Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 10.02.2018
Data wydarzenia: 21.04.2018

Wokół humanistyki: Początek

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wokół humanistyki: Początek” organizowaną przez Radę Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w 10-lecie istnienia RSS-u, która odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku w Krakowie. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów, którzy w swoich interdyscyplinarnych i międzyobszarowych badaniach podejmują temat początków, genezy, źródeł lub narodzin.

Szczególnie zachęcamy do przesyłania prac z zakresu szeroko rozumianej humanistyki i nauk społecznych.

Termin nadsyłania tytułów referatów oraz abstraktów (do 250 słów) na adres: konferencjamishuj@gmail.com do: 18.02.2018 opłata konferencyjna wynosi: 200 złotych, lista przyjętych wystąpień zostanie ogłoszona do 11.03.2018

Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski.

Podczas konferencji odbędzie się także sesja posterowa.
Długość streszczenia nie powinna przekraczać 100 słów.
Prezentacja prac odbędzie się w formie posterów w wymiarze B1 (wys. 100cm, szer. 70cm).

Grupy studentów prezentujące pracy powinny posiadać opiekuna naukowego (pracownik naukowy uczelni). Osobę tę prosimy wskazać poprzez podkreślenie nazwiska w streszczeniu. Osobę prezentującą pracę prosimy oznaczyć gwiazdką.

Opłata obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, m.in.: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe. Koszty ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie. Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie online. Po konferencji planowany jest uroczysty bankiet.

Organizatorzy:
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UJ
Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ
Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ


The Student Government of the Inter-faculty Individual Studies in the Humanities of the Jagiellonian University (Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ) cordially invites you to celebrate its’ 10th anniversary and take part in the first international scientific conference "Around the Humanities: the Beginning" which will be held on the 21st of April 2018 in Kraków (Poland).

We invite students (undergraduate, graduate, and post-graduate). We encourage prospective participants to submit proposals for presentations which explore different aspects of the issue of beginnings, origin, birth, and genesis. We invite presentations in the field of broadly understood humanities and social sciences.

Conference languages: Polish, English, Russian.

Please submit an abstract (up to 250 words) to the following email address: konferencjamishuj@gmail.com before 18th February 2018.

A poster session is also to be held during the conference. Projects should be presented on a B1 format (height - 100 cm, width - 70 cm) posters. Group presentation will take place under a tutelage of the scientific adviser (academic staff of the university).

Presentation topics and abstracts (up to 100 words for poster session) should be submitted to the email address konferencjamishuj@gmail.com before February 18, 2018. Aplication forms for the poster session must include the name of the scientificsupervisor (underlined) and the name of the person presenting the topic (marked with *).
Notification of acceptance will be sent by 11th March 2018.

Conference registration fee is 200 PLN. The participants are requested to arrange their own accommodation and cover their own expenses.

Organizers plan to publish conference papers online after the conference.

Organizers:
Inter-faculty Individual Studies in the Humanities of the Jagiellonian University
Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ (The Student Government of the Inter-faculty Individual Studies in the Humanities of the Jagiellonian University)
Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ (Student Research Club of the Inter-faculty Individual Studies in the Humanities of the Jagiellonian University)


Уважаемые друзья и коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научной конференции «Вокруг гуманитарных наук: начало», посвященную 10-летней годовщине Совета студенческого самоуправления Центра индивидуальных исследований в сфере гуманитарных наук Ягеллонского университета (Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiуw Humanistycznych UJ), которая пройдет 21 апреля 2018 года в Кракове, Польша.

К участию в международной конференции приглашаются студенты и аспиранты, занимающихся в своих исследованиях вопросом происхождения, истоков, рождения, и генезиса. Особое внимание на конференции будет уделено докладам в области широко понимаемых гуманитарных и социальных наук, .
Рабочие языки конференции: польский, английский и русский.

В рамках конференции запланировано проведение также плакатной сессии. Презентация работ будет проходить в виде плакатов в формате B1 (высота – 100 см, ширина – 70 см). Презентация группы проходит под опекой научного руководителя (академический сотрудник университета).

Заявки на участие в конференции, а также прием тем докладов и тезисов (объемом до 250 слов/100 слов для участников плакатной сессии) осуществляется до 18 февраля 2018 года на электронный адрес konferencjamishuj@gmail.com. В заявке на участие в плакатной сессии необходимо подчеркнуть имя научного руководителя, и отметить имя участника представляющего доклад звездочкой (*).
Список принятых докладов будет объявлен до 11 марта 2018 года.

Организационный сбор за участие в конференции составляет 200 польских злотых. Организационный взнос покрывает расходы на материалы, участие в сессиях, кофе брейки. Участникам конференции не покрываются расходы, связанные с проживанием и питанием во время участия в мероприятии.
Организаторами конференции планируется публикация материалов, представленных на конференции в онлайн публикации.

Организаторы:
Центр индивидуальных исследований в сфере гуманитарных наук Ягеллонского университета
Совет студенческого самоуправления Центра индивидуальных исследований в сфере гуманитарных наук Ягеллонского университета
Студенческий научный кружок индивидуальных исследований в сфере гуманитарных наук Ягеллонского университета

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
18.02.2018
Opłata:
200 zł
Słowa kluczowe:

Zobacz także

23.04.2017

Badania porównawcze nad językiem i kulturą - brudne, odrażające, niechciane

Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Badania porównawcze nad językiem i kulturą, która odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. w Poznaniu pod hasłem: brudne, odrażające, niechciane.

18.07.2017

THE 1ST BIAŁYSTOK CONFERENCE ON THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

In recent years linguistic conferences organized by the Białystok circle of neophilologists have established a strong tradition in terms of providing a forum for the exchange of views on the nature of language. It all started almost fifteen years ago, in 2002. The main aim of the conferences was to provide a meeting ground for a wide range of scholars: linguists, literary scholars, foreign language teaching methodologists, to mention but a few groups of researchers participating in the events. The conferences explored the relationship between language, culture, and social interaction. They were often organized in co-operation with French language scholars.

03.03.2017

Traumatic Modernities: From Comparative Literature to Medical Humanities / International Conference and Seminars

Organizers:

19.11.2017

XXVIII Scientific Readings / International Scientific Conference

The annual international conference “Scientific Readings” organized by the Faculty of Humanities (FH) of Daugavpils University (DU) is a big research event that represents the major spheres of the humanities, research subjects, methodologies, and interdisciplinary innovations at the faculty.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.