Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 20.07.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.08.2019

ASYSTENT (w ramach posiadanego etatu) w Zakładzie Historii Kulturowej w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Miejscowości:
Kraków
Dziedziny:
literaturoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA (w ramach posiadanego etatu) w Zakładzie Historii Kulturowej w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego,


oraz:
 - posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie literaturoznawstwa,
 - posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie kulturoznawstwa,
 - czynny udział w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym,
 - posiadanie dorobku naukowego w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa,
 - doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa,
 - biegła znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego,
 - nienaganna postawa etyczna.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków, ul. Gołębia 24, pok. 44, w godz. 8.00 – 14.00 następujące dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
5) ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
7) formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8) opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,
9) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
11) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
12) informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 1. 07. 2019 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 1. 08. 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10. 09. 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki można pobrać na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego:
http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.