Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 24.01.2018
Data wydarzenia: 19.04.2018

Wychowanie do lektury

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Rzeszów
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Nauczyciele, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Dydaktycy

Sekcja Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej "Wychowanie do lektury".

Opublikowany w 2016 roku raport Biblioteki Narodowej, uwidaczniający drastyczny spadek poziomu czytelnictwa, jaki dokonał się na przestrzeni ostatniej dekady w Polsce, wywołał żywą reakcję środowisk humanistycznych, świadomych nieprzecenionej roli literatury w intelektualnym i emocjonalnym rozwoju człowieka. Postrzegany z tej perspektywy regres kultury książki staje się ważkim problemem polonistyki szkolnej, zasadzającej się na możliwie najpełniejszym wykorzystaniu formacyjnych właściwości literatury. Niechęć do obcowania  z tekstem nierzadko jest związana z nieumiejętnością jego odbioru, dlatego procesowi wychowania przez lekturę, powinno towarzyszyć wychowanie do niej. Nie ulega także wątpliwości, iż w obliczu nieustannych przekształceń współczesnego „ekosystemu kulturowego” oraz reformy edukacji (wiążącej się choćby z modyfikacją kanonu lekturowego) warunki i możliwości realizacji tego postulatu winny zostać raz jeszcze przedyskutowane.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień w następujących zakresach problemowych:

 • tekst literacki jako klucz do świata wartości,
 • rola tekstów literackich w kształceniu językowym,
 • klasyczna literatura w szkole – rozwiązania metodyczne,
 • nauczanie historii literatury – teoria i praktyka edukacyjna,
 • lektura narzędziem w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
 • zmiany w kanonie lektur szkolnych i ich konsekwencje dydaktyczne,
 • praktyki szkolne w zakresie rozwijania młodzieżowych zainteresowań czytelniczych,
 • wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy z lekturą,
 • kultura czytelnicza uczniów,
 • młodzieżowa literatura popularna i jej potencjał dydaktyczny,
 • ebooki i audiobooki kontra książka papierowa  w świetle uczniowskich preferencji czytelniczych,
 • biblioterapia w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wymienione obszary mają charakter propozycji. Zważywszy, że nie wyczerpują one te tematyki konferencji, pozostajemy otwarci na inne, nieuwzględnione wyżej problematyzacje.

Mamy nadzieję, że proponowana tematyka spotkania okaże się atrakcyjna zarówno dla pracowników naukowych, studentów i doktorantów, jak i czynnych zawodowo nauczycieli. Cennym dopełnieniem będą również ujęcia pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne, logopedyczne, biblioteko- i kulturoznawcze.

Konferencja odbędzie się w ramach XI Tygodnia Polonistów 19 kwietnia 2018 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uczestnictwo w sesji jest bezpłatne. O zgłoszenia tematów i abstraktów (do 1500 znaków bez spacji) prosimy do 20 lutego 2018 roku na adres mailowy: dydaktycy.knp@gmail.com. Zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych propozycji. Planowany czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. Podsumowaniem wydarzenia będzie publikacja monografii naukowej. O zakwalifikowaniu artykułów do druku zdecydują ich recenzje.

Prelegenci otrzymają zaświadczenia udziału w konferencji.

Osoby zainteresowane omawianym zagadnieniem, które nie zdecydują się wystąpić z referatem zapraszamy na posesyjną dyskusję w trybie Open Space. Wstępna deklaracja uczestnictwa powinna zostać złożona w formie elektronicznej (dydaktycy.knp@gmail.com) do 20 lutego.

Opieka naukowa: Dr Agata Kucharska-Babula, Dr Dorota Karkut

Sekretarze: Paulina Podolska (kontakt: 511245636), Paulina Szot (kontakt: 793981434)                                

Informacje

Adres:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Termin zgłaszania prelegentów:
20.02.2018
Opłata:
bezpłatnie

Zobacz także

14.09.2015

Literatura współczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje

Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w Rzeszowie w dniach 11–12 kwietnia 2016 r.:

22.07.2016

Upływa termin nadsyłania tekstów do 7. numeru czasopisma „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne”

Tytuł numeru: Pomiędzy dziećmi i dorosłymi. Przekraczanie granic w literaturze dla dzieci i młodzieży

23.09.2016

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”

Edukacja polonistyczna jest przedmiotem refleksji i dyskusji wielu środowisk szkolnych i akademickich. Przed kształceniem polonistycznym stawia się wiele – czasami sprzecznych ze sobą – celów. Jesteśmy przekonani, że uniwersytety w dialogu z polską szkołą, opierając się na rzetelnych diagnozach, mogą inspirować rozwój dydaktyki i zmieniać rzeczywistość szkolną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polonistów pracujących na różnych szczeblach edukacji (od szkół podstawowych aż po uczelnie wyższe) oraz nawiązując do tradycji  dwóch poprzednich kongresów, w imieniu organizatorów, zapraszamy do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, podczas którego chcemy rozmawiać o celach nauczania polonistycznego i wychowania w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych dokonujących się współcześnie. Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie okazją do integracji wielu środowisk troszczących się o dydaktykę polonistyczną.

31.05.2016

"Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem Wolność I wyobraźnia w literaturze dziecięcej będzie poświęcona aspektom wolności i wyobraźni w literaturze i książce dziecięcej, współczesnej i dawnej. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.