Biuletyn Polonistyczny
Data dodania: 17.02.2019
Data wydarzenia: 05.06.2019 - 06.06.2019

Tekstowe kreacje i reprezentacje humanum. W 90. rocznicę publikacji "Walki o treść" Karola Irzykowskiego / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Forum Nowego Literaturoznawstwa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa
Grupy docelowe:
Doktoranci

„Pojęcie treści jest pojęciem z białego dna, lecz w gruncie rzeczy jest ono czymś bardziej tajemniczym i obszerniejszym niż forma; trzeba się tylko chwilę zastanowić” – sugeruje autor Pałuby. Kwestia treści, jego zdaniem, dotyczy bowiem najważniejszych spraw: kulturowego funkcjonowania literatury, jej wartości i odnośności do życia, w tym zwłaszcza sfery humanum, czyli świata ludzkiego, która to „przesącza się przez tajemniczy filtr”, jaki stanowi literatura. Tematyką sesji pragniemy nie tylko przypomnieć dzieło i sylwetkę tego – jak się zdaje – nieco zapomnianego antropologa, krytyka i twórcy literatury, lecz także pochylić się właśnie nad problematyką antropologiczną w literaturze i sztuce. Interesować nas będą zarówno teoretyczne problemy, związane z proponowanym zagadnieniem, jak i analityczne eksplikacje, tropiące treściowe ujęcia losu człowieczego, które przejawiają w różnych dziełach na przestrzeni epok.

Proponujemy podjecie następujących szczegółowych zagadnień:

 • miejsce treści (i formy) w refleksji antropologicznej, historyczno-, krytyczno- i teoretycznoliterackiej;
 • treść dzieła jako zapis (świadectwo, trop) doświadczenia ludzkiego;
 • kwestia „antropomorficznych” właściwości gatunków i rodzajów literackich;
 • antropologia podmiotu, postaci i odbiorcy;
 • zaplecze tematologiczne, filozoficzne i komunikacyjne problematyki narratora, podmiotu i bohatera literackiego;
 • miejsce biografii twórcy w literaturze i badaniach literackich;
 • wątki autobiograficzne i literatura faktu;
 • antropologiczne aspekty wyobraźni twórczej pisarza;
 • świat ludzki i świat tekstowy a zagadnienie mimetyzmu;
 • funkcje społeczne utworów literackich – publiczność literacka i recepcja działa;
 • antropologiczny wymiar materialnych znaków pamięci – przedmiotów, dzieł, miejsc, z którymi miał kontakt i był związany autor;
 • nurty literackie i estetyczne wobec problematyki humanum;
 • transdyscyplinarne implikacje związane z „kategorią człowieka” w kulturze;
 • z kart historii antropologii (badacze, stanowiska, metody).

Mile widziane są inne konceptualizacje związane z proponowaną problematyką.

Forum Nowego Literaturoznawstwa to cykl konferencji (każda odsłona na inny temat), które stanowią okazję dla młodych uczonych do dzielenia się własnymi badaniami oraz są zachętą do wymiany myśli – zarówno w gronie doświadczonych specjalistów, jak i wśród osób wstępujących na grunt naukowy.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Zapewniamy poczęstunek podczas przerw kawowych oraz materiały konferencyjne. Planujemy przygotowanie recenzowanego tomu zbiorowego, który ukaże się w afiliowanej przy Wydawnictwie IBL PAN serii: „Forum Nowego Literaturoznawstwa”.

Prosimy o nadsyłanie uzupełnionych formularzy zgłoszeniowych do 15.05.2019 r. na adres e-mail: doktoranci.ibl.pan@hotmail.com. Plik w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię, Nazwisko, Tytuł referatu”, powinien zawierać:

 • abstrakt (max. 300 słów),
 • aktualną afiliację i tytuł naukowy/ zawodowy,
 • numer telefonu oraz adres e-mail do korespondencji.

Informację o zakwalifikowaniu referatu otrzymają Państwo do 18.05.2019 r., program sesji – do 20.05.2019 r.

Rada Naukowa Konferencji
Dr hab. Jan Kordys
Dr Grzegorz Marzec
Dr hab. Jacek Wójcicki

Komitet Organizacyjny
Mgr Jarosław Bedyniak (przewodniczący)
Mgr Mariusz Cisowski
Mgr Anna Jakubas
Mgr Karolina Jaworska
Mgr Zofia Leśnik
Mgr Jadwiga Clea Moreno-Szypowska (sekretarz)
Mgr Bartłomiej Musajew


PROGRAM III FORUM NOWEGO LITERATUROZNAWSTWA

Tekstowe kreacje i reprezentacje humanum. W 90. rocznicę publikacji Walki o treść Karola Irzykowskiego


Instytut Badań Literackich PAN

Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Sala 144

05–06.06.2019 r.

 

Dzień pierwszy, 05.06

09.00–10.00 Rejestracja Uczestników Konferencji

10.00–10.30 Otwarcie obrad

10.30–12.00 Twórczość Irzykowskiego i Beksińskiego

 • Ewelina Dziewońska-Chudy (UJD), Częstochowskie ślady Karola Irzykowskiego
 • Aleksandra Siemieniuk (UW), Pałuba jako źródło współczesnej powieści hipertekstowej
 • Elżbieta Hak (UJD), „Istnieje bowiem domniemanie…”. Elementy egzystencjalne w literacko-artystycznym dorobku Zdzisława Beksińskiego

Dyskusja

12.00–12.30 Przerwa kawowa

12.30–14.00 Filozofia a literatura

 • Marek Błaszczyk (UMK), Egzystencjalizm jako miejsce spotkania filozofii i literatury
 • Ewelina Zygan (UŚ), Conditio humana sonetów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego a egzystencjalna trwoga Sørena Aabye‘a Kierkegaarda
 • Sara Kurowska (UŁ), Przypadkowość, czyli tragizm humanum?

Dyskusja

14.00–14.30 Przerwa obiadowa

14.30–16.00 Autobiografia i świadectwo

 • Karolina Przysiecka (IBL PAN), Dzienniki Zofii Nałkowskiej jako źródło wiedzy na temat wątków autobiograficznych w twórczości literackiej pisarki
 • Natalia Sadowska (UŁ), O współczesnej powieści testymonialnej na gruncie literatur hispanoamerykańskich
 • Robert Węckowski (UKSW), Tak to pamiętam – relacje autobiograficzne z Warszawskiego Getta (Czarne sezony Michała Głowińskiego i I była miłość w getcie Marka Edelmana)

Dyskusja

 

Dzień Drugi, 06.06

09.00–10.30 Literatura wobec doświadczenia

 • Karina Ćwirzeń (UO), Tworzyć – poza „jądrem ciemności”. Pamiętniki Zofii Stryjeńskiej w świetle zagadnień estetyki antropologicznej
 • Klaudia Muca (UJ), Polskie studia nad doświadczeniem: dominanty, metodologie, braki
 • Katarzyna Sobota (UJK), Doświadczanie miejsc w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyskusja

10.30–11.00 Przerwa kawowa

11.00–12.30 Miejsce autora w tekście

 • Karolina Błońska (UMK), Śmierć autora w fikcji fanowskiej
 • Tomasz Kunicki-Goldfinger (IBL PAN), Treść wobec autoreferencyjności w opowiadaniach Zygmunta Haupta ze zbioru Szpica
 • Paulina Podolska (URz), (Nie)sławny klasyk. Recepcja twórczości Ignacego Szydłowskiego wobec kontrowersji biograficznych

Dyskusja

12.30–13.00 Przerwa obiadowa

13.00–14.30 Literatura w kontekście kulturowym i społecznym

 • Jadwiga Clea Moreno-Szypowska (IBL PAN), Postać kobiety i mężczyzny w pierwszym komentarzu do Pieśni nad Pieśniami brata Luisa de León
 • Patrycja Kinga Knast (UMK), Literatura jako wytwór i środek kultury terapeutycznej

14.00–14.30 Zamknięcie obrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Adres:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Termin zgłaszania prelegentów:
15.05.2019

Zobacz także

17.09.2017

Drzewo (las) w literaturze i kulturze / Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Instytut Kultury Regionalnej  i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

30.05.2017

Wino w literaturze i kulturze

Koło Naukowe Doktorantów Literaturoznawców i Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają​ na ogólnopolską konferencję naukową WINO W LITERATURZE I KULTURZE.

03.11.2015

Regionalizm literacki wobec historii i pamięci / V konferencja z cyklu "Nowy regionalizm w badaniach literackich"

Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.