Asystent w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ

UW (Uniwersytet Warszawski)

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

WARUNKI KONKURSU:

Ukończone studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalizacją zawodową redakcja i adiustacja tekstów.

Uprawnienia do nauczania języka polskiego na II, III i IV etapie edukacji.

Przyjęta praca doktorska przez promotora w przewodzie doktorskim w zakresie językoznawstwa.

Doświadczenie dydaktyczne co najmniej 5-letnie w prowadzeniu zajęć z zakresu metodyki języka polskiego i edukacji medialnej.

Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych dotyczących współczesnej polszczyzny w mediach, metodyki języka polskiego, kompetencji językowych uczniów, poparte publikacjami naukowymi i uczestnictwem w konferencjach naukowych.

Znajomość języka francuskiego potwierdzona certyfikatem.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu magisterskiego,

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 5 CZERWCA 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 20 czerwca 2017 r.

Zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wynikach. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na okres dwóch lat, w pełnym wymiarze czasu pracy z zastrzeżeniem, że Uniwersytet Warszawski stanowił będzie podstawowe miejsce pracy kandydata.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA Warszawa, dnia 16 maja 2017 r

Dziedzina

    językoznawstwo

Data zamieszczenia oferty

    22.05.2017

Termin nadsyłania zgłoszeń

    05.06.2017

Szczegóły oferty:

Instytucja wystawiająca: UW (Uniwersytet Warszawski)

Data zamieszczenia oferty: 22.05.2017

Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.06.2017

Słowa kluczowe: edytorstwo, metodyka języka polskiego, redakcja. adiustacja, media,
Data dodania oferty pracy: 22 maja 2017; 23:11
* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto