Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 14.12.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.01.2018

Adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
językoznawstwo

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO OTWARCIA KONKURSU

 

Dane ogólne:

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW (instytut, katedra, zakład): Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Zakład „Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców”

STANOWISKO:  ADIUNKT

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki humanistyczne – kulturoznawstwo, językoznawstwo, literaturoznawstwo

specjalność: nauczanie języka polskiego jako obcego (glottodydaktyka polonistyczna)

.DATA OTWARCIA  I PRZEWIDYWANEGO ZAMKNIĘCIA KONKURSU:  5.12.17 – 5.01.18.r.

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: www.uksw.edu.pl ; www.wnh.uksw.edu.pl

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania:

- stopień naukowy doktora nauk humanistycznych,

- dorobek naukowy (publikacje) w dziedzinie nauczania języka polskiego jako obcego,

- specjalizacja zawodowa z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego lub studia podyplomowe z zakresu   nauczania języka polskiego jako obcego (glottodydaktyki polonistycznej),

- doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego,

- biegła znajomość języka angielskiego

 

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA  -  2 lata

I. Warunki konkursu:

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn.zm.) i Statucie UKSW,

oraz posiada:

 • stopień naukowy: doktor
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: glottodydaktyka polonistyczna
 • udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny

a nadto wymagania dodatkowe:

biegła znajomość języka angielskiego  

II. Wymagane dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta  z uzasadnieniem.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”;

 1. życiorys/CV/;
 2. odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
 3. wykaz dorobku naukowego - w tym lista publikacji (w zależności od stanowiska – z uwzględnieniem wymogów uchwały 62/2017, § 1 ust. 1 pkt. 1) z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych
 4. w przypadku kandydatów na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego listę wypromowanych magistrów i doktorów z ostatnich 5-ciu lat
 5. informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym;
 6. oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz zapewnienie o złożeniu oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz afiliacji dorobku naukowego w UKSW;
 7. w przypadku kandydatów na stanowisko: adiunkta, profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia)
 8. ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.

III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia.

IV. Wydział nie zapewnia mieszkania /zapewnia mieszkanie.

V. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie ul. Dewajtis 5, Dziekanat Wydziału Nauk humanistycznych..

 

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.