Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 11.11.2017
Data wydarzenia: 09.12.2017 - 10.12.2017

Wszechświat Disneya / ogólnopolska konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków

Organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej Wszechświat Disneya uznali, że warto przyjrzeć się fenomenowi Disneyowskich produkcji i aktywności - fakt osadzenia w historii kinematografii, ale też kwestie związane ze światotwórstwem, transmedialnością, transifkcjonalnością, franczyzami, adaptacjami dzieł literackich czy retellingiem. Zachęcają do podjęcia refleksji m.in. nad:

 • filmografią Walta Disneya;
 • filmami i animacjami produkcji The Walt Disney Company;
 • animacjami Pixara;
 • kultowymi postaciami z produkcji Disneyowskich;
 • Disneyowskim retellingiem;
 • rozszerzonym światem Disneya;
 • powstaniem i rozwojem imperium korporacyjnego Disneya;
 • Disneylandem (od symulakrum po muzeum transmedialne)
 • akwizycją LucasArts i „zwinięciem” Rozszerzonego Wszechświata Star Wars;
 • franczyzom Disneya (Marvel Cinematic Universe, Star Wars, Indiana Jones itp.);
 • mechanizmami licencjonowania (w tym także i markami czy produktami sygnowanymi przez Disneya);
 • innowacjami technologicznymi Disneya (np. opracowywanym w Disney Research);
 • kontrowersjami etycznymi i humanitarnymi związanymi z korporacją Disneya.

Niezależnie od powyższych, mile widziane będą również case study klasycznych i nowych filmów animowanych oraz aktorskich The Walt Disney Company i marek zależnych (LucasArts, Pixar, Marvel Studios itp.).

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres swiatydisneya@gmail.com mija 20 listopada 2017 roku.

Informacje

Adres:
Uniwersytet Pedagogiczny, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, sala nr 539, piętro V
Termin zgłaszania prelegentów:
20.11.2017
Opłata:
300 zł

Zobacz także

01.07.2017

Expanding Beyond Borders: Fictional Worlds, Transmedial Universes, Fan Communities

It is no co-incidence that a growing number of publications dedicated to world-building theory and postclassical approaches to narrative and media studies has coincided with the acquisition of LucasArts by The Walt Disney Company or massive changes in movies and video games development. It has already been shown many a time that so-called transmedial universes composed of various “work-specific storyworlds”, as Jan-Noël Thon terms them, prove immense success in setting-up successful franchises which allow for new recipient practices to emerge. This is why the organisers of "Expanding Beyond Borders. Fictional worlds, Transmedial Universes, Fan communities" international conference would like all the interested attendees to focus on that particular phenomenon - and ponder whether the ideal of world-consistency, pursed by so many filmmakers, video game developers, and writers in the industry, is really only a matter of economical control, or maybe it can be only provided by transfictional links in-between a variety of diverse, both top-down and bottom-up-created storyworlds. Proposed topics may include but are not limited to:

19.02.2017

International Conference Music Across Media: Functions, Convergence, Meaning

Music scores for Star Wars or Indiana Jones have undoubtedly inscribed themselves in popular imagination, not only illustrating the movies, but also co-creating their transmedial storyworlds. One should not forget, at the same time, that movie, TV series or video game soundtracks featured also critically acclaimed soundtracks, such as music to Dracula or, more contemporarily, BAFTA-winning OST for Deus Ex: Human Revolution by Michael McCann. Correspondingly, International Conference Music Across Media, co-organised by Facta Ficta Research Centre in Kraków and The Chopin Institute in Warsaw aims at bringing up more of such examples and bridging a professional musicologist approach with media and fan studies.

11.03.2018

Fantastyczne tryumfy wyobraźni

Fantastyka z racji swej ogromnej siły oddziaływania odbiorczego poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe i komplementarne ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myślimy zarówno w wypadku Lais Marie de France, malarstwa Zdzisława Beksińskiego, “mityzujących rzeczywistość” opowiadań Brunona Schulza i Gormenghastu Mervyna Peake’a, komiksów noir o Batmanie, futurologicznych parabol Stanisława Lema, muzyki Daft Punku i Percivala, quasi-historycznych powieści Guya Gavriela Kaya, meksykańskiego Día de Muertos czy postmodernistycznej prozy Grahama Chapmana, Grega Egana lub Jacka Dukaja. Obecny consensus ma dość płynny i niejednoznaczny charakter: dzielimy fantastykę wpierw podług mediów, a potem pewnych konwencji estetycznych, trudząc się nad rozróżnieniem steampunku od gaslamp fantasy, podczas gdy równocześnie dalej problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. Z tego też względu organizatorzy konferencji Fantastyczne tryumfy wyobraźni zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką i fantastycznością sensu largo – w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych nurtów fantasy, science fiction i horroru.

07.11.2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od adaptacji do remediacji"

Potrzeba powtarzalności i wizualizowania rozmaitych materii obecna we współczesnej kulturze skutkuje różnymi formami reinterpretacji dzieł literackich, filmowych, growych czy serialowych. Narzędzia teoretyczne dostarczane przez współczesne szkoły badawcze, w tym zwłaszcza postklasyczną teorię narracji, narratologię transmedialną i nowe orientacje w medioznawstwie (w szerokim znaczeniu, wykraczającym poza dominujący w Polsce paradygmat dziennikarski, a zatem obejmującym wszystkie reprezentacje medialne), umożliwiają wieloparametrowe analizowanie operacji intersemiotycznych i intermedialnych, pozwalające na transdyscyplinarną refleksję nad zagadnieniami adaptacji, gradaptacji, remediacji, renarracji czy retellingu. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji "Od adaptacji do remediacji" zachęcają do podjęcia refleksji nad: ● zmianami w rozumieniu kategorii adaptacji we wszystkich mediach i ujęciach medioznawczych (literaturoznawstwo, filmoznawstwo, seriolaznawstwo, groznawstwo, ludologia, komiskologia i innych); ● statusem adaptacji we współczesnych uniwersach transmedialnych (Star Wars: Kanon i Legendy, Marvel Cinematic Universe, DC Cinematic Universe, Pottermore etc.); ● odmianami adaptacji (np. adaptacja na motywach, gradaptacja, praktyki moderskie); ● wybranymi problemami z zakresu konfliktów wykładni prawa autorskiego z praktykami doby kultury konwergencji; ● kulturą remiksu i remiksologią; ● przekładoznawstwem i filozofią przekładu; ● zjawiskami spin offu, cross-overu, rebootu, remake’u, mashupu, patchworku; ● statusem i obecnością narracji zależnych (interquel, midquel, sequel, prequel); ● przekładem intersemiotycznym i intermedialną transpozycją (A. Hejmej); ● technikami multimodalnymi w narracjach literackich i nieliterackich; ● narracjami i światami transmedialnymi (w szczególności w zakresie relacji między treściami kanonicznymi i niekanonicznymi); Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres adaptacjairemediacja@gmail.com mija 5 grudnia 2016 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: ● abstrakt (max. 600 słów); ● notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy ● numer telefonu oraz korespondencyjny email. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 10.01.2017 r. Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje grant zwalniający z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunki otrzymania grantu opisane są w regulaminie na stronie: factaficta.org/granty Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie elektronicznej (Open Access, na licencji CC BY 4.0) w ramach recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (factaficta.org/pp) lub specjalnego wydania czasopisma „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media” (udostępnionych w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego, którego redakcja zdecyduje się na współpracę z organizatorami.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.