Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 10.01.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2018

Adiunkt (post doc)wgrancie badawczym

Miejscowości:
Poznań
Dziedziny:
językoznawstwo, literaturoznawstwo

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post doc) w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” (kierownik: dr Mariusz Zięba).  Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 stycznia 2018 r.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Celem naukowym projektu jest lepsze zrozumienie roli narracji w procesie rozwoju osobowości po traumatycznym wydarzeniu, w tym przede wszystkim wzrostu potraumatycznego oraz kształtowania się i/lub rekonstrukcji poczucia sensu i znaczenia życia.

Przewidywane zadania:

 • Analiza i interpretacja danych jakościowych pochodzących z wywiadów psychologicznych prowadzanych w metodologii narracyjnej, opracowywanie materiału językowego do korpusu, analizy językoznawcze.
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i na konferencjach naukowych.

WYMAGANIA

 • Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, filologia polska), lub nauk społecznych (nauki o poznaniu i komunikacji społecznej)
 • Spełnienie kryteriów osoby rozpoczynającej karierę naukową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
 • Dorobek naukowy, udokumentowany:
  a) punktowanymi publikacjami (w tym publikacjami w czasopismach zagranicznych)
  b) aktywnym udziałem w konferencjach naukowych
  c) udziałem w realizacji projektów badawczych,
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem metod jakościowych,
 • Biegła znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • Mile widziana znajomość aplikacji wspomagających analizę tekstu (np. Atlas.ti, MAXQDA).

Zobacz także

14.06.2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Od kandydatów oczekujemy: stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa; znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko punktowanymi   publikacjami   w   z akresie   historii   literatury   polskiej   XX   i   XXI   wieku,   szczególności w zakresie badań nad literaturą dokumentu osobistego; udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej; udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowani u  konferencji naukowych; doświadczenia  w  kształceniu  młodej  kadry  naukowej  (sprawowanie  opieki  nad  co  najmniej jednym doktorantem) biegłej znajomości języka angielskiego.

09.02.2017

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach​ ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego  na Wydziale Filologicznym

27.07.2017

Dyrektor Archiwum Nauki PAN-PAU

Rada Naukowa Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Pomocniczej Jednostki Naukowej Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, działającej pod nazwą Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

08.01.2018

Badacz w projekcie Naukobus

CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.