Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 11.02.2019
Data wydarzenia: 13.05.2019 g.09:00 - 14.05.2019 g.16:00

Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu - ogólnopolska konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Wrocław
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Dydaktycy, Doktorzy, Inni

Litera, słowo, zdanie, wreszcie – akapit i tekst, stanowią materię, która wciąż jest najbardziej precyzyjnym nośnikiem myśli. To dzięki literom (i innym znakom alfanumerycznym) udaje się wyrażanie opinii, postaw i poglądów, rejestrowanie i przekazywanie informacji, emocji czy wrażeń. Sposób ukształtowania treści złożonej z ciągów literowych determinuje nie tylko semantykę, ale i zrozumienie wszelkich graficznych wypowiedzi tekstowych. Stoi za tym wielowiekowa praktyka redaktorska, edytorska i (typo)graficzna. Mimo to każdy kolejny projekt wydawniczy pociąga za sobą szereg wyzwań, problemów i możliwości, z którymi zmierzyć się muszą osoby związane z szeroko pojętą edycją tekstu i obrazu, by dostarczyć odbiorcy publikację odpowiadającą jego oczekiwaniom, a zarazem zdolną sprostać wymogom stawianym przez tekst.
 

źródło: Pixabay

Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu.

Celem konferencji jest próba zastosowania narzędzi naukowych do opisu zasad, norm i praktyk w kształtowaniu edytorskiej korelacji między literą (elementarnym nośnikiem sensu) a tworzywem przekazu. Szczególnie interesują nas wystąpienia obejmujące takie obszary badawcze, jak:

 • tekstologia stosowana (np. spuścizny rękopiśmiennej) jako pole rozwoju edytorstwa;
 • przestrzeń między tradycyjną typologią a ewolucją wydań;
 • wybitne realizacje projektów wydawniczych;
 • nowoczesne projekty wydawnicze, tendencje edytorskie w najnowszej produkcji wydawniczej;
 • relacje między konserwatyzmem edytorskim a eksperymentem;
 • ewolucja i granice zjawiska książki artystycznej;
 • związki między książką ilustrowaną a książką artystyczną;
 • manifesty typograficzne i ich wpływ na praktyki wydawnicze;
 • edytorstwo po zwrocie wizualnym;
 • pozaliterowe nośniki treści – emotikony, znaki liczbowe, piktogramy;
 • rola edytorstwa w przestrzeni cyfrowej.

Propozycje tematów wraz z abstraktami prosimy przesłać na karcie zgłoszeniowej do 20 marca 2019 na adres tekstografie@gmail.com.

Zastrzegamy sobie prawo do wyboru referatów spośród otrzymanych zgłoszeń.
Koszt uczestnictwa:  350 zł dla pracowników naukowych;   200 zł dla doktorantów.
Przewidujemy publikację monografii pokonferencyjnej lub druk artykułów w punktowanym czasopiśmie.

Terminarz przygotowań do konferencji:

 • zgłoszenia uczestnictwa: do 20 marca 2019;
 • powiadomienia o akceptacji tematów: do 5 kwietnia 2019;
 • wniesienie opłaty konferencyjnej: do 25 kwietnia 2019;
 • informacja o szczegółowym programie obrad: do 30 kwietnia 2019;
 • konferencja: 9–10 maja 2019;
 • złożenie tekstów do druku: do 31 października 2019.

Informacje

Adres:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
Termin zgłaszania prelegentów:
20.03.2019
Opłata:
350 dla pracowników naukowych; 200 dla doktorantów

Zobacz także

11.03.2018

Intymistyka a edytorstwo

Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Intymistyka a edytorstwo", która odbędzie się 15-16 listopada 2018 roku w Toruniu.

04.10.2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultury obrazu – tabu – edukacja

Cele konferencji Czy we współczesnych, niezależnych i wyzwolonych kulturach obrazu istnieje jeszcze jakieś tabu? W jakich sytuacjach kultura podtrzymuje, kiedy zaś zawiesza społeczne zakazy? Jak kulturowe tabu uzewnętrznia się w dyskursach edukacji? Celem konferencji jest omówienie sposobów funkcjonowania i konceptualizowania tabu we współczesnych kulturach obrazu oraz refleksja nad zależnościami w relacjach pomiędzy obrazami a edukacją. Pragniemy przyjrzeć się temu, co w kulturze zakazane, stłumione, przemilczane, nietykalne i nieczyste. Proponujemy interdyscyplinarne ujęcie tematu łączące perspektywę medio- i filmoznawczą z antropologią kultury, estetyką, literaturoznawstwem, historią sztuki, pedagogiką, psychologią.

23.04.2016

Tekst, słowo, obraz

Koło Naukowe Edytorów działające przy Katedrze Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na studencko-doktorancką konferencję naukową „Tekst, słowo, obraz”, która odbędzie się 4 czerwca 2016 roku na Wydziale Filologicznym UŁ. Podczas spotkania pragnęlibyśmy przyjrzeć się rozmaitym sposobom przenikania się kategorii zawartych w tytule konferencji. Tak jak podczas zeszłorocznej konferencji punktem wyjścia dla naszych rozważań uczynimy „tekst”, który w naukach humanistycznych stwarza szerokie pole do analizy zagadnień związanych nie tylko z literaturoznawstwem, ale także edytorstwem naukowym, translatoryką czy też szeroko rozumianym designem. Mamy nadzieję, że „słowo” oraz „obraz” jako kategorie uzupełniające pozwolą przyjrzeć się „tekstowi” z oryginalnych, nieoczywistych, inspirujących stron. Chcielibyśmy, by wypunktowane poniżej zagadnienia stały się przyczynkiem do ożywczej dyskusji, do której zapraszamy studentów i doktorantów kierunków literaturoznawczych, kulturoznawczych i graficznych.

27.02.2018

Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Koło Naukowe Polonistów oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Obszary polonistyki 5. Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.