Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 09.04.2018
Data wydarzenia: 09.06.2018 - 10.06.2018

Understanding Multilingualism / Zrozumieć wielojęzyczność / Mehrsprachigkeit verstehen / Понять многоязычие / Capire la multilingualità

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa
Organizatorzy:

Tematyka konferencji obejmuje wszelkie zagadnienia dotyczące kompetencji lingwistycznej i socjolingwistycznej oraz praktyk rozmówców wielojęzycznych, którzy przekraczają istniejące granice społeczne i lingwistyczne, dostosowując się do nowych i zmieniających się przestrzeni lingwistycznych.

Organizatorzy Konferencji zapraszają do składania propozycji wystąpień w zakresie zagadnień dotyczących wielojęzyczności, powiązanych z nadrzędnym tematem konferencji odwołującym się do obszaru zainteresowań lingwistyki, socjolingwistyki, psycholingwistyki, neurolingwistyki, lingwistyki klinicznej, edukacji, społeczeństw wielojęzycznych.

Tematyka wystąpień może obejmować:
- akwizycję języka (lub wielu języków) oraz uczenie się (L2, L3, L4, Lx);
- psycho- i neurolingwistykę dwu-/wielojęzyczności;
- trans- oraz wielojęzyczne użycie języka w różnych kontekstach;
- dwukulturowość i wielokulturowość;
- politykę językową (również edukacyjną);
- wielojęzyczność a umiejętność czytania i pisania (pluriliteracy);
- wczesną dwujęzyczność;
- kształcenie dwujęzyczne;
- kwestie interkulturowe oraz dotyczące globalizacji w kontekście wielojęzyczności;
- przekład oraz mediację.

Wykłady plenarne wygłoszą:
Prof. Franciszek Grucza, Uniwersytet Warszawski, Polska
Prof. Maria Dakowska, Uniwersytet Warszawski, Polska
Prof. Enlli Thomas, Bangor University, Wielka Brytania
Prof. Julia Festman, Pädagogische Hochschule Tirol, Austria
Prof. Phillip M. Carter, Florida State University, USA
Prof. Mila Schwartz, Oranim Academic College of Education, Izrael

Konferencja jest organizowana przez Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (PTLS).

Komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Sambor Grucza, Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej
Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, Prodziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej
Prof. UW, dr hab. Silvia Bonacchi, Wicedyrektor Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Dr Piotr Romanowski, IKSI WLS
Dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, IKSI WLS
Dr Ilona Banasiak, IKSI WLS
Dr Marcin Łączek, IKSI WLS
Mgr Loretta Bertelle, IKSI WLS
Mgr Tatiana Kurbanow, IKSI WLS
Mgr Anna Chałabiś, IKSI WLS

Kontakt
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 4
email: multilingualism2018@uw.edu.pl

Możliwe formaty wystąpień
Dopuszczalne są dwie kategorie zgłaszanych propozycji: (1) wystąpienia ustne oraz (2) plakaty.
Przyjmowane będą zgłoszenia wystąpień w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim.
• wystąpienia ustne (jedno- lub wieloautorskie) obejmowały będą prezentacje wyników badań i będą trwały łącznie 30 minut (20 minut na wystąpienie oraz 10 minut na dyskusję). Należy zauważyć, że limity czasowe będą restrykcyjnie przestrzegane. Zgłoszenia nie powinny przekraczać 300 słów.
• plakaty mają na celu stworzenie możliwości indywidualnej dyskusji dotyczącej prowadzonych badań naukowych.

Zgłoszenia nie powinny przekraczać 300 słów.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.04.2018 r.

Zasady uczestnictwa w konferencji
Osoby zainteresowane mogą złożyć maksymalnie jedną propozycję, w której są autorami (zarówno w przypadku wystąpienia ustnego, jak i plakatu). Zakłada się, żewszystkie zgłoszone propozycje będą stanowiły oryginalną, niepublikowaną dotąd pracę, która nie jest znana w środowisku akademickim. Wystąpienie na konferencji wiąże się z koniecznością zarejestrowania się jako jej uczestnik. O terminie wystąpienia decyduje Komitet Organizacyjny.

Opłata konferencyjna: 360 PLN - pracownicy naukowi, 180 PLN - doktoranci
Opłatę konferencyjną można wnosić na konto bankowe nr: 49 1540 1102 2110 5701 8267 0001
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł konferencji (=Multilingualism 2018)
 

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
30.04.2018
Opłata:
360 PLN - pracownicy naukowi, 180 PLN - doktoranci

Zobacz także

18.06.2018

Język w regionie – region w języku III

Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w konferencji "Język w regionie – region w języku III", która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Poznaniu.

12.03.2016

Przekład literacki dzisiaj i jutro / Panel ekspertów

Międzynarodowa konferencja „200UW/40WLS: Przekład literacki dzisiaj i jutro” ma charakter moderowanych paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów i publiczności. Konferencja poświęcona jest stanowi obecnemu i przyszłości przekładu literackiego w Polsce, który jest przedmiotem zainteresowań badawczych zarówno wszystkich jednostek wchodzących w skład Wydziału Lingwistyki Stosowanej, jak i zaproszonych do współpracy Wydziału Artes Liberales i Instytutu Anglistyki UW. Aby zapewnić najwyższy poziom prowadzonych debat zaprosiliśmy do udziału w panelach również przedstawicieli innych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiona poniżej lista obejmuje nazwiska gości, którzy potwierdzili swój udział, mamy nadzieję, że uda nam się ją rozszerzyć. Poszczególne panele, poprzedzone wykładem plenarnym, który wygłosi prof. Aleksander Wirpsza (WLS UW), poświęcone zostaną czterem kluczowym aspektom realiów przekładu literackiego i zadań, jakie stoją przed tłumaczami literatury. Cztery panele odbywać się będą w dwóch równoległych cyklach, z których pierwszy poświęcony został wyzwaniom stojącym przed tłumaczami literatury, drugi zaś realiom pracy tłumacza i dydaktyce przekładu literackiego. Pierwszy cykl rozpocznie panel poświęcony wciąż aktualnemu zadaniu przybliżania polskim czytelnikom tekstów klasycznych, czy to dostępnych w przestarzałych już tłumaczeniach, czy to wciąż nieprzełożonych na polski. Dyskusji podjęli się m.in. tłumacz Cervantesa dr Wojciech Charchalis (UAM), tłumacz Szekspira Piotr Kamiński oraz tłumaczka Czechowa dr Agnieszka Lubomira Piotrowska (WLS UW), moderatorem panelu będzie Prof. Anna Cetera (IA UW). Po krótkiej przerwie rozpocznie się drugi panel poświęcony zadaniom tłumacza jako odkrywcy nowych literatur i twórców, który wprowadza je na polski rynek i przybliża polskim czytelnikom. O literaturze irlandzkiej opowiadać będzie prof. Jerzy Jarniewicz (UŁ), o literaturze nowogreckiej prof. Małgorzata Borowska i dr Przemysław Kordos (WAL UW), a o hiszpańskiej dr Marta Eloy Cichocka (UP). Moderatorem będzie prof. Piotr Wilczek (WAL UW). Równocześnie odbywać się będzie przekład poświęcony realiom edukacji i pracy tłumacza. Do pierwszego panelu poświęconego obecnemu stanowi dydaktyki przekładu literackiego w Polsce, a także przyszłym wyzwaniom stającym przed instytucjami prowadzącymi tego typu edukację, zaprosiliśmy m.in. prof. Elżbietę Tabakowską-Muskat (UJ), prof. Wojciecha Kubińskiego (UG) oraz prof. Olgę Kubińską (UG), a także dr Annę Kwiatkowską (UWM) i dr Annę Fornalczyk (WLS UW). W roli moderatora zgodziła się wystąpić prof. Aniela Korzeniowska (IA UW). Drugi panel zorganizowany zostanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury, udział weźmie w nim m.in. sekretarz STL pani Dominika Cieśla, panowie Rafał Lisowski (STL) i Adam Pluszka (wyd. Marginesy) oraz jako moderator dr hab. Krzysztof Fordoński (WLS UW). Poświęcony będzie prawnej i materialnej sytuacji tłumaczy literatury, mamy nadzieję, że ta część będzie szczególnie wartościowa dla studentów kierunków językowych planujących karierę tłumacza. Zamknięciem konferencji będzie dyskusja plenarna, w której wezmą udział wszyscy zaproszeni goście pod hasłem „Przekład literacki – to się opłaca”, poświęcona kulturowym, literackim, językowym i wszelkim innym aspektom tłumaczenia literackiego. Liczymy również na żywy udział gości, zarówno pracowników naukowych biorących udział w organizacji konferencji jednostek, jak i studentów oraz gości spoza uniwersytetu. Konferencja będzie transmitowana przez Internet, nagrania będą następnie udostępnione.

22.04.2017

Lingwistyka kryminalistyczna w Polsce. Teoria i praktyka

W dniach 26-27 czerwca 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. "Lingwistyka kryminalistyczna w Polsce. Teoria i praktyka". Chcielibyśmy, aby wrocławskie spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń między teoretykami i praktykami zajmującymi się lingwistyką kryminalistyczną. Dlatego też pierwszy dzień konferencji zaplanowany został na prezentację zasobów i narzędzi umożliwiających lingwistyczną ekspertyzę tekstów. Drugi dzień konferencji pragniemy natomiast przeznaczyć na rozważania dotyczące metodologii, standaryzacji analiz, aparatu pojęciowego na gruncie polskiej lingwistyki kryminalistycznej.

14.12.2018

Ludyczność w (glotto)dydaktyce

Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach  17–18 maja 2019 roku jubileuszową międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną: LUDYCZNOŚĆ W (GLOTTO)DYDAKTYCE.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.