Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 01.02.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 08.02.2018

Adiunkt w Katedrze Badania Sztuki i Architektury na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Wymagane kwalifikacje:

- stopień naukowy doktora w zakresie literaturoznawstwa

- udokumentowane w publikacjach i (lub) projektach badawczych zainteresowanie problematyką historii sztuki i kultury współczesnej.

Wymagane dokumenty:

- zgłoszenie konkursowe

- życiorys

- kwestionariusz osobowy z fotografią

- odpis dyplomu ukończenia studiów

- odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora w zakresie literaturoznawstwa

- udokumentowane posiadanie co najmniej 5 letniej praktyki dydaktycznej w prowadzeniu zajęć

- informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji

- oświadczenie stwierdzające, że Akademia Sztuk Pięknych będzie podstawowym miejscem zatrudnienia (w przypadku wygrania konkursu).

- oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczeniu iż kandydat/ka nie był/a karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). - oświadczenie że kandydat/ka nie został / a ukarany / a prawomocnym karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn zm.)

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty przyjmuje: Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, I piętro, pokój 1.04, tel.( 22) 623 81 17, w terminie do dnia 8.02.2018 w godzinach 10.00-15.00 .

W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu przesyłki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 12.02.2018 Po rozstrzygnięciu konkursu, dokumentacja konkursowa zostanie odesłana na wskazany przez zgłaszającego adres.

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.