Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 20.03.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.04.2018

Adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
literaturoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS

na stanowisko adiunkta w

INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku

 

WARUNKI KONKURSU:

– stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;

– specjalizacja w dziedzinie literatury XX wieku i literatury najnowszej;

– znaczący, wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie antropologii literatury i kulturowej historii literatury, łączący perspektywę historycznoliteracką z teoretycznoliteracką (udokumentowany wydanymi książkami oraz artykułami opublikowanymi w tomach zbiorowych i czasopismach punktowanych);

– aktywny udział w życiu naukowym, potwierdzony zwłaszcza udziałem w konferencjach;

– doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w zakresie zajęć na temat literatury polskiej od roku 1918 do dziś (ćwiczenia, konwersatoria, seminaria dyplomowe);

– Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego.

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J. M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora habilitowanego,

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię z poprzedniego miejsca pracy,

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 19 kwietnia 2018 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 15 maja 2018 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wyniku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.