Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 16.06.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.07.2019

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Instytucja:
Miejscowości:
Gdańsk
Dziedziny:
dydaktyka, literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20.07.2018 (Dz.U. p.1668 z 2018 r.).


Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
– podanie,
– życiorys,
– odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych,
– spis dorobku naukowego – wykaz publikacji,
– opinię z dotychczasowego miejsca pracy.


Wymagania:
– doktorat z zakresu literaturoznawstwa,
– dorobek naukowy z zakresu literaturoznawstwa, wiedzy o sztuce oraz teorii i praktyki edukacji,
– doświadczenie dydaktyczne w pracy nauczyciela polonisty i nauczyciela akademickiego,
– doświadczenie w zakresie kierowania i uczestnictwa w naukowych projektach badawczych,
– pożądane doświadczenie redakcyjne i znajomość prawa oświatowego,
– znajomość języka obcego.

Termin zgłoszenia upływa z dniem: 12 lipca 2019 r.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w dniu 16 lipca br. o godz. 13.00 w Instytucie Filologii Polskiej p. 3.27 ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk.

Rozstrzygnięcie konkursu po rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 16 lipca br.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Filologicznego UG, Gdańsk ul. Wita Stwosza 55, p. 3.26.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Zastrzegamy możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
W wyjątkowych przypadkach rozmowa kwalifikacyjna może się odbyć w wyżej wymienionym terminie przez komunikator internetowy Skype.

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNY, INSTYTUT
FILOLOGII POLSKIEJ
MIASTO: GDAŃSK
STANOWISKO: ADIUNKT
DYSCYPLINA NAUKOWA: LITERATUROZNAWSTWO
DATA OGŁOSZENIA: 11.06.2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.07.2019
LINK DO STRONY: www.fil.ug.gda.pl
SŁOWA KLUCZOWE: KATEDRA POLONISTYKI STOSOWANEJ, DYDAKTYKA
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat winien być przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych, naukowobadawczych i organizacyjnych. Powinien posiadać doktorat z literaturoznawstwa oraz dorobek naukowy (w tym - monografia) w zakresie literaturoznawstwa, wiedzy o sztuce oraz teorii i praktyki edukacji, a także mieć doświadczenie w zakresie kierowania i uczestnictwa w naukowych projektach badawczych. Winien wykazać się doświadczeniem w pracy nauczyciela polonisty, egzaminatora OKE i nauczyciela akademickiego. Pożądane jest
również doświadczenie redakcyjne i znajomość prawa oświatowego. Wymagana znajomość języka obcego.

UNIWERSYTET GDAŃSKI Gdańsk, 11.06.2019 Wydział Filologiczny ul. Wita Stwosza 55 80-308 Gdańsk tel./fax (058) 523-21-85

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.