Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 17.02.2019
Data wydarzenia: 21.05.2019 - 22.05.2019

SŁOWO: struktura — znaczenie — kontekst

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Łódź
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Zakład Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem „SŁOWO: struktura — znaczenie — kontekst”, która odbędzie się w dniach 21–22 maja 2019 r.w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ.

Już od ponad 20 lat nasza jednostka ma zaszczyt gościć na cyklicznie organizowanych konferencjach naukowych, poświęconych różnym zjawiskom współczesnej polszczyzny, wybitnych językoznawców, humanistów, badaczy komunikacji medialnej. Również i w tym roku zaproszenie na konferencję „SŁOWO: struktura — znaczenie — kontekst” kierujemy tak do językoznawców, jak i literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, etyków, medioznawców, komunikologów, socjologów. Przedmiotem refleksji naukowej tegorocznego spotkania chcielibyśmy bowiem uczynić SŁOWO rozumiane nie tylko jako wyraz, leksem, znak językowy przedmiotu myśli, ale także jako mówienie, mowę, wypowiadanie się, ustne lub pisemne.

Proponujemy szerokie spojrzenie na SŁOWO jako jednostkę systemu języka, tekstu oraz dyskursu. Interesują nas  różne ujęcia słów (wyrazów, leksemów): strukturalne i semantyczne, leksykograficzne, normatywne i pragmatyczne, kognitywne, komunikacyjne, tekstologiczne, dyskursowe; synchroniczne, diachroniczne, kontrastywne. Ciekawi jesteśmy wyników badań zarówno nad leksyką najnowszą, jak i dawną, a także nad słowami, które —  zapomniane — odżywają w języku młodych użytkowników polszczyzny.

Zachęcamy do tego, by w polu obserwacji badawczych umieścić  również ważne społecznie zagadnienia z zakresu aksjologii lingwistycznej i etyki słowa. Zapraszamy więc także do podjęcia refleksji nad słowami, które są: dobre lub złe, wielkie, piękne i ważne lub przeciwnie— banalne i puste; uroczyste i wyszukane, płomienne i wieszcze; cierpkie i gorzkie; twarde, trudne, gniewne, zuchwałe…

Wyrażamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie z zainteresowaniem i zechcą włączyć się do dyskusji naukowej nad wartością słowa, jego strukturą, znaczeniem i oddziaływaniem społecznym.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje koszty wydania recenzowanej publikacji, materiałów konferencyjnych, a także przerw kawowych i uroczystej kolacji w dniu 21 maja. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu i wyżywienia.

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do 15 kwietnia 2019 roku (Uniwersytet Łódzki, nr konta: BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767; w tytule wpłaty prosimy podać „Słowo — imię i nazwisko uczestnika”).

Komitet organizacyjny konferencji:

dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ — kierownik naukowy konferencji
dr Agnieszka Wierzbicka — sekretarz konferencji
dr Elwira Olejniczak — sekretarz konferencji
dr hab. Katarzyna Jachimowska
dr hab. Beata Burska-Ratajczyk
dr Katarzyna Burska
dr Bartłomiej Cieśla

Informacje

Adres:
Pomorska 171/173
Termin zgłaszania prelegentów:
31.03.2019
Opłata:
400 zł
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.