Biuletyn Polonistyczny
Ofert na stronie:
Sortuj według:
05.05.2019
Słupsk

Adiunkt w Instytucie Polonistyki AP

pełen etat Akademia Pomorska w Słupsku

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska: adiunkta w Instytucie/Katedrze: Instytucie Polonistyki AP w pełnym wymiarze czasu pracy w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów: filologia polska, w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność: językoznawstwo polskie stopnia: pierwszego i drugiego o profilu: ogólnoakademickim

05.05.2019
Warszawa

Doktorant - stypendysta

Uniwersytet Warszawski

Wymagania: • stopień magistra i status doktoranta; • znajomość języka angielskiego i czeskiego; • znajomość polskich i słowiańskich korpusów językowych; • zainteresowanie tematyką projektu: aspektem czasownika.

02.05.2019
Warszawa

Adiunkt na czas określony W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego

Uniwersytet Warszawski

WARUNKI KONKURSU:  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo lub w dyscyplinie pokrewnej;  publikacje naukowe z zakresu językoznawstwa polonistycznego i ewentualnie dyscypliny pokrewnej;  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć akademickich należących do opisu współczesnej polszczyzny, w tym przygotowanie i prowadzenie zajęć metodą e-learningu;  preferowani będą kandydaci prowadzący lub gotowi prowadzić badania o charakterze interdyscyplinarnym;  Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego; osoba zatrudniona w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim. 

02.05.2019
Warszawa

Asystent na czas określony w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

Uniwersytet Warszawski

WARUNKI KONKURSU:  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo;  kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy oraz nauczyciela języka polskiego;  doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących podsystemów języka, w szczególności u osób z zaburzeniami mowy i języka potwierdzone publikacjami naukowymi oraz wystąpieniami na konferencjach;  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu językoznawstwa i logopedii;  doświadczenie zawodowe z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej oraz ukończone specjalistyczne szkolenia lub warsztaty z zakresu metod wspierania rozwoju mowy i terapii zaburzeń mowy;  znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;  Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego; osoba zatrudniona w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim. 

02.05.2019
Wrocław

Adiunkt w Zakładzie Form Literackich i Dokumentalnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Wrocławski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie stopnia doktora (studia w dziedzinie nauk humanistycznych); 2. dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie dziennikarstwa, literaturoznawstwa, medioznawstwa lub w zakresach pokrewnych; 4. komunikacyjna znajomość jednego z języków kongresowych, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku; 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Form Literackich i Dokumentalnych: doświadczenie w pozyskiwaniu grantów, praktyczna działalność dziennikarska

02.05.2019

Adiunkt w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie stopnia doktora (studia w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych); 2. dorobek naukowy w zakresie projektowania komunikacji lub językoznawstwa; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie projektowania komunikacji względnie w zakresach pokrewnych, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej w języku angielskim; 4. biegła znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku; 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Projektowania Komunikacji: udokumentowana znajomość najnowszych zjawisk z obszaru projektowania komunikacji, doświadczenie w badaniach jakościowych i ilościowych. 

02.05.2019
Wrocław

Adiunkt w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Wrocławski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie stopnia doktora (studia w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych); 2. dorobek naukowy w zakresie medioznawstwa lub komunikacji społecznej; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie medioznawstwa względnie w zakresach pokrewnych; 4. międzynarodowe doświadczenie naukowe; 5. biegła znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku; 6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Medioznawstwa: udział w projektach badawczych, doświadczenie w pracach redakcyjnych, dobra znajomość najnowszych zjawisk w badaniach komunikologicznych i medioznawczych.

02.05.2019
Wrocław

Asystent w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Wrocławski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie tytułu magistra (studia w dziedzinie nauk humanistycznych); 2. dorobek naukowy w zakresie projektowania komunikacji lub językoznawstwa; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie projektowania komunikacji względnie w zakresach pokrewnych; 4. biegła znajomość języka obcego, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku; 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Projektowania Komunikacji: udokumentowana znajomość najnowszych zjawisk z obszaru projektowania komunikacji, doświadczenie w badaniach jakościowych i ilościowych. 

02.05.2019
Wrocław

Asystent w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Wrocławski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie tytułu magistra (studia w dziedzinie nauk humanistycznych); 2. dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa lub Public Relations lub badań nad reklamą; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie Public Relations lub reklamy; 4. dobra znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku; 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane zprofilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Komunikacji Wizerunkowej: doświadczenie zawodowe zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego, współpraca z firmami z obszaru reklamy lub Public Relations

02.05.2019
Wrocław

Asystent w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Wrocławski

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie tytułu magistra (studia w dziedzinie nauk humanistycznych); 2. dorobek naukowy w zakresie medioznawstwa, badań nad komunikacją, badań nad reklamą; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie medioznawstwa, komunikacji, badań nad reklamą; 4. międzynarodowe doświadczenie naukowe; 5. biegła znajomość jednego z języków kongresowych, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku. 6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Komunikacji Międzykulturowej: doświadczenie w pozyskiwaniu grantów, współpraca z organizacjami pozarządowymi

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.