Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 26.04.2018
Data wydarzenia: 05.06.2018 - 07.06.2018

Tekst. Medium. Tłumaczenie. Przełożenie w dyskursach humanistycznych

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Samorząd Doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Forum Nowego Literaturoznawstwa". Organizatorzy chcieliby skupić się na relacji: tekst – tekst oraz tekst – system. Szczególnie interesujący będzie szeroko rozumiany język pośredniczący i jego funkcje w porównywaniu elementów i doborze ekwiwalentów. Refleksją warto objąć zarówno problemy przekładu interlingwistycznego, jak i przekładu intermedialnego, a także ważką sprawę interdyscyplinarnych adaptacji narzędzi metodologicznych.

Fenomen niepowtarzalności jest bodaj najważniejszą kwestią w badaniach humanistycznych. Uchwycenie różnicy, czyli tego, co nazywamy oryginalnością, to pochodna zarówno porównania jednostek systemowych, jak i dokonanych pośród nich mniej lub bardziej świadomych wyborów. Dogodny obszar obserwacji występowania tych procesów stanowi przekład. Nie ma przecież tłumaczenia neutralnego. Zawsze, choćby za sprawą języka czy uwarunkowań wynikających z konwencji, na strukturę pierwowzoru nakłada się warstwa nowych znaczeń związana ze środkami zastępczymi. Nierzadko też „indywidualizacja” bywa zamierzeniem celowym.

Proponuje się podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:

 • język artystyczny przekładów różnych epok;
 • strategie translatorskie (adaptacja, egzotyzacja, ekwiwalencja, trans-pozycja) i sposoby przekładania (pojęciowe, obrazowe);
 • metody, formy oraz stopnie przekładu (przybliżenie, przekład możliwie całkowity);
 • konsekwencje – świadomych i nieświadomych – zmian dokonanych przez tłumacza (hybrydalność, niespójność, anachroniczność, efekt obcości); ślad tłumacza; punkt widzenia w przekładzie;
 • przekształcenia i zniekształcenia w przekładzie a uwarunkowania kul-turowe oraz funkcje społeczne (poetycka, ideologiczna, dydaktyczna);
 • wypowiedzi pisarzy, teoretyków i myślicieli na temat przekładu;
 • przyczyny wewnątrz- oraz zewnątrzsystemowe niepełnej przekładalności;
 • ograniczenia i poluzowania związane z przekładem; zabezpieczenia przeciw nieporozumieniom przekładowym;
 • przekład intersemiotyczny a intermedialny – przykłady i problemy wynikające z zastosowania;
 • przekładoznawstwo a twórczość artystyczna; kwestia tzw. przekładu kongenialnego;
 • kwestia stosunku przekładoznawstwa do innych dyscyplin humanistycznych (np. literaturoznawstwo porównawcze, językoznawstwo kognitywne);
 • powiązania nauki o literaturze z innymi dyscyplinami wiedzy a przedmiot badań literaturoznawstwa, granice jego swoistości;
 • zagadnienia wynikające z przyswajania na potrzeby literaturoznawstwa pojęć, terminów i metod należących do innych dyscyplin naukowych; sposoby konstruowania nomenklatury badawczej, kryteria oceny jej adekwatności;
 • problem przekładalności oraz praktycznej implementacji osiągnięć nauk humanistycznych i literaturoznawstwa.

Mile widziane inne konceptualizacje związane z proponowaną problematyką.

„Forum Nowego Literaturoznawstwa” jest planowane jako cykl konferencji (każda od-słona na inny temat), które mają być okazją dla młodych uczonych do dzielenia się własnymi badaniami oraz zachętą do wymiany myśli – zarówno w gronie doświad-czonych specjalistów, jak i wśród osób wstępujących na grunt naukowy.

Organizatorzy

Jarosław Bedyniak

Marta Taperek

Piotr Misztela

Informacje

Adres:
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Termin zgłaszania prelegentów:
20.05.2018
Opłata:
Bez opłaty
Do pobrania:
Słowa kluczowe:

Zobacz także

31.05.2016

Festiwal im. Jana Błońskiego "WIDZIEĆ JASNO… W TŁUMACZENIU?"

Spotkania z tłumaczami i tłumaczkami, krytykami i krytyczkami przekładu, krytykami i krytyczkami literatury będą okazją do przedyskutowania takich terminów jak „literatura globalna", „literatura światowa" i „literatura narodowa", a także do zadania wielu pytań: Czy, co i jak widzimy w tłumaczeniu? Czy sama „jasność" jest w tym kontekście kategorią pożądaną, czy raczej należałoby ją – w odniesieniu do przekładu – bardziej sproblematyzować? Czy i w jakim stopniu dążenia do wyjaśniania i czynienia zrozumiałym wszystkiego, co dzięki przekładowi zaczyna istnieć w danym kręgu kultury, powoduje zacieranie swoistości każdej literatury, która staje się jednym z elementów globalnej rzeczywistości? Jak współobecność różnych literatur wpływa na polską literaturę i na nasze myślenie o niej?

16.02.2017

Translatio i historia idei / konferencja międzynarodowa

Trzecia konferencja z cyklu TRANSLATIO kontynuuje badania nad interdyscyplinarną komunikacją kulturową – artystyczną, literacką, naukową, polityczną, społeczną i religijną – odbywającą się poprzez transfer tekstu literackiego, który na przestrzeni wieków i w różnych społeczeństwach odgrywał rozmaite role, od mitu do bajki, od trywialnego dyskursu do dogmatu.

11.02.2018

„Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2018 r.

04.10.2016

Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur, czyli słowiańska Wieża Babel. Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy

Do udziału w konferencji Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur, czyli słowiańska Wieża Babel. Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką szeroko rozumianych relacji w obrębie Słowiańszczyzny oraz między narodami słowiańskimi i niesłowiańskimi.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.