Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 17.02.2019
Data wydarzenia: 05.06.2019 - 06.06.2019

Tekstowe kreacje i reprezentacje humanum. W 90. rocznicę publikacji "Walki o treść" Karola Irzykowskiego / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Forum Nowego Literaturoznawstwa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa
Grupy docelowe:
Doktoranci

„Pojęcie treści jest pojęciem z białego dna, lecz w gruncie rzeczy jest ono czymś bardziej tajemniczym i obszerniejszym niż forma; trzeba się tylko chwilę zastanowić” – sugeruje autor Pałuby. Kwestia treści, jego zdaniem, dotyczy bowiem najważniejszych spraw: kulturowego funkcjonowania literatury, jej wartości i odnośności do życia, w tym zwłaszcza sfery humanum, czyli świata ludzkiego, która to „przesącza się przez tajemniczy filtr”, jaki stanowi literatura. Tematyką sesji pragniemy nie tylko przypomnieć dzieło i sylwetkę tego – jak się zdaje – nieco zapomnianego antropologa, krytyka i twórcy literatury, lecz także pochylić się właśnie nad problematyką antropologiczną w literaturze i sztuce. Interesować nas będą zarówno teoretyczne problemy, związane z proponowanym zagadnieniem, jak i analityczne eksplikacje, tropiące treściowe ujęcia losu człowieczego, które przejawiają w różnych dziełach na przestrzeni epok.

Proponujemy podjecie następujących szczegółowych zagadnień:

 • miejsce treści (i formy) w refleksji antropologicznej, historyczno-, krytyczno- i teoretycznoliterackiej;
 • treść dzieła jako zapis (świadectwo, trop) doświadczenia ludzkiego;
 • kwestia „antropomorficznych” właściwości gatunków i rodzajów literackich;
 • antropologia podmiotu, postaci i odbiorcy;
 • zaplecze tematologiczne, filozoficzne i komunikacyjne problematyki narratora, podmiotu i bohatera literackiego;
 • miejsce biografii twórcy w literaturze i badaniach literackich;
 • wątki autobiograficzne i literatura faktu;
 • antropologiczne aspekty wyobraźni twórczej pisarza;
 • świat ludzki i świat tekstowy a zagadnienie mimetyzmu;
 • funkcje społeczne utworów literackich – publiczność literacka i recepcja działa;
 • antropologiczny wymiar materialnych znaków pamięci – przedmiotów, dzieł, miejsc, z którymi miał kontakt i był związany autor;
 • nurty literackie i estetyczne wobec problematyki humanum;
 • transdyscyplinarne implikacje związane z „kategorią człowieka” w kulturze;
 • z kart historii antropologii (badacze, stanowiska, metody).

Mile widziane są inne konceptualizacje związane z proponowaną problematyką.

Forum Nowego Literaturoznawstwa to cykl konferencji (każda odsłona na inny temat), które stanowią okazję dla młodych uczonych do dzielenia się własnymi badaniami oraz są zachętą do wymiany myśli – zarówno w gronie doświadczonych specjalistów, jak i wśród osób wstępujących na grunt naukowy.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Zapewniamy poczęstunek podczas przerw kawowych oraz materiały konferencyjne. Planujemy przygotowanie recenzowanego tomu zbiorowego, który ukaże się w afiliowanej przy Wydawnictwie IBL PAN serii: „Forum Nowego Literaturoznawstwa”.

Prosimy o nadsyłanie uzupełnionych formularzy zgłoszeniowych do 15.05.2019 r. na adres e-mail: doktoranci.ibl.pan@hotmail.com. Plik w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię, Nazwisko, Tytuł referatu”, powinien zawierać:

 • abstrakt (max. 300 słów),
 • aktualną afiliację i tytuł naukowy/ zawodowy,
 • numer telefonu oraz adres e-mail do korespondencji.

Informację o zakwalifikowaniu referatu otrzymają Państwo do 18.05.2019 r., program sesji – do 20.05.2019 r.

Rada Naukowa Konferencji
Dr hab. Jan Kordys
Dr Grzegorz Marzec
Dr hab. Jacek Wójcicki

Komitet Organizacyjny
Mgr Jarosław Bedyniak (przewodniczący)
Mgr Mariusz Cisowski
Mgr Anna Jakubas
Mgr Karolina Jaworska
Mgr Zofia Leśnik
Mgr Jadwiga Clea Moreno-Szypowska (sekretarz)
Mgr Bartłomiej Musajew

(informacja Organizatorów)

Informacje

Adres:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Termin zgłaszania prelegentów:
15.05.2019

Zobacz także

22.04.2017

Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury. Anomalie, parodie i znaki

Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury, Koło Literackie Anafora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Częstochowski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają na pierwszą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej, zatytułowanej "Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury".

31.05.2016

Festiwal im. Jana Błońskiego "WIDZIEĆ JASNO… W TŁUMACZENIU?"

Spotkania z tłumaczami i tłumaczkami, krytykami i krytyczkami przekładu, krytykami i krytyczkami literatury będą okazją do przedyskutowania takich terminów jak „literatura globalna", „literatura światowa" i „literatura narodowa", a także do zadania wielu pytań: Czy, co i jak widzimy w tłumaczeniu? Czy sama „jasność" jest w tym kontekście kategorią pożądaną, czy raczej należałoby ją – w odniesieniu do przekładu – bardziej sproblematyzować? Czy i w jakim stopniu dążenia do wyjaśniania i czynienia zrozumiałym wszystkiego, co dzięki przekładowi zaczyna istnieć w danym kręgu kultury, powoduje zacieranie swoistości każdej literatury, która staje się jednym z elementów globalnej rzeczywistości? Jak współobecność różnych literatur wpływa na polską literaturę i na nasze myślenie o niej?

26.09.2018

Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb

Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb to nowy cykl spotkań autorskich, które będą okazją do bliskiego spotkania z żywą kulturą Kaszub - przestrzenią łączącą Polskę z morzem w jej kulturowym aspekcie. Spotkania będą także przestrzenią do dyskusji o złożonej problematyce tożsamości mieszkańców Kaszub i Pomorza.

21.12.2017

„…jak pies…” - Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "O psie w literaturze, kulturze i języku"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która poświęcona jest kulturowym wizerunkom psa w tekstach kultury (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.