Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 20.03.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.04.2017

ADIUNKT W INSTYTUCIE SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
20.03.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko

adiunkta w INSTYTUCIE SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich

WARUNKI KONKURSU:

  • Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
  • Potwierdzony dorobek naukowy w dziedzinie badań nad językiem bułgarskim.
  • Udokumentowana biegła znajomość języka bułgarskiego i polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tych językach, w tym lektoratu języka bułgarskiego.
  • Udokumentowana bardzo dobra znajomość drugiego języka bałkańskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku, w tym lektoratu.
  • Udokumentowane co najmniej kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie językoznawstwa.
  • Kompetencje naukowe, umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z historii i teraźniejszości kultur bałkańskich ze szczególnym uwzględnieniem kultury bułgarskiej.

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora habilitowanego,

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię samodzielnego pracownika naukowego,

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 7 kwietnia 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 16 maja 2017 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wyniku. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego wszczęcia postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na trzy lata, w pełnym wymiarze czasu pracy. UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. 

Źródło:http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_03/feb057a7551a5add33469094f7664f01.pdf

 

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.