Asystent naukowy (2 osoby) zatrudniony w ramach grantu “Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures

UW (Uniwersytet Warszawski)

Instytut Ameryk i Europy – Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na asystenta naukowego (2 osoby) zatrudnionego w ramach grantu “Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures” (CRUSEV),

finansowanego ze środków HERA w konkursie „Uses of the Past”, w wymiarze 9/10 etatu na okres do dwóch lat.

Opis projektu

W stronę lat 70. – w poszukiwaniu nienormatywnych kultur seksualnych sprzed epoki HIV/AIDS (Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures, CRUSEV) to międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach programu Humanities in the European Research Area (HERA). CRUSEV poszukuje nienormatywnych kultur seksualnych sprzed epoki HIV/AIDS w Polsce, Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W kontekście Europy Zachodniej zwykle myślimy o latach 70. XX w. jako o czasie rewolucji seksualnej i emancypacji. Czy podobne procesy zachodziły w Polsce? Jaki jest wpływ tego, co działo się w latach 70., na współczesność? W naszych badaniach koncentrujemy się na literaturze, sztuce, filmie oraz medycynie (głównie seksuologii), lecz także poszukujemy nieheteronormatywnych doświadczeń, głosów, wspomnień, składających się na obrazy życia codziennego z tej epoki oraz wszelkich przejawów samoorganizacji i aktywizmu.

Projekt jest realizowany na Uniwersytecie Warszawskim. Jego kierownikiem jest dr hab. Tomasz Basiuk.

Więcej: http://www.crusev.ed.ac.uk/

Zakres obowiązków obejmuje:

 Prowadzenie badań związanych z tematyką projektu

 Prezentacja wyników w postaci artykułów i referatów konferencyjnych

 Udział w spotkaniach zespołu badawczego

 Prowadzenie badań archiwalnych

 Nagrywanie i opracowanie historii mówionych

 Pomoc przy organizacji konferencji

Wymagania:

 Stopień magistra uzyskany najpóźniej w czerwcu 2017 roku

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 Przygotowanie do prowadzenia badań archiwalnych i/lub wywiadów historii mówionej

Kwalifikacje pożądane:

 Zainteresowania naukowe powiązane z tematyką grantu

 Chęć równoległego podjęcia studiów doktorskich i przygotowania rozprawy doktorskiej na temat związany projektem

 Doświadczenie w organizowaniu konferencji

Wymagane dokumenty:

 Formularz osobowy;

 Curriculum Vitae;

 Dyplom magistra lub zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie uzyskania stopnia magistra;

 Projekt badań w ramach projektu (3 strony standardowego maszynopisu);

 Zgoda opiekuna naukowego lub promotora doktoratu na zatrudnienie przy projekcie (w przypadku uczestników studiów III stopnia);

 Kontakt do osoby, która udzieli referencji.

Dokumenty należy złożyć w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, Al. Niepodległości 22, 02-653, Warszawa, osobiście, pok. 302, III p. lub drogą pocztową w terminie do 5 maja 2017.

Kontakt mailowy: a.gniadzik-smolinska@uw.edu.pl

Dziedzina

    literaturoznawstwo

Data zamieszczenia oferty

    12.04.2017

Termin nadsyłania zgłoszeń

    05.05.2017

Szczegóły oferty:

Instytucja wystawiająca: UW (Uniwersytet Warszawski)

Data zamieszczenia oferty: 12.04.2017

Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.05.2017

Słowa kluczowe: kultura, Queer Sexual Cultures, emancypacja,
Data dodania oferty pracy: 12 kwietnia 2017; 06:52
* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto