Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 26.05.2017
Data wydarzenia: 25.11.2017 - 26.11.2017

Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa
Organizatorzy:

Organizatorzy:
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski

Procesy, które odbywają się we współczesnym świecie, a które przybierają często formę konfliktów zbrojnych lub wiążą się z eskalacją innych rodzajów przemocy, stały się wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej, w tym także dla środowisk teatralnych. Podczas konferencji chcemy pochylić się nad następującymi zagadnieniami:

  • w jaki sposób i w jakim natężeniu współczesna dramaturgia oraz teatr reagują na wojnę, przemoc i uchodźstwo;
  • jak współcześni autorzy i twórcy teatralni pokazują i rozwiązują te problemy, jakie nowe aspekty poruszają i jakie spojrzenie proponują;
  • jak wygląda współczesna wojna, jakie są jej cele, gdzie przebiega linia frontu, kto z kim walczy;
  • gdzie funkcjonuje przemoc (np. na linii „władza-jednostka”, „kobieta-mężczyzna”, „biedny-bogaty”, „miejscowy-emigrant” etc.) i jakie przybiera formy;
  • jak uchodźcy wpływają na nasze rozumienie kwestii „swój-obcy”; jak współczesne społeczeństwo reaguje na uchodźców, czy są oni dla niego szansą, czy zagrożeniem;
  • jak artystyczna i sceniczna interpretacja współczesnych zagrożeń wpływa na percepcję indywidualną oraz na dyskurs społeczny.

Problematyka konferencji:
1. Wojna, przemoc i uchodźstwo jako tematy współczesnej dramaturgii oraz współczesnego teatru
2. Język przemocy – przemoc w języku: formy współczesnej dramaturgii
3. Teatr dokumentalny jako metoda pokazywania wojny, przemocy i problemów związanych z uchodźstwem
4. Wymiar estetyczny i moralny wojny i przemocy we współczesnym teatrze
5. Rola teatru jako instytucji wobec wojny, przemocy i uchodźstwa
6. Teatr jako ideologiczne pole walki
7. Cenzura we współczesnym teatrze
8. Teatr jako narzędzie propagandy
9. Teatroterapia dla ofiar przemocy

Języki konferencji: polski, ukraiński, białoruski, rosyjski, angielski

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencja@teatr-dramat-europejski.eu.
Zgłoszenie powinno zawierać:
dane prelegenta (imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliacja, dane kontaktowe), tytuł referatu i abstrakt do 1.500 znaków.

Opłata konferencyjna: 400 PLN (lub 100 EUR). Opłata zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów publikacji pokonferencyjnej w piśmie „Studia Teatralne Europy Środkowo-Wschodniej” po pozytywnym zaopiniowaniu artykułu przez recenzentów naukowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2017 r.
Numer konta i termin wniesienia opłaty konferencyjnej zostanie podany w zawiadomieniu o akceptacji zgłoszenia.

Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska
dr hab. Andriej Moskwin
dr Anna Korzeniowska-Bihun
mgr Oliwia Kasprzyk

 

Zdjęcie: spektakl "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety", Teatr Żeromskiego w Kielcach

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
15.06.2017 21:30
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.