Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 14.06.2017
Data wydarzenia: 08.03.2018 - 09.03.2018

Wokół terminologii: teoria, dydaktyka i praktyka

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Wrocław
Organizatorzy:

Organizator: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

              Od kilkudziesięciu już lat przyrost terminów w różnych dziedzinach nauki jest tak duży i tak szybki, że częstokroć sami specjaliści nie są w stanie zapoznać się z całym słownictwem istniejącym w danej dziedzinie. Co więcej, za pośrednictwem nowych technologii i osiągnięć nauki terminy są też coraz bardziej obecne w codziennym życiu, a co za tym idzie – zajmują coraz większe miejsce w indywidualnym słowniku każdego z użytkowników języka. Terminologia rozumiana jako odrębna dyscyplina naukowa może zaoferować bogaty warsztat badawczy do analizy tego coraz bardziej złożonego materiału językowego, który wymyka się licznym uproszczeniom i stereotypom (jak np. temu, że terminami posługuje się tylko wąskie grono specjalistów czy że ich znaczenie jest niezmienne itp.).

            Tymczasem status terminologii na gruncie polskiej nauki pozostaje niejasny. W ramach organizowanej przez nas konferencji pragniemy stworzyć forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących terminologii w Polsce: jej miejsca wśród innych dyscyplin, prowadzonych badań czy konkretnych rozwiązań przyjmowanych w odniesieniu do konkretnych terminów i terminologii.
            Do udziału w konferencji zapraszamy terminologów i specjalistów zajmujących się szeroko pojętymi badaniami nad językiem, teoretyków i dydaktyków przekładu, tłumaczy oraz specjalistów, którzy w swojej pracy stykają się z problemami terminologicznymi. Liczymy, że nasze spotkanie będzie okazją do zastanowienia się, jakie jest miejsce terminologii jako dyscypliny naukowej w Polsce, jakie stoją przed nią wyzwania i jak można im sprostać.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

I. Terminologia jako działalność naukowa: status badawczy terminologii w Polsce, nurty badań reprezentowane przez badaczy na polskich uczelniach, badania terminologiczne prowadzone w innych krajach jako możliwe źródło inspiracji dla polskiej terminologii, rozwój terminologii z różnych dziedzin nauki i obszarów życia codziennego: tendencje, wyzwania, problemy, historia, możliwe zastosowania wyników badań terminologicznych w Polsce, współpraca badaczy z instytucjami państwowymi i podmiotami gospodarczymi.

II. Terminologia w praktyce: miejsce terminologii na polskim rynku usług językowych, porównanie z rynkami obcojęzycznymi, projekty dotyczące konkretnych terminologii z różnych dziedzin nauki i techniki oraz z różnych obszarów naszego życia codziennego: opis założeń, realizacji projektu, napotkanych problemów, uzyskanych efektów, normalizacja terminologii stosowanych w różnych dziedzinach nauki i techniki: potrzeby, praktyka.

III. Terminologia w dydaktyce: miejsce i rola kształcenia terminologii w programach neofilologii i specjalizacji tłumaczeniowych, nauczanie terminologii w procesie kształcenia tłumaczy: możliwe zastosowania, wybór treści programowych, potrzeby dla przyszłych tłumaczy.

Językiem konferencji jest język polski.

Propozycje referatów wraz ze streszczeniami (250-300 słów) prosimy przesyłać do 30 września 2017 r. za pomocą formularza on-line:
https://drive.google.com/open?id=1GSs1K8hEW2tiIRFuFVhGLlDqodQ-sy0IWSUx-7B66bo.


Odpowiedzi Komitetu Organizacyjnego zostaną przesłane do 30 października 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek w czasie przerw kawowych, obiady w pierwszym i drugim dniu konferencji oraz publikację materiałów pokonferencyjnych.


Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 31 grudnia 2017 r.
Opłata nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.

Materiały konferencyjne, które pomyślnie przejdą proces recenzyjny (double-blind peer review), zostaną opublikowane w wysoko punktowanym polskim czasopiśmie naukowym.

Adres e-mail: terminologia.wroclaw@gmail.com

Komitet Organizacyjny konferencji:
dr Kaja Gostkowska, dr Anna Kuźnik, dr Daniel Słapek

Zobacz także

06.01.2016

Referat "Ekstrakcja terminologii z tekstów w języku polskim – program TermoPL" (Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka, Piotr Rychlik)

Referat zostanie wygłoszony w ramach połączonego Seminarium Instytutu Podstaw Informatyki PAN i seminarium „Przetwarzanie języka naturalnego” 11.01.2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Instytutu przy ul. Jana Kazimierza 5 w Warszawie.

27.05.2015

Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii

Potrzeba organizacji konferencji wynika z obserwowanego wzrostu świadomości społecznej na temat zaburzeń mowy. Celem konferencji jest m.in. prowadzenie działań mających na celu propagowanie profilaktyki logopedycznej – jest ona zatem kierowana nie tylko do specjalistów, ale także rodziców zainteresowanych rozwojem mowy swoich dzieci, chcących korzystać z najnowszych osiągnięć nauki, pozwalających stworzyć dziecku jak najlepsze warunki do startu w życie. Naszą intencją jest także poruszenie zagadnień dotyczących zaburzeń komunikacji u dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia. Wiąże się to z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym na specjalistów w zakresie gerontologopedii.

27.06.2016

Biblia na polski tłumaczona

Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej polskim tłumaczeniom Pisma Świętego.

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.