwa w jego tworzeniu.

W  związku  z  tym  postanowiliśmy  zorganizować  konferencję,  która  w  całości  będzie  poświęcona  prezentacji  nowych  haseł  do planowanej  kontynuacji słownika.  Opracowane  przez  Państwa  i  wygłoszone  podczas  konferencji  hasła  będą tworzyły  korpus planowanych  zeszytów  naukowych  w  całości  przedstawiających  kolejne  hasła  związane  z  życiem  i  twórczością Brunona Schulza. Forma  ustnej  prezentacji  pozwoli  na  wymianę  poglądów,  opinii  komentarzy  i  sprawi,  że  mające powstać  zeszyty  naukowe  będą wspólnym  dziełem  licznego  grona  schulzologów,  które, tak  jak  słownik  z  2002  roku, staną się  ważną  pozycją  w  badaniach  nad twórczością  drohobyckiego pisarza.

Przygotowaliśmy  dla  Państwa  listę  haseł,  którą traktujemy  jako  niewiążącą  propozycję. W osobnym pliku podajemy dla ułatwienia hasła, które znalazły się w pierwszej części słownika i  które poza kilkoma wyjątkami nie powinny się powtarzać w drugiej jego odsłonie.

Uprzejmie  prosimy  o  zgłaszanie  propozycji  nie  więcej  niż  pięciu  haseł wraz  z  krótkim  streszczeniem.  Spośród  nich  wybierzemy trzy,  z  których  dwa  będą  wygłoszone  podczas  obrad. W przyszłym słowniku zostaną opublikowane wszystkie trzy napisane przez Państwa  hasła. 

Zgłoszenia można  nadsyłać pocztą elektroniczną  na adres konferencje@schulzforum.pl lub pocztą tradycyjną na adres:  Katedra Historii Literatury Instytut Filologii Polskiej UG Wita Stwosza 55; 80-308 Gdańsk, z dopiskiem „Schulz – słownik mówiony”.

Na prezentację każdego hasła przewidujemy 10 minut. Zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów do prezentacji i publikacji.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 złotych. Pokryje ona koszty organizacyjne (częściowe wyżywienie, materiały konferencyjne) oraz koszty publikacji pokonferencyjnej. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów, ale organizatorzy deklarują pomoc w ich znalezieniu.
Wpłaty proszę dokonywać na konto bankowe
nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
W tytule proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nr subkonta kf 72-16.

Bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie tematem.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji.

Prof. UG dr hab Stanisław Rosiek
Prof. UG dr hab. Marcin Całbecki
Prof. UG dr hab. Piotr Millati
Mgr Anna Burzyńska
Mgr Claudia Słowik

Zobacz także

26.02.2016

Tożsamość – Czas – Pamięć / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, czasu i pamięci jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

30.03.2016

Konferencja MUTE: Popular Music Studies (Muzyka, Uniwersytet, Technologia, Emocje)

 Problemy wynikające z trudności w mówieniu o muzyce, jak i rosnące zainteresowanie zjawiskami niebezpośrednio związanymi z muzyką popularną doprowadziły do momentu, w którym konieczne wydaje się organizacja spotkania, które zainicjuje zintegrowane studia nad muzyką popularną. Popular Music Studies, dziedzina która w krajach anglosaskich ma już własną kilkunastoletnią tradycję, w Polsce jest polem badawczym jeszcze wyraźnie niedookreślonym, a jednocześnie od lat wydaje się kuszącą okazją do prób stworzenia nowego języka i słownika w mówieniu o muzyce popularnej. Studia nad muzyką popularną, jakie chcemy przedsięwziąć to zarówno transdyscyplinarny namysł nad zjawiskami muzycznymi i strukturami dźwiękowymi, ale także próba stworzenia własnych metod badawczych, a przede wszystkim określenie przedmiotu. Ideą przyświecającą naszemu spotkaniu jest także próba podjęcia badań nad muzyką popularną w działaniu, z związku z tym proponujemy uczestnikom, oprócz tradycyjnych form konferencyjnych, warsztaty oraz laboratoria, w czasie których możliwe będzie podjęcie dyskusji zarówno z twórcami muzyki i tekstów, producentami dźwięków, a także organizatorami wydarzeń muzycznych. Zależy nam na tym, by zaakcentować fakt, że muzyka popularna jest zjawiskiem złożonym, a przez to nie tylko transdyscyplinarnym ale także transinstytucjonalnym.

23.02.2016

Język edukacji. Język w edukacji / Z cyklu „Nowe zjawiska w języku, tekście, komunikacji”

Instytut Polonistyki i Logopedii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.