Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 10.10.2018
Data wydarzenia: 12.12.2018 - 13.12.2018

Ulubione kawałki. Piotr Sommer: poezja – krytyka – przekład

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Wrocław

Zakład Historii Literatury po 1918 roku oraz Pracownia Literatury Po 19189 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej poświęconej twórczości poetyckiej, krytycznoliterackiej i przekładowej Piotra Sommera, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2018 roku.

Celem organizowanej przez nas konferencji pogłębienie refleksji nad całym dorobkiem Piotra Sommera – autora, którego obecność w polskim życiu literackim ostatnich kilku dekad, parafrazując słowa Piotra Śliwińskiego, już dawno stała się obowiązkowa i niezbędna. Przypadający na kwiecień bieżącego roku jubileusz 70. urodzin twórcy Smaku detalu traktujemy jednak jako okazję nie tyle do podsumowania jego dzieła (na długo jeszcze – mamy taką nadzieję – otwartego), ile raczej do ponowienia wielokrotnie podejmowanego już interpretacyjnego wysiłku, rewizji wcześniejszych ustaleń oraz poszerzenia pola dociekań o aspekty pozostające dotąd na marginesie refleksji badawczej (przekłady, krytyka).

Pytamy więc między innymi o miejsce propozycji artystycznej Sommera na mapie powojennej literatury, domniemane lub faktyczne powinowactwa z językami innych poetów (Wata, Białoszewskiego, Ficowskiego i in.), a także o żywotność poetyki autora Pamiątek po nas (zatem o możliwe lub niemożliwe kontynuacje); interesuje nas również obustronna zależność między twórczością własną a przekładową (np. to, czego poeta nauczył się od tłumaczonych przez siebie Amerykanów i Irlandczyków, co w zamian w przekładach na język polski dał im niejako od siebie); chcielibyśmy też zapytać o wpływ, jaki działalność Sommera jako krytyka wywierała, począwszy od lat 80., na dominujące w dyskursie krytycznym sposoby myślenia o istocie i celach literatury (zwłaszcza poezji). Mamy nadzieję, że powyższy zakres zagadnień, a właściwie zaledwie jego zarys, stanowić będzie punkt wyjścia dla całej dyskusji.   

Zgłoszenia na konferencję z tytułem i krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać w terminie do 9 listopada 2018 r. na adresy organizatorów (kamil.nolbert@uwr.edu.pl, pawel.mackiewicz2@uwr.edu.pl, gabriela.iwinska@uwr.edu.pl). Przewidziany czas na wystąpienie wynosi 20 minut. Informacje na temat opłaty konferencyjnej w wysokości 150 zł (pokrycie kosztów noclegu) przekażemy referentom indywidualnie. Przedstawione referaty planujemy opublikować w punktowanym czasopiśmie naukowym. 

Komitet organizacyjny konferencji:
mgr Kamil Nolbert
dr hab. Paweł Mackiewicz
mgr Gabriela Iwińska

(informacja Organizatorów)

Informacje

Adres:
budynek Wydziału Filologicznego, pl. Nankiera 15, Wrocław
Termin zgłaszania prelegentów:
09.11.2018
Opłata:
150 zł

Zobacz także

21.03.2019

Legendarna antologia poetów amerykańskich „O krok od nich”. Piotr Sommer w rozmowie z Tomaszem Swobodą

O krok od nich to rozszerzone wydanie legendarnej antologii przekładów najważniejszych poetów amerykańskich XX wieku. Jej autor, Piotr Sommer, będzie gościem spotkania w Instytucie Kultury Miejskiej. Rozmowę poprowadzi Tomasz Swoboda – pisarz, tłumacz z języka francuskiego, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim. Wydarzenie odbędzie się 28 marca o godz. 18.00 w IKM. 

26.07.2017

Krytycy i ich pokolenia

     U n i w e r s y t e t  K a z i m i e r z a  W i e l k i e g o  w  B y d g o s z c z y

31.05.2016

Festiwal im. Jana Błońskiego "WIDZIEĆ JASNO… W TŁUMACZENIU?"

Spotkania z tłumaczami i tłumaczkami, krytykami i krytyczkami przekładu, krytykami i krytyczkami literatury będą okazją do przedyskutowania takich terminów jak „literatura globalna", „literatura światowa" i „literatura narodowa", a także do zadania wielu pytań: Czy, co i jak widzimy w tłumaczeniu? Czy sama „jasność" jest w tym kontekście kategorią pożądaną, czy raczej należałoby ją – w odniesieniu do przekładu – bardziej sproblematyzować? Czy i w jakim stopniu dążenia do wyjaśniania i czynienia zrozumiałym wszystkiego, co dzięki przekładowi zaczyna istnieć w danym kręgu kultury, powoduje zacieranie swoistości każdej literatury, która staje się jednym z elementów globalnej rzeczywistości? Jak współobecność różnych literatur wpływa na polską literaturę i na nasze myślenie o niej?

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.