Lektor języka polskiego jako obcego

PWr (Politechnika Wrocławska)

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej zatrudni Lektora języka polskiego jako obcego

Wymiar etatu 4/4

Opis stanowiska: Prowadzenie kursu intensywnego z języka polskiego jako obcego ze słuchaczami SJPC, lektoratu z języka polskiego jako obcego z obcokrajowcami – studentami PWr na różnych poziomach zaawansowania oraz zajęć z kultury języka polskiego ze studentami PWr.

Zadania:

 Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla studentów

 Udział w pracach pozadydaktycznych i organizacyjnych Studium. Wymagania

 Tytuł zawodowy magistra filologii polskiej.

 Ukończenie specjalizacji z nauczania języka polskiego jako obcego

 Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

 Znajomość współczesnych metod nauczania języka polskiego jako obcego.

Oferujemy

 Zatrudnienie w prestiżowej instytucji.

 Pracę na pełny etat na czas określony.

 Pracę w kreatywnym zespole.

 Możliwość rozwoju zawodowego.

Dodatkowe informacje

Od kandydata na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego wymaga się:

1. Wysokiej jakości kształcenia i predyspozycji do pracy dydaktycznej.

2. Pełnej aktywności i dyspozycyjności do pracy w SJPC.

3. Kreatywności w prowadzeniu zajęć z cudzoziemcami.

4. Realizacji obowiązujących programów nauczania. 5. Umiejętności interpersonalnych i organizatorskich.

6. Podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i doskonalenia warsztatu metodycznego.

7. Nieprowadzenia działalności, która pozostaje w konflikcie z interesem Uczelni i obowiązkami pracownika dydaktycznego.

8. Nienagannej postawy etycznej.

Wymagane dokumenty

 CV

 Kopia dyplomu magisterskiego oraz kopie innych dyplomów (certyfikatów)

 Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

 Kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej

 Oświadczenie, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata*

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

* W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która:

a) jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: dydaktyczną, naukową, naukowobadawczą, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 129 ust. 4 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 129 ust. 6 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej.

b) prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 129 ust. 3 Ustawy.

DOKUMENTY NALEŻY PRZESYŁAĆ WYŁĄCZNIE NA ADRES MAILOWY sekretariat.sjo@pwr.edu.pl do dnia 30.05.2017 r. 

Dziedzina

    językoznawstwo

Data zamieszczenia oferty

    22.05.2017

Termin nadsyłania zgłoszeń

    30.05.2017

Szczegóły oferty:

Instytucja wystawiająca: PWr (Politechnika Wrocławska)

Data zamieszczenia oferty: 22.05.2017

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.05.2017

Słowa kluczowe: język obcy, glottodydaktyka,
Data dodania oferty pracy: 22 maja 2017; 22:52
* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto