Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 14.06.2018
Data wydarzenia: 30.06.2018 - 25.07.2018

Zaproszenie do publikacji - Zazwierzęcenie. O zwierzętach w literaturze i kulturze

Typ wydarzenia:
Call for papers

Pragniemy zaprosić pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne (literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia, socjologia...), do współtworzenia recenzowanej monografii naukowej pt. Zazwierzęcenie. O zwierzętach w literaturze i kulturze, którą planujemy wydać w 2018 roku w serii wydawniczej „ProLog”, redagowanej przez Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej działające w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Sugerowane obszary tematyczne:

 • zazwierzęcenie kultury – reprezentacje zwierząt w literaturze, muzyce, filmie i sztukach wizualnych w ujęciach literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych,
 • podmiot zwierzęcy a uprzedmiotowienie zwierząt,
 • ekokrytyka jako praktyka inkluzywna,
 • karnizm, wegetarianizm i weganizm a zwierzęta w kulturze,
 • utopia i dystopia w kontekście zwierząt,
 • zwierzęta a potworność – ludzkie i nie-ludzkie, zwierzęce i nie-zwierzęce.

Oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie, inne niż wyżej wymienione, propozycje tematyczne z Państwa strony.
Publikacja zostanie wydana w formie elektronicznej (e-book) i będzie dostępna nieodpłatnie na zasadach licencji Creative Commons. Udział w publikacji jest bezpłatny.

Jeżeli wyrażacie Państwo chęć przystąpienia do naszego projektu, prosimy o wiadomość zawierającą propozycję tematu, którym pragniecie się Państwo zająć, oraz krótką notę o sobie, na adres: klffumk@gmail.com w terminie do 30.06.2018 r. Na Państwa teksty czekamy do 25.07.2018 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym powyżej adresem.
Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej UMK


Zalecenia wydawnicze
1. Tekst należy zapisać w formacie *.doc, *.docx lub *.rtf.

2. Do tekstu należy dołączyć oświadczenie o tym, że nie był on nigdzie publikowany i nie jest złożony do druku w innej monografii bądź redakcji czasopisma, oraz że nie zostały w nim wykorzystane koncepcje, założenia, metody i fragmenty innych autorów bez podania ich nazwisk i tytułów dzieł.

3. Wymagania techniczne:

 • objętość: tekst powinien mieścić się w przedziale ok. 20 000–40 000 znaków ze spacjami,
 • cały tekst powinien być wyjustowany; czcionka Times New Roman; marginesy – 2,5 cm,
 • tekst główny: rozmiar 12, interlinia 1,5,
 • przypisy: polskie (tamże, dz. cyt., por. itd.), numerowane, na dole strony; rozmiar 10, interlinia 1,
 • cytaty dłuższe niż jedno zdanie należy wyodrębnić: rozmiar 11, interlinia 1, wcięcie akapitowe 1,25 cm z lewej strony,

4. Do tekstu należy dołączyć: bibliografię, notę o autorze, 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim oraz streszczenie w języku polskim i angielskim (każde o objętości ok. 1 000 znaków ze spacjami).

5. Przykłady przypisów:

 • monografia:

T. Mizerkiewicz, Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 54.

 • rozdział w monografii:

Z. Osiński, O emigracyjnej twórczości Wacława Radulskiego i jego obecności w polskim teatrze po roku 1945, [w:] Teatr i dramat polskiej emigracji 1939–1989, pod red. I. Kiec, D. Ratajczakowej, J. Wachowskiego, Wydawnictwo Acarus, Poznań 1994, s. 55.

 • artykuł w czasopiśmie:

Z. Chojnowski, Przeszłość wyobrażona Mazurów Pruskich, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2013, s. 307.

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
30.06.2018
Termin zgłaszania uczestników:
25.07.2018
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.