Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 23.01.2019
Data wydarzenia:

Zaproszenie do składania tekstów do 7. numeru (2020) czasopisma „Forum Lingwistyczne” poświęconego lingwistyce cyfrowej

Typ wydarzenia:
Call for papers

„Forum Lingwistyczne” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane w formie rocznika, zaprojektowane jako platforma wymiany myśli związanych z szeroko rozumianymi problemami językoznawstwa.

Tematyka 7. numeru „Forum Lingwistycznego” będzie dotyczyć zagadnień związanych z językoznawstwem cyfrowym czy też szerzej – humanistyką cyfrową. Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów będących rezultatem językoznawczego namysłu nad przestrzenią wirtualną, ukazujących możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych w badaniach lingwistycznych bądź przedstawiających osiągnięcia polskiej i światowej lingwistyki cyfrowej. Z uwagi na dominujący we współczesnym dyskursie naukowym – zwłaszcza na gruncie humanistyki – inter-/multi- i transdyscyplinarny charakter dociekań, zachęcamy również do prezentowania wyników badań przedstawicieli innych dziedzin zainteresowanych powyższą problematyką.
Proponuje się następujące obszary tematyczne:

  • lingwistyka korpusowa;
  • cyberprzestrzeń jako przedmiot badań lingwistycznych;
  • język, strategie dyskursywne, role nadawczo-odbiorcze w świecie cyfrowym;
  • gatunki i dyskursy modelujące cyfrowe światy;
  • refleksja teoretyczna nad lingwistyką cyfrową;
  • wykorzystanie narzędzi cyfrowych w badaniach lingwistycznych i w praktyce akademickiej.

Terminy:

  • do 15 marca 2019 r. – nadsyłanie tematów artykułów wraz z abstraktami (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami) na adres e-mail: forumlingwistyczne@us.edu.pl;
  • do 31 marca 2019 r. – informacja o przyjęciu zgłoszenia;
  • do 31 lipca 2019 r. – nadsyłanie artykułów.

Periodyk jest notowany w następujących bazach danych: Index Copernicus International, CEEOL, BazHum, CEJSH, Linguistic Bibliography Online, a także WorldCat, Naviga oraz INFONA.


Redaktorki numeru 7. (2020)

Beata Duda
Karolina Lisczyk
Barbara Mitrenga

Zobacz także

05.03.2019

O muzeum wobec humanistyki cyfrowej / sympozjum

Zakład Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje II Sympozjum Muzealnicze pt. „Muzeum wobec humanistyki cyfrowej”.

25.05.2017

Wykład prof. Adama Pawłowskiego "Humanistyka cyfrowa z punktu widzenia językoznawstwa: moda, metoda, teoria czy nowy paradygmat?" / spotkanie naukowe z cyklu: Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne

Pracownia Lingwistyki Antropologicznej IFP Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza na spotkanie naukowe z cyklu "Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne", podczas którego profesor Adam Pawłowski (Instytut INiB UWr) wygłosi wykład "Humanistyka cyfrowa z punktu widzenia językoznawstwa: moda, metoda, teoria czy nowy paradygmat?". Wykład będzie równocześnie inauguracją cyklu „Spotkania z humanistyką cyfrową” na Uniwersytecie Wrocławskim.

19.06.2018

Cyfrowy warsztat humanisty. Czy nowa platforma humanistyki cyfrowej jest nam potrzebna?

Temat jest zaproszeniem uczestników do dyskusji nad głębszym rozpoznaniem i zdefiniowaniem potrzeb badaczy w zakresie humanistyki cyfrowej oraz nad celowością i stopniem wykorzystania istniejących już projektów i narzędzi cyfrowych w codziennej pracy humanisty.

10.01.2019

Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN: referat dr. Konrada Nicińskiego „Funkcje i przemiany przypisu wedycji cyfrowej"

W referacie zostanie zaprezentowany problem obecności przypisu w edycji cyfrowej, a przede wszystkim możliwość przejęcia funkcji przypisu przez nowe narzędzia cyfrowe. Przedstawione będą także zmiany warsztatowe w sposobie pracy nad przypisem, których od edytorów wymaga specyfika edycji cyfrowej. Przywołane zostaną przykłady pochodzące z realizowanych przez zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej projektów oraz trudności napotkane podczas pracy nad nimi.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.