Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 20.03.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.04.2017

ASYSTENT W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
20.03.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta w INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii

 

WARUNKI KONKURSU:

  • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
  • Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej udokumentowane publikacjami naukowymi z zakresu dialektologii i fonetyki akustycznej.
  • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów historycznojęzykowych, takich jak gramatyka historyczna języka polskiego, historia języka polskiego i dialektologia.
  • Poparty publikacjami naukowymi udział w projektach badawczych. Udokumentowany udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni.

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora,

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 7 kwietnia 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 16 maja 2017 r.

Zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wyniku. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do wszczęcia dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na 1 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA Warszawa, dnia 17 marca 2017 r.

 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_03/07dda660825edc2c726480fb3141a3a6.pdf

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.