Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 06.09.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.09.2019

Adiunkt w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa

Miejscowości:
Rzeszów
Dziedziny:
językoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. i w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz spełniają następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają stopień naukowy doktora,
- wysoką ocenę pracy doktorskiej,
- dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem lingwistyki medialnej)
- udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym.

Dodatkowe wymagania:
- poświadczona praktyka w redakcjach radia, telewizji i prasy,
- znajomość języka migowego (przynajmniej na poziomie podstawowym),
- biegła znajomość języka angielskiego.


Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;
2. Odpis dyplomu doktorskiego;
3. Życiorys naukowy oraz kwestionariusz osobowy;
4. Autoreferat o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;
5. Dwie pozytywne opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o dorobku naukowym i
dydaktycznym;
6. Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 113 ww. ustawy;
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Rzeszowski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO),

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 29 września 2019 r. (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania dokumentów.

 

A D R E S:
Uniwersytet Rzeszowski
Dziekanat Wydziału Filologicznego
al. mjr. W. Kopisto 2b, pok. nr 30
35–315 Rzeszów
tel. +48 17 872 1204, dziefil@ur.edu.pl

Informacje

Zobacz także

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.