Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 01.06.2019
Data wydarzenia: 05.06.2019 g.18:00 - 05.06.2019 g.19:00

Wykład otwarty dra Jakuba Żmidzińskiego „Brzmienie Czarnohory a gra gwiazd. Kosmiczny wymiar muzyki według Stanisława Vincenza”

Typ wydarzenia:
Wykład
Miejscowość:
Wrocław
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Dydaktycy, Doktorzy

Pracownia Badań Humanistycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na wykład otwarty dra Jakuba Żmidzińskiego „Brzmienie Czarnohory a gra gwiazd. Kosmiczny wymiar muzyki według Stanisława Vincenza”, który odbędzie się 5 czerwca 2019 r. o godz.18.00 (pl. Nankiera 15, sala 141).

Tematyka wykładu dotyczy istotnego aspektu „filozofii muzyki” Stanisława Vincenza. Jej rekonstrukcji autor poświęcił niedawno wydaną monografię Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka (Wrocław–Poznań 2018). Ukazuje ona zarówno muzyczne fascynacje i wrażliwość akustyczną samego pisarza, jak i podglebie filozoficzne i antropologiczne jego poglądów na muzykę. Vincenz stworzył oryginalną koncepcję świata, w której muzyka odgrywa ważną rolę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie jego dziecięce wtajemniczenia i późniejsze przemyślenia dotyczące pejzażu akustycznego Czarnohory oraz muzyki huculskiej. Można śmiało postawić tezę, że Homer Huculszczyzny nie stworzyłby tak intrygującej, literackiej wizji Karpat Wschodnich, gdyby nie jego muzycznie „nastrojona” dusza. Nie stworzyłby też oryginalnej koncepcji muzyki, gdyby nie słuchanie „z oddaniem” brzmienia pejzażu górskiego i huculskich pieśni.
W tytule wykładu zawarta jest aluzja do twórczości pisarzy, na których Vincenz się wzorował: Platona i Dantego. To właśnie w ich rozważaniach, wyrastających z tradycji pitagorejskiej, znalazł ugruntowanie dla swoich pomysłów. W wizji pisarza właściwym źródłem muzyki huculskiej jest górski pejzaż – żywioły powietrza, ognia, wody, ziemi, ale również zwierzęta i rośliny ten świat zasiedlające. One same jednak, przeniknięte światłem słońca, zdają się ujawniać głębsze pochodzenie harmonijnych dźwięków – kosmiczne właśnie. Pitagorejska muzyka sfer nie jest jednak ostateczną odpowiedzią na pytanie o źródło harmonii mundi, w bardzo subtelnych aluzjach pisarz odwołuje się do bliskiej Dantemu tradycji mistycznej, w której właściwym źródłem muzyki wydaje się światło. Tym samym pisarz przypomina współczesnemu światu o dawnych prawdach, dostępnych dla uważnego słuchacza jedynie w otoczeniu natury, a szczególnie w pejzażu górskim. Dostrzec tu można ważny głos włączający się w aktualne dyskusje badaczy tradycji oralnej, etnomuzykologów i antropologów dźwięku. Vincenz pozostaje przy tym wciąż zbyt mało docenionym literackim stylistą, pisarzem potrafiącym inspirować różnorakie zjawiska artystyczne i kulturowe wśród przyszłych pokoleń.

Wykład będzie transmitowany na stronie

Informacje

Adres:
pl. Nankiera 15a, 50-140 Wrocław

Zobacz także

11.04.2018

MUTE 3: Fani, przeboje i sceny

Trzecia edycja ogólnoploskiej konferencji naukowej poświęconej badaniom nad muzyką popularną. 

30.03.2016

Konferencja MUTE: Popular Music Studies (Muzyka, Uniwersytet, Technologia, Emocje)

 Problemy wynikające z trudności w mówieniu o muzyce, jak i rosnące zainteresowanie zjawiskami niebezpośrednio związanymi z muzyką popularną doprowadziły do momentu, w którym konieczne wydaje się organizacja spotkania, które zainicjuje zintegrowane studia nad muzyką popularną. Popular Music Studies, dziedzina która w krajach anglosaskich ma już własną kilkunastoletnią tradycję, w Polsce jest polem badawczym jeszcze wyraźnie niedookreślonym, a jednocześnie od lat wydaje się kuszącą okazją do prób stworzenia nowego języka i słownika w mówieniu o muzyce popularnej. Studia nad muzyką popularną, jakie chcemy przedsięwziąć to zarówno transdyscyplinarny namysł nad zjawiskami muzycznymi i strukturami dźwiękowymi, ale także próba stworzenia własnych metod badawczych, a przede wszystkim określenie przedmiotu. Ideą przyświecającą naszemu spotkaniu jest także próba podjęcia badań nad muzyką popularną w działaniu, z związku z tym proponujemy uczestnikom, oprócz tradycyjnych form konferencyjnych, warsztaty oraz laboratoria, w czasie których możliwe będzie podjęcie dyskusji zarówno z twórcami muzyki i tekstów, producentami dźwięków, a także organizatorami wydarzeń muzycznych. Zależy nam na tym, by zaakcentować fakt, że muzyka popularna jest zjawiskiem złożonym, a przez to nie tylko transdyscyplinarnym ale także transinstytucjonalnym.

15.03.2017

Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturalnym

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Literatury Ukraińskiej Narodowego Odeskiego Uniwersytetu im. Illi Miecznikowa oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”.

03.08.2017

„Media – dziennikarstwo – muzyka”. Media wobec muzyki rodzimej i zagranicznej

Rozważania konferencyjne zogniskowane zostaną wobec problematyki prezentacji różnych gatunków muzyki popularnej (ale nie tylko) w mediach masowych XX i XXI w.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.