Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 24.01.2018
Data wydarzenia: 19.04.2018

Wychowanie do lektury

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Rzeszów
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Nauczyciele, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Dydaktycy

Sekcja Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej "Wychowanie do lektury".

Opublikowany w 2016 roku raport Biblioteki Narodowej, uwidaczniający drastyczny spadek poziomu czytelnictwa, jaki dokonał się na przestrzeni ostatniej dekady w Polsce, wywołał żywą reakcję środowisk humanistycznych, świadomych nieprzecenionej roli literatury w intelektualnym i emocjonalnym rozwoju człowieka. Postrzegany z tej perspektywy regres kultury książki staje się ważkim problemem polonistyki szkolnej, zasadzającej się na możliwie najpełniejszym wykorzystaniu formacyjnych właściwości literatury. Niechęć do obcowania  z tekstem nierzadko jest związana z nieumiejętnością jego odbioru, dlatego procesowi wychowania przez lekturę, powinno towarzyszyć wychowanie do niej. Nie ulega także wątpliwości, iż w obliczu nieustannych przekształceń współczesnego „ekosystemu kulturowego” oraz reformy edukacji (wiążącej się choćby z modyfikacją kanonu lekturowego) warunki i możliwości realizacji tego postulatu winny zostać raz jeszcze przedyskutowane.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień w następujących zakresach problemowych:

 • tekst literacki jako klucz do świata wartości,
 • rola tekstów literackich w kształceniu językowym,
 • klasyczna literatura w szkole – rozwiązania metodyczne,
 • nauczanie historii literatury – teoria i praktyka edukacyjna,
 • lektura narzędziem w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
 • zmiany w kanonie lektur szkolnych i ich konsekwencje dydaktyczne,
 • praktyki szkolne w zakresie rozwijania młodzieżowych zainteresowań czytelniczych,
 • wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy z lekturą,
 • kultura czytelnicza uczniów,
 • młodzieżowa literatura popularna i jej potencjał dydaktyczny,
 • ebooki i audiobooki kontra książka papierowa  w świetle uczniowskich preferencji czytelniczych,
 • biblioterapia w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wymienione obszary mają charakter propozycji. Zważywszy, że nie wyczerpują one te tematyki konferencji, pozostajemy otwarci na inne, nieuwzględnione wyżej problematyzacje.

Mamy nadzieję, że proponowana tematyka spotkania okaże się atrakcyjna zarówno dla pracowników naukowych, studentów i doktorantów, jak i czynnych zawodowo nauczycieli. Cennym dopełnieniem będą również ujęcia pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne, logopedyczne, biblioteko- i kulturoznawcze.

Konferencja odbędzie się w ramach XI Tygodnia Polonistów 19 kwietnia 2018 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uczestnictwo w sesji jest bezpłatne. O zgłoszenia tematów i abstraktów (do 1500 znaków bez spacji) prosimy do 20 lutego 2018 roku na adres mailowy: dydaktycy.knp@gmail.com. Zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych propozycji. Planowany czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. Podsumowaniem wydarzenia będzie publikacja monografii naukowej. O zakwalifikowaniu artykułów do druku zdecydują ich recenzje.

Prelegenci otrzymają zaświadczenia udziału w konferencji.

Osoby zainteresowane omawianym zagadnieniem, które nie zdecydują się wystąpić z referatem zapraszamy na posesyjną dyskusję w trybie Open Space. Wstępna deklaracja uczestnictwa powinna zostać złożona w formie elektronicznej (dydaktycy.knp@gmail.com) do 20 lutego.

Opieka naukowa: Dr Agata Kucharska-Babula, Dr Dorota Karkut

Sekretarze: Paulina Podolska (kontakt: 511245636), Paulina Szot (kontakt: 793981434)                                

Informacje

Adres:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Termin zgłaszania prelegentów:
20.02.2018
Opłata:
bezpłatnie
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.